Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

XLVIII sesja Rady Powiatu w Myszkowie już w najbliższy piątek

P o s t a n o w i e n i e
Przewodniczącego Rady Powiatu w Myszkowie
z dnia 22 października 2010 roku

w sprawie : zwołania XLVIII sesji Rady Powiatu w Myszkowie

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1592 z późn. zm.)

p o s t a n a w i a m

zwołać na dzień 29 października 2010 roku o godz. 10.00 XLVIII sesję Rady Powiatu w Myszkowie, która odbędzie się w sali sesyjnej budynku Starostwa Powiatowego w Myszkowie, przy ul. Pułaskiego 6, z następującym porządkiem obrad :

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu z XLVII sesji Rady Powiatu z dnia 30 września 2010 roku.
3. Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu III kadencji w latach 2006 - 2010.
4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w Myszkowie w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
7. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
8. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Myszkowskim w latach 2007 - 2010.
9. Informacja z realizacji zadań utrzymaniowych i inwestycyjnych na drogach powiatowych i drogach wojewódzkich w roku 2010.
10. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2009/2010, w tym o wynikach egzaminów maturalnych i egzaminów maturalnych i egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków gromadzonych przez jednostki budżetowe na rachunku dochodów własnych.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta, który przeprowadzi badanie sprawozdania finansowego za rok 2010 w SP ZOZ w Myszkowie.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2010.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmniejszenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2010.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Raportu z realizacji "Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Myszkowskiego na lata 2008 - 2011 z uwzględnieniem perspektyw na lata 2012 - 2015" za lata 2008 - 2009.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Myszkowskiego.
18. Wnioski i oświadczenia radnych.
19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
20. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Powiatu w Myszkowie
Janusz Jakubiec

25

PAŹ

2010

82553

razy

czytano

pr

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.