Logo: Powiat Myszkowski
Powiat Myszkowski

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

IX Posiedzenie Zarządu Powiatu w Myszkowie

W pierwszej kolejności na posiedzeniu Zarządu omówiono projekt zmian w Statucie SP ZOZ w Myszkowie. Modyfikacja polegała na wyszczególnieniu w Statucie zakładu liczby łóżek do intensywnej opieki medycznej. Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Wojciech Picheta, wnioskował również o poprawki dotyczące wykreślenia Oddziału dla Przewlekle Chorych, który z mocy prawa nie istnieje od końca roku 2009. Ze względu na złożoność sprawy wniosek został przesunięty na kolejne posiedzenia. Spotkanie z Dyrektorem SP ZOZ było również okazją do zapytania o sytuację kontraktów podpisanych z NFZ w naszym powiecie. W odpowiedzi członkowie Zarządu usłyszeli: „Mimo tego, że część poradni nie uzyskała kontraktu, to myśmy je utrzymali i dla naszych pacjentów, zadeklarowanych w SP ZOZ-ie te usługi świadczymy. Dotyczy to chociażby poradni kardiologicznej”.


Dyrektor SP ZOZ Wojciech Picheta


Kolejny wniosek został złożony przez Mariusza Sikorę, Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg, i dotyczył zakupu nowego samochodu dostawczego dla PZD w Myszkowie. Wnioskodawca prosił o zgodę na nabycie w formie leasingu operacyjnego samochodu dostawczego. Instytucja dysponuje obecnie dwoma samochodami, których wiek przekracza 10 lat. Zarząd przychylnie ustosunkował się do wniosku dyrektora, który wkrótce zamierza ogłosić otwarty przetarg nieograniczony na zakup pojazdu. Pan Mariusz Sikora złożył również drugi wniosek, w którym prosił Zarząd o zwiększenie planu wydatków budżetowych jednostki z przeznaczeniem na wydatki bieżące tj. wynagrodzenia zatrudnionych. Członkowie zaproponowali wprowadzenie jednorazowych dodatków do pensji, jednak z uwagi na brak dodatkowych środków finansowych, Zarząd rozpatrzy wniosek po I kwartale.

W dalszej części posiedzenia omówiono Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejsko – Wiejskich Powiatu Myszkowskiego na lata 2010-2020. Projekt dotyczył uzbrojenia działek na Będuszu przeznaczonych do sprzedaży. Celem przedsięwzięcia jest uatrakcyjnienie terenu i pobudzenie aktywności przedsiębiorców na terenie powiatu myszkowskiego. Po zapoznaniu się ze szczegółami planu zagospodarowania terenu, projekt zostanie podjęty podczas posiedzenia Rady Powiatu.

Kolejny wniosek dotyczył objęcia patronatem Starosty Myszkowskiego i ufundowania nagród dla zwycięzców konkursu „Przedsiębiorcza Europa”, który organizowany będzie w Liceum Ogólnokształcącym w Myszkowie. Na ten cel przeznaczone zostanie 400 zł, za które organizatorzy kupią książki i albumy o tematyce europejskiej. W dalszej części posiedzenia rozpatrzono wniosek o poparcie dla projektu pn. „Budowa obiektu szkoleniowego Ośrodka Doskonalenia i Kształcenia Ustawicznego Elementarz w Łutowcu”. Pozytywna opinia może pomóc w przesunięciu wniosku Fundacji „Elementarz” na liście rezerwowej na wyższe miejsce. Obecnie Zarząd Województwa Śląskiego nie dysponuje odpowiednimi finansami, jednak na skutek oszczędności lub przesunięć pomiędzy konkursami, może wybrać projekt z listy rezerwowej i przeznaczyć dofinansowanie na jego cel. Pomysł spotkał się z poparciem ze strony Zarządu. Równie pozytywnie został przyjęty wniosek w sprawie projektu „Mam zawód – mam pracę w regionie”. Celem przedsięwzięcia jest przede wszystkim rozszerzenie kwalifikacji młodzieży szkół średnich. W ramach projektu uczniowie będą mogli brać udział m.in. w kursach kosmetycznym, obsługi kasy fiskalnej i wózka widłowego. Na zasadzie partnerstwa w projekcie weźmie udział 35 samorządów.

Następnie Zarząd przyjął do wiadomości wniosek w sprawie planowanego konkursu ofert, organizowanego przez Wydział KT. Ogłoszenie dotyczyć ma wyłonienia jednostki do usuwania i przemieszczania pojazdów oraz do prowadzenia parkingu strzeżonego dla usuwania pojazdów.

Kolejny wniosek dotyczył rozpatrzenia pisma ZS w Żarkach w sprawie wynajmu stołówki szkolnej wraz z zapleczem oraz części dolnego korytarza z przeznaczeniem na kawiarenkę dla uczniów. Po szczegółowym zapoznaniu się ze sprawą, pomysł poddany zostanie dyskusji na kolejnym posiedzeniu. W tej kwestii niezbędna będzie również opinia Pani Dyrektor SZ w Żarkach.


Omawianie Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejsko – Wiejskich Powiatu Myszkowskiego na lata 2010-2020.
Autor:  mwawrzyniak
14
LUT
2011
29099
razy
czytano

2711/4209

Na skróty

Zobacz najpotrzebniejsze linki

Powiat Myszkowski
Ciasteczka cookies

Strona wykorzystuje pliki cookies. To niewielkie pliki zawierające ciąg znaków, które są wysyłane i zapisywane na urządzeniu użytkownika.

Dowiedz się więcej...
  • Pliki umożliwiające prawidłowe działanie Serwisu oraz funkcjonalności, z których Użytkownik chce skorzystać, np. uwierzytelniające pliki cookies czy pliki sesji użytkownika. Do tej grupy zaliczamy także pliki związane z mechanizmem Google reCAPTCHA, który jest niezbędny do bezpiecznego wysłania formularzy kontaktowych. Bez ich zapisania na urządzeniu Użytkownika korzystanie z Serwisu jest niemożliwe.
  • Pliki umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i dostosowanie ich do jego potrzeb, np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej. Pozwalają one Usługodawcy na poprawę funkcjonalności i wydajności strony. Wyłączenie tych ciasteczek spowoduje, że pewne funkcjonalności strony WWW nie będą dostępne.
  • Do tej kategorii należą cookies, które umożliwiają przechowywanie danych, powiązanych ze statystykami (np. czas trwania wizyty). Tworzone i wykorzystywane są przez naszego partnera firmę Google i jego usługę Google Analytics. Umożliwiają one realizację modelu biznesowego poprzez m.in. zbieranie informacji nt. odwiedzających stronę WWW. Ich wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości analizy odwiedzin, kręgów zainteresowań itp. Wyłączenie tych ciasteczek nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.
  • Do tej kategorii należą cookies, które umożliwiają przechowywanie danych, powiązanych z reklamami. Tworzone i wykorzystywane są przez naszego partnera firmę Google i jego usługi Google AdSense i DoubleClick. Umożliwiają one realizację modelu biznesowego poprzez wyświetlanie reklam naszego serwisu WWW. Ich wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości realizacji przez Usługodawcę przychodów mających istotny wpływ na działanie i rozwój Serwisu. Wyłączenie tych ciasteczek nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.
  • Wysyłanie do Google danych użytkownika związanych z reklamami. Opcja ta umożliwia realizację modelu biznesowego poprzez wyświetlanie reklam naszego serwisu WWW. Jej wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości realizacji przez Usługodawcę przychodów mających istotny wpływ na działanie i rozwój Serwisu. Wyłączenie tej opcji nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.

Wyszukiwarka

Komunikat
Twoja przeglądarka internetowa lub system operacyjny, nie wspierają lektora.
Newsletter
Formularz kontaktowy
14.02c_331845975.jpg

14.02c_331845975.jpg

Logo: Powiat Myszkowski
Powiat Myszkowski