Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Sesja Rady Powiatu już w najbliższy piątek

P o s t a n o w i e n i e
Przewodniczącego Rady Powiatu w Myszkowie
z dnia 19 sierpnia 2010 roku

w sprawie : zwołania XLVI sesji Rady Powiatu w Myszkowie

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1592 z późn. zm.)

p o s t a n a w i a m

zwołać na dzień 27 sierpnia 2010 roku o godz. 10.00 XLVI sesję Rady Powiatu w Myszkowie, która odbędzie się w sali sesyjnej budynku Starostwa Powiatowego w Myszkowie, przy ul. Pułaskiego 6, z następującym porządkiem obrad :

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.Przyjęcie protokołu z XLV sesji Rady Powiatu z dnia 30 czerwca 2010 roku.
3.Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w Myszkowie w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu.
4.Interpelacje i zapytania radnych.
5.Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6.Informacja o stanie środowiska na terenie Powiatu Myszkowskiego w 2009 roku .
7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu w jednostce budżetowej pod nazwą Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie.
8.Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie i Miastu Koziegłowy prowadzenia zadań publicznych z zakresu kultury i promocji powiatu dotyczących organizacji Dożynek Powiatowych.
9.Podjęcie uchwały w sprawie przekazania Powiatowi Zawierciańskiemu zadania publicznego z zakresu kształcenia uczniów klas wielozawodowych.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków gromadzonych przez jednostki budżetowe na rachunku dochodów własnych.
11.Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia Powiatu Myszkowskiego z grona członków Międzypowiatowego Banku Spółdzielczego w Myszkowie.
12.Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Myszkowskiego.
13.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty.
14.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu w trybie bezprzetargowym na okres trzech lat na rzecz dotychczasowych najemców.
15.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Myszkowskiego w związku z realizacją planowanych zadań inwestycyjnych w roku 2010.
16.Wnioski i oświadczenia radnych.
17.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
18.Zamknięcie obrad sesji.

22

SIE

2010

21710

razy

czytano

pr

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.