Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

IV Sesja Rady Powiatu w Myszkowie - 15 lutego br.

P o s t a n o w i e n i e

Przewodniczącego Rady Powiatu w Myszkowie

z dnia 10 lutego 2011 roku

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1592 z późn. zm.)

p o s t a n a w i a m

zwołać na dzień 15 lutego 2011 roku o godz. 10.00 IV sesję Rady Powiatu w Myszkowie, która odbędzie się w sali sesyjnej budynku Starostwa Powiatowego w Myszkowie, przy ul. Pułaskiego 6, z następującym porządkiem obrad :

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Powiatu z dnia 14 stycznia 2011 roku.
3. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w Myszkowie w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejsko – Wiejskich Powiatu Myszkowskiego na lata 2010 – 2020”.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na 2011 rok w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci”.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu w Myszkowie na 2011 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu w Myszkowie na 2011 rok.
12. Wnioski i oświadczenia radnych.
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
14. Zamknięcie obrad sesji.

14

LUT

2011

84088

razy

czytano

mwawrzyniak

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.