Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Piątkowa sesja Rady Powiatu odbyła się w wyremontowanej sali sesyjnej. W porządku obrad oprócz oficjalnego otwarcia sali znalazła się również m.in.: informacja o stanie środowiska na terenie powiatu myszkowskiego, powierzenie gminie Koziegłowy współorganizacji Dożynek Powiatowych.


Fot. Andrzej Kozłowski
Rzut na nową salę sesyjną.

Sesja Rady Powiatu, która odbyła się w piątek 27 sierpnia br. była pierwszym posiedzeniem w wyremontowanej sali sesyjnej, mieszczącej się w tzw. budynku niskim starostwa. Remont sali trwał od niemal roku, podczas gdy radni zbierali się w tym czasie na obradach w Powiatowym Urzędzie Pracy czy też w Strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, przy ul. Jana Pawła II w Myszkowie.


Fot. Andrzej Kozłowski
Wstęgę przecięli przewodniczący Rady Powiatu Janusz Jakubiec i starosta myszkowski Łukasz Stachera.

W piątek sesja mogła odbyć się w nowej sali. Nim przystąpiono do realizacji przewidzianego porządku obrad rady, odbyło się krótkie jej oficjalne otwarcie. Wstęgę przecięli przewodniczący Rady Powiatu Janusz Jakubiec i starosta myszkowski Łukasz Stachera.


Fot. Andrzej Kozłowski
Sprawozdanie starosty myszkowskiego Łukasza Stachery. W prezydium: Dorota Kaim - Hagar, Janusz Jakubiec i Zofia Jastrzębska

Radni wysłuchali sprawozdania Starosty Łukasza Stachery z działalności Zarządu Powiatu w Myszkowie w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu.


Fot. Andrzej Kozłowski
Radni Rady Powiatu (od lewej): Ryszard Chachulski, Grażyna Kolasa - Gotkowska, Krzysztof Gajdziak, Ryszard Woszczyk, Mariusz Trepka i Piotr Bańka

Informację o stanie środowiska na terenie Powiatu Myszkowskiego w 2009 roku zaprezentowali przedstawiciel Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach. Radni dokonali zmian w statucie Powiatowego Urzędu Pracy w Myszkowie.


Fot. Andrzej Kozłowski
Od lewej: wicestarosta Jan Kieras i radni Jadwiga Skalec, Andrzej Jastrzębski, Anna Socha - Korendo i Dariusz Lasecki

Zdecydowano również, że tegoroczne Dożynki Powiatowe odbędą się Koziegłowach w niedzielę 12 września br. i powierzono tej gminie prowadzenie zadań publicznych z zakresu kultury i promocji powiatu dotyczących organizacji imprezy dożynkowej.
Powierzono także Powiatowi Zawierciańskiego prowadzenie zadania publicznego, jakim jest kształcenie uczniów klas wielozawodowych Zasadniczej Szkoły Zawodowej z Zespołu Szkół Nr 1 im. E.Kwiatkowskiego w Myszkowie w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych.
Wycofano z porządku obrad uchwałę w sprawie wystąpienia Powiatu Myszkowskiego z grona członków Międzypowiatowego Banku Spółdzielczego w Myszkowie. Zwiększono plan dochodów i wydatków gromadzonych przez jednostki budżetowe na rachunku dochodów własnych o kwotę 46.400 zł, która do budżetu Powiatu wpłynęła m.in. z tytułu wypłaconego odszkodowania za zniszczenia powstałe w następstwie nienależytego zabezpieczenia pokrycia dachowego nad Ośrodkiem Geodezji, podczas remontu budynku Starostwa. Ustalono także tryb prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Myszkowskiego. Powiat Myszkowski przyjął pomoc finansową od Miasta i Gminy Żarki w roku 2010 w kwocie 100 tys. zł z przeznaczeniem na realizację przebudowy drogi z Przybynowa do Zaborza. Wyrażono zgodę na przystąpienie Powiatu Myszkowskiego do realizacji inwestycji budowy kompleksu sportowego z zapleczem socjalnym w ramach programu 'Moje Boisko Orlik 2012'. Inwestycja realizowana będzie w 2011 roku w Żarkach.
Podjęto ponadto uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty, w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od odwołania darowizny, w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu w trybie bezprzetargowym na okres trzech lat na rzecz dotychczasowych najemców oraz zmian w budżecie Powiatu Myszkowskiego w związku z realizacją planowanych zadań inwestycyjnych w roku 2010.

28

SIE

2010

4041

razy

czytano

pr

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

P1310232_648936767.JPG

Zdjęcie: P1310232_648936767.JPG

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.