Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Kilkuset wykonawców wzięło udział w czwartej już z kolei Folkloriadzie Jurajskiej „Starodawne i bliskie czasy”, która odbyła się w miniony weekend w Żarkach Letnisko. Na imprezę przyjechało ponad czterdzieści zespołów. Patronat nad imprezą organizowaną przez porajski GOK, objęli Marszałek Województwa Śląskiego, Starosta Myszkowski i Wójt Poraja.


Fot. Andrzej Kozłowski
Oficjalne rozpoczęcie IV Folkloriady Jurajskiej. Przy mikrofonie starosta myszkowski Łukasz Stachera.

Tej imprezy po prostu nie można było przegapić. Wspaniali artyści, cudowna muzyka i barwne stroje. Zespoły zjechały z różnych regionów: Częstochowskiego, Zagłębia i Śląska. Folkloriada Jurajska pozwoliła ludziom wędrować w czasie i kulturze. Aura sprzyjała festiwalowi, podobnie jak publiczność, która licznie nawiedziła Żarki Letnisko, by spędzić tu dwa niezapomniane dni z kulturą i sztuką ludową. W sobotnie i niedzielne popołudnia okolice Amfiteatru w Żarkach Letnisko, zmieniły się w zaskakujące miejsce, gdzie wszystko wydawało się jak nie z tego świata, będąc radosnym spektaklem muzycznej uczty. Takiego zagęszczenia muzykantów i zespołów śpiewaczych chyba dawno nie widziano. Wśród licznych gości Folkloriady można było zauważyć dostojnych gości, a jednocześnie fundatorów nagród dla artystów w kategorii rękodzieła ludowego. Byli więc: poseł na Sejm RP Jadwiga Wiśniewska, poseł na Sejm RP Grzegorz Sztolcman, starosta myszkowski Łukasz Stachera, wicestarosta Jan Kieras, wójt Poraja Marian Szczerbak, asystentka wicewojewody śląskiego i radna powiatowa Anna Socha – Korendo, asystentka europoseł Małgorzaty Handzlik Katarzyna Merta – Wałek (wręczając wraz ze starosta myszkowski Łukaszem Stacherą wycieczkę do Brukseli dla Marty Jędrzejewskiej), rodzimej artystki, dyrektor biura ŚOT Agnieszka Sikorska, dyrektor ROK w Częstochowie Anna Operacz, wiceprzewodniczący Rady Gminy Poraj Krzysztof Klimek i Zdzisława Polak, a ponadto radni powiatowi i gminni, mieszkańcy Żarek Letnisko i powiatu myszkowskiego oraz liczni letnicy. Była to dla publiczności niebywała okazja do poznania rodzimej tradycji i poznanie kultury ludowej Śląska i Zagłębia oraz Regionu Częstochowskiego. Mogliśmy więc sięgnąć głęboko w tradycję regionów, obcowania z systemem niematerialnych dóbr kultury, intelektualnych wytworów minionych pokoleń, takich jak wartości artystyczne i styl regionu etnograficznego, stroje, melodie i tańce, pieśni i obyczaje. Ze sceny emanowała kultura wiejskiej warstwy społecznej, ale też rzemieślników oraz warstwy plebejskiej, kulturowo lokującej się między wsią i miastem. Momentami ze sceny mogliśmy zaczerpnąć, w wykonaniu zespołów, również pierwiastki kultury miast Śląska i Zagłębia minionych epok. Dzięki temu chwilami wytworzył się niespotykany klimat zmixowania pierwiastków kultury ludowej i dawnej kultury miejskiej. Ten specyficzny klimat możliwy był tylko na Folkloriadzie. „Nie ma podobnej imprezy w regionie, gdzie przyjechałoby tak wielu wykonawców.” - podkreśla Renata Garleja, dyrektor GOK w Poraju. Występom licznych zespołów towarzyszyły prezentacje lokalnych twórców, liczne stoiska gastronomiczne, lunapark dziecięcy i zabawowy, konkurs na chleb jurajski, konkurs rękodzieła artystycznego.
Folkloriada pierwszego dnia zakończyła się bardzo udana zabawa taneczna, na której do tańca uczestnikom przygrywała Kapela „Sami Swoi” z Czatachowy. W niedzielę ponadto zadebiutowała na scenie orkiestra dęta OSP w Żarkach Letnisko.
Organizatorem Folkloriady był GOK w Poraju, współorganizatorami Starostwo Powiatowe w Myszkowie, Śląska Organizacja Turystyczna, Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, przy współpracy Społeczności Żarek Letnisko, OSP w Żarkach Letnisko i myszkowskiego Starostwa, które ufundowało również statuetki dla zespołów za występy artystyczne. Impreza została wsparta również ze środków projektu Odnowa Wsi Urzędu Marszałkowskiego.
Folkloriada Jurajska to możliwość przeniesienia się w świat niezwykłych przeżyć kulturalnych. Była dobrą okazją do przypomnienia, że kultura ludowa potrzebuje nieustającej ochrony. Po wakacjach Polska ratyfikuje paryską Konwencję UNESCO z 2003 roku "O Ochronie Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego", przez które rozumieć należy również autentyczne, a prezentowane właśnie także w trakcie Folkloriady Jurajskiej, zjawiska ludowej tradycji i praktyki muzycznej różnych regionów, w których zachowaniu walorów szeroko rozumianego środowiska kulturowego niezwykle istotne jest kształtowanie odpowiedniej świadomości społecznej. Właśnie poprzez obcowanie z musica viva, czyli żywą, żyjącą w społecznej świadomości obecnych pokoleń.
Organizatorzy pragną podziękować sponsorom: Międzypowiatowemu Bankowi Spółdzielczemu, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowemu Maksel Styl, Zakładowi Instalacji Sanitarnych Co i Gazu Hydromirex, Firmie Kacper s.j., Renacie i Andrzejowi Janickim, Beacie i Krzysztofowi Żakom, Małgorzacie i Andrzejowi Bojda, Z.P.H. Ludwik Kazimierz, F.H. "Karol" Maria i Tomasz Miśta, P.P.H.U. „Wtórex” Danuta Zenderowska, Zakładowi Instalacji Sanitarnych, C.O. i Gazowych Bogdan Celeban, Piekarnia Brel, Sklep Centrum Żarki Letnisko, Hotelowi – Restauracji „Jaś i Małgosia”, Zakładowi Przetwórstwa Mięsnego s.c. Gawron – Konopka z Żarek Letnisko, F.H.Sadownik Włodzimierz Rebane, Piekarnia Musialik, Fungipol Poraj.

10

SIE

2010

14348

razy

czytano

pr

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

P1300093_352532711.JPG

Zdjęcie: P1300093_352532711.JPG

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.