Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

IX Posiedzenie Zarządu Powiatu w Myszkowie

W pierwszej kolejności na posiedzeniu Zarządu omówiono projekt zmian w Statucie SP ZOZ w Myszkowie. Modyfikacja polegała na wyszczególnieniu w Statucie zakładu liczby łóżek do intensywnej opieki medycznej. Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Wojciech Picheta, wnioskował również o poprawki dotyczące wykreślenia Oddziału dla Przewlekle Chorych, który z mocy prawa nie istnieje od końca roku 2009. Ze względu na złożoność sprawy wniosek został przesunięty na kolejne posiedzenia. Spotkanie z Dyrektorem SP ZOZ było również okazją do zapytania o sytuację kontraktów podpisanych z NFZ w naszym powiecie. W odpowiedzi członkowie Zarządu usłyszeli: „Mimo tego, że część poradni nie uzyskała kontraktu, to myśmy je utrzymali i dla naszych pacjentów, zadeklarowanych w SP ZOZ-ie te usługi świadczymy. Dotyczy to chociażby poradni kardiologicznej”.


Dyrektor SP ZOZ Wojciech Picheta


Kolejny wniosek został złożony przez Mariusza Sikorę, Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg, i dotyczył zakupu nowego samochodu dostawczego dla PZD w Myszkowie. Wnioskodawca prosił o zgodę na nabycie w formie leasingu operacyjnego samochodu dostawczego. Instytucja dysponuje obecnie dwoma samochodami, których wiek przekracza 10 lat. Zarząd przychylnie ustosunkował się do wniosku dyrektora, który wkrótce zamierza ogłosić otwarty przetarg nieograniczony na zakup pojazdu. Pan Mariusz Sikora złożył również drugi wniosek, w którym prosił Zarząd o zwiększenie planu wydatków budżetowych jednostki z przeznaczeniem na wydatki bieżące tj. wynagrodzenia zatrudnionych. Członkowie zaproponowali wprowadzenie jednorazowych dodatków do pensji, jednak z uwagi na brak dodatkowych środków finansowych, Zarząd rozpatrzy wniosek po I kwartale.

W dalszej części posiedzenia omówiono Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejsko – Wiejskich Powiatu Myszkowskiego na lata 2010-2020. Projekt dotyczył uzbrojenia działek na Będuszu przeznaczonych do sprzedaży. Celem przedsięwzięcia jest uatrakcyjnienie terenu i pobudzenie aktywności przedsiębiorców na terenie powiatu myszkowskiego. Po zapoznaniu się ze szczegółami planu zagospodarowania terenu, projekt zostanie podjęty podczas posiedzenia Rady Powiatu.

Kolejny wniosek dotyczył objęcia patronatem Starosty Myszkowskiego i ufundowania nagród dla zwycięzców konkursu „Przedsiębiorcza Europa”, który organizowany będzie w Liceum Ogólnokształcącym w Myszkowie. Na ten cel przeznaczone zostanie 400 zł, za które organizatorzy kupią książki i albumy o tematyce europejskiej. W dalszej części posiedzenia rozpatrzono wniosek o poparcie dla projektu pn. „Budowa obiektu szkoleniowego Ośrodka Doskonalenia i Kształcenia Ustawicznego Elementarz w Łutowcu”. Pozytywna opinia może pomóc w przesunięciu wniosku Fundacji „Elementarz” na liście rezerwowej na wyższe miejsce. Obecnie Zarząd Województwa Śląskiego nie dysponuje odpowiednimi finansami, jednak na skutek oszczędności lub przesunięć pomiędzy konkursami, może wybrać projekt z listy rezerwowej i przeznaczyć dofinansowanie na jego cel. Pomysł spotkał się z poparciem ze strony Zarządu. Równie pozytywnie został przyjęty wniosek w sprawie projektu „Mam zawód – mam pracę w regionie”. Celem przedsięwzięcia jest przede wszystkim rozszerzenie kwalifikacji młodzieży szkół średnich. W ramach projektu uczniowie będą mogli brać udział m.in. w kursach kosmetycznym, obsługi kasy fiskalnej i wózka widłowego. Na zasadzie partnerstwa w projekcie weźmie udział 35 samorządów.

Następnie Zarząd przyjął do wiadomości wniosek w sprawie planowanego konkursu ofert, organizowanego przez Wydział KT. Ogłoszenie dotyczyć ma wyłonienia jednostki do usuwania i przemieszczania pojazdów oraz do prowadzenia parkingu strzeżonego dla usuwania pojazdów.

Kolejny wniosek dotyczył rozpatrzenia pisma ZS w Żarkach w sprawie wynajmu stołówki szkolnej wraz z zapleczem oraz części dolnego korytarza z przeznaczeniem na kawiarenkę dla uczniów. Po szczegółowym zapoznaniu się ze sprawą, pomysł poddany zostanie dyskusji na kolejnym posiedzeniu. W tej kwestii niezbędna będzie również opinia Pani Dyrektor SZ w Żarkach.


Omawianie Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejsko – Wiejskich Powiatu Myszkowskiego na lata 2010-2020.

14

LUT

2011

28927

razy

czytano

mwawrzyniak

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

14.02c_331845975.jpg

Zdjęcie: 14.02c_331845975.jpg

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.