Logo: Powiat Myszkowski
Powiat Myszkowski

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

XLVIII sesja Rady Powiatu w Myszkowie już w najbliższy piątek

P o s t a n o w i e n i e
Przewodniczącego Rady Powiatu w Myszkowie
z dnia 22 października 2010 roku

w sprawie : zwołania XLVIII sesji Rady Powiatu w Myszkowie

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1592 z późn. zm.)

p o s t a n a w i a m

zwołać na dzień 29 października 2010 roku o godz. 10.00 XLVIII sesję Rady Powiatu w Myszkowie, która odbędzie się w sali sesyjnej budynku Starostwa Powiatowego w Myszkowie, przy ul. Pułaskiego 6, z następującym porządkiem obrad :

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu z XLVII sesji Rady Powiatu z dnia 30 września 2010 roku.
3. Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu III kadencji w latach 2006 - 2010.
4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w Myszkowie w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
7. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
8. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Myszkowskim w latach 2007 - 2010.
9. Informacja z realizacji zadań utrzymaniowych i inwestycyjnych na drogach powiatowych i drogach wojewódzkich w roku 2010.
10. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2009/2010, w tym o wynikach egzaminów maturalnych i egzaminów maturalnych i egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków gromadzonych przez jednostki budżetowe na rachunku dochodów własnych.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta, który przeprowadzi badanie sprawozdania finansowego za rok 2010 w SP ZOZ w Myszkowie.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2010.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmniejszenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2010.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Raportu z realizacji "Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Myszkowskiego na lata 2008 - 2011 z uwzględnieniem perspektyw na lata 2012 - 2015" za lata 2008 - 2009.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Myszkowskiego.
18. Wnioski i oświadczenia radnych.
19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
20. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Powiatu w Myszkowie
Janusz Jakubiec
Autor:  pr
25
PAŹ
2010
82814
razy
czytano

2864/4304

Na skróty

Zobacz najpotrzebniejsze linki

Powiat Myszkowski
Ciasteczka cookies

Strona wykorzystuje pliki cookies. To niewielkie pliki zawierające ciąg znaków, które są wysyłane i zapisywane na urządzeniu użytkownika.

Dowiedz się więcej...
  • Pliki umożliwiające prawidłowe działanie Serwisu oraz funkcjonalności, z których Użytkownik chce skorzystać, np. uwierzytelniające pliki cookies czy pliki sesji użytkownika. Do tej grupy zaliczamy także pliki związane z mechanizmem Google reCAPTCHA, który jest niezbędny do bezpiecznego wysłania formularzy kontaktowych. Bez ich zapisania na urządzeniu Użytkownika korzystanie z Serwisu jest niemożliwe.
  • Pliki umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i dostosowanie ich do jego potrzeb, np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej. Pozwalają one Usługodawcy na poprawę funkcjonalności i wydajności strony. Wyłączenie tych ciasteczek spowoduje, że pewne funkcjonalności strony WWW nie będą dostępne.
  • Do tej kategorii należą cookies, które umożliwiają przechowywanie danych, powiązanych ze statystykami (np. czas trwania wizyty). Tworzone i wykorzystywane są przez naszego partnera firmę Google i jego usługę Google Analytics. Umożliwiają one realizację modelu biznesowego poprzez m.in. zbieranie informacji nt. odwiedzających stronę WWW. Ich wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości analizy odwiedzin, kręgów zainteresowań itp. Wyłączenie tych ciasteczek nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.
  • Do tej kategorii należą cookies, które umożliwiają przechowywanie danych, powiązanych z reklamami. Tworzone i wykorzystywane są przez naszego partnera firmę Google i jego usługi Google AdSense i DoubleClick. Umożliwiają one realizację modelu biznesowego poprzez wyświetlanie reklam naszego serwisu WWW. Ich wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości realizacji przez Usługodawcę przychodów mających istotny wpływ na działanie i rozwój Serwisu. Wyłączenie tych ciasteczek nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.
  • Wysyłanie do Google danych użytkownika związanych z reklamami. Opcja ta umożliwia realizację modelu biznesowego poprzez wyświetlanie reklam naszego serwisu WWW. Jej wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości realizacji przez Usługodawcę przychodów mających istotny wpływ na działanie i rozwój Serwisu. Wyłączenie tej opcji nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.

Wyszukiwarka

Komunikat
Twoja przeglądarka internetowa lub system operacyjny, nie wspierają lektora.
Newsletter
Formularz kontaktowy
Logo: Powiat Myszkowski
Powiat Myszkowski