Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

W ubiegły czwartek 30 września obradowała Rada Powiatu w Myszkowie. Było to jedno z ostatnich posiedzeń Rady tej kadencji.


Fot. Andrzej Kozłowski
Czterdziesta siódma sesja Rady Powiatu

Powiatowi radni zebrali się po raz czterdziesty siódmy. W trakcie obrad wysłuchano sprawozdania Starosty z działalności Zarządu Powiatu w Myszkowie w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu.


Fot. Andrzej Kozłowski
Sprawozdanie starosty myszkowskiego Łukasza Stachery

Starosta myszkowski Łukasz Stachera przekazał również informację o bieżących sprawach i wydarzeniach, które miały miejsce od ostatniej sesji Rady, w tym m.in. omówił wizytę w powiecie myszkowskim delegacji z partnerskiego Okręgu Broxtowe, zaawansowanie rozmów w sprawie utworzenia w Myszkowie specjalnej podstrefy ekonomicznej oraz zbliżający się Konwent Starostów Województwa Śląskiego, zaplanowany na dn. 5-6 października br., którego gospodarzem będzie Starosta Myszkowski. Przewodniczący Rady Powiatu Janusz Jakubiec również odniósł się do wizyty delegacji angielskiej w Warszawie i złożył podziękowania dla poseł na Sejm RP Jadwigi Wiśniewskiej za przyjęcie delegacji Broxtowe i Starostwa w Sejmie i w Senacie.


Fot. Andrzej Kozłowski
Wystąpienie dyrektora PUP w Myszkowie Marka Węgrzynowicza

Informację na temat stanu bezrobocia w powiecie i realizacji zadań Powiatowego Urzędu Pracy w tym zakresie omówił dyrektor jednostki Marek Węgrzynowicz. Ponadto radni omówili informację i ocenę przebiegu realizacji budżetu za I półrocze 2010 roku.


Fot. Andrzej Kozłowski
Obrady Rady Powiatu

Radni podjęli uchwały:
- w sprawie zmiany uchwały Nr XL/301/2010 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 23 lutego 2010 roku w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2010.
- w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego.
- w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów,
- w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie deficytu budżetu Powiatu Myszkowskiego.
- w sprawie zmian w budżecie Powiatu Myszkowskiego w związku z realizacją planowanych zadań inwestycyjnych.
- w sprawie przeniesienia planu wydatków między działami w budżecie Powiatu Myszkowskiego na 2010 rok.
- w sprawie określenia przeznaczenia wolnych środków finansowych uzyskanych na koniec 2009 rok.
Ponadto podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia pomocy finansowej z przeznaczeniem na rozbudowę Szpitala Powiatowego SPZOZ w Myszkowie udzieloną przez Gminę Koziegłowy w kwocie 200 tys. zł. Za przekazane środki finansowe władzom Gminy Koziegłowy podziękował m.in. radny powiatowy Piotr Bańka. Była to druga z rzędu sesja, która odbywała się już w nowej sali sesyjnej w Starostwie.

03

PAŹ

2010

32070

razy

czytano

pr

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

P1330506_928441599.JPG

Zdjęcie: P1330506_928441599.JPG

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.