Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Przyjdź po wiedzę, dobrze wypełnij wniosekAgencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Biuro Powiatowe w Myszkowie zaprasza na spotkanie informacyjno – promocyjne poświęcone tematyce „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”.

Celem spotkania jest popularyzacja działania finansowanego z PROW, a w efekcie oczekiwana ilość dobrze wypełnionych i złożonych wniosków. Spotkanie odbędzie się 31 sierpnia br. w sali sesyjnej Urzędu Miasta Myszkowa o godz. 10.00.

Realizacja działania tworzy warunki dla zrównoważonego rozwoju społeczno gospodarczego obszarów wiejskich przez udzielenie pomocy na podejmowanie lub rozwijanie przez rolników, domowników i małżonków rolników działalności nierolniczej lub związanej z rolnictwem w zakresie produkcji lub usług.
Różnicowanie działalności rolniczej w kierunku podejmowania lub rozwijania przez rolników, domowników i małżonków rolników, działalności nierolniczej lub związanej z rolnictwem, co wpłynie na tworzenie pozarolniczych źródeł dochodów, promocję zatrudnienia poza rolnictwem na obszarach wiejskich.
Beneficjentem operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" wdrażanych w ramach Wdrażania lokalnej strategii rozwoju może być osoba fizyczna ubezpieczona na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik.
Pomocy udziela się z tytułu podjęcia lub rozwoju działalności w zakresie:
1.usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa;
2.usług dla ludności;
3.sprzedaży hurtowej i detalicznej;
4.rzemiosła lub rękodzielnictwa;
5.robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych;
6.usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem;
7.usług transportowych;
8.usług komunalnych;
9.przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych;
10.magazynowania lub przechowywania towarów;
11.wytwarzania produktów energetycznych z biomasy;
12.rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.

25

SIE

2010

99527

razy

czytano

pr

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

arimr-300x300_302510668.jpg

Zdjęcie: arimr-300x300_302510668.jpg

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.