Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

VIII Posiedzenie Zarządu Powiatu w Myszkowie


Podczas cotygodniowych posiedzeń Zarządu Powiatu w Myszkowie, oprócz podejmowania uchwał, członkowie opiniują wnioski, które na bieżąco wpływają do Starostwa Powiatowego. Na ostatnim posiedzeniu Zarząd większość czasu poświęcił na omówienie dwóch projektów.


Pierwszy wniosek został przedstawiony przez Panią Agnieszkę Skorek i dotyczył podpisania pełnomocnictwa w sprawie realizacji programu „Uczenie się przez całe życie” Leonardo Da Vinci. Projekt skierowany jest do uczniów drugich i trzecich klas uczących się w zawodzie technik ekonomista i technik spedytor w Zespole Szkół nr 2 im. H. Kołłątaja w Myszkowie. Celem przedsięwzięcia jest zorganizowanie trzytygodniowej praktyki zawodowej w niemieckiej firmie Vitalis w Lipsku – Schkoeuditz. Uczestnicy projektu będą mieli okazję do zapoznania się ze strukturą jednostek gospodarczych, systemem kształcenia zawodowego i sposobem organizowania rynku pracy u naszych zachodnich sąsiadów. Praktyki pozwolą pogłębić wiedzę uczniów w zakresie znajomości języka niemieckiego, angielskiego oraz różnic kulturowych. Dzięki udziałowi w projekcie młodzież podniesie również swoje kwalifikacje i będzie mogła efektywnie konkurować na europejskim rynku pracy. Wniosek Pani Agnieszki Skorek spotkał się z poparciem ze strony Zarządu.

Duże zainteresowanie wzbudził również pomysł Pana Janusza Bieńkowskiego z Centrum Inicjatyw Lokalnych w Zawierciu. Prezes stowarzyszenia przedstawił wniosek dotyczący przystąpienia Powiatu Myszkowskiego do projektu „Europejski urzędnik w jurajskim samorządzie” finansowanego przez Kapitał Ludzki. Po negocjacjach stowarzyszenia z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji w 2010 r. modyfikacjom uległ budżet projektu, przez co wymagane jest ponowne podpisanie i złożenie projektu. Celem przedsięwzięcia jest przeprowadzenie dla pracowników partnerskich jednostek samorządu terytorialnego szkoleń, seminariów i konsultacji w obrębie wybranych tematów. Obok Starostwa Powiatowego w Myszkowie udział w projekcie zadeklarował powiat zawierciański wraz ze wszystkimi gminami. Za realizację projektu odpowiedzialność ponosi wyłącznie Centrum Inicjatyw Lokalnych, a myszkowskie Starostwo nie ponosi żadnych kosztów. Zarząd Powiatu pozytywnie ocenił wniosek CIL.

Kolejne uchwały dotyczyły spraw z zakresu pomocy społecznej, dofinansowania nauczycieli oraz budżetu za IV kwartały 2010 roku. Pani Grażyna Chałupka, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, przedstawiła projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Treść ogłoszenia dostępna jest na stronie PCPR, Starostwa Powiatowego w Myszkowie, Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie i placówce PCPR. Jednomyślnie Zarząd przyjął również uchwałę w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2011 rok. Środki finansowe zostaną przekazane do placówek edukacyjnych na studia podyplomowe oraz kursy doskonalące dla nauczycieli i szkolenia rady pedagogicznej. Bez sprzeciwów przebiegło również przyjęcie uchwały w sprawie informacji kwartalnej o wykonaniu budżetu Powiatu Myszkowskiego za IV kwartały 2010 roku. Kolejna uchwała dotyczyła ostatecznych kwot dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu Myszkowskiego oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2011 rok.

Na posiedzeniu Zarządu omówiono również aneksy do arkusza organizacyjnego ZS nr 1 w Myszkowie i ZS w Żarkach. Pierwszy dotyczył rozdzielenia 12 godzin nauczania indywidualnego dla uczennicy technikum ochrony środowiska, natomiast drugi odnosił się do podziału 25 godzin nauczania języka angielskiego oraz 0,5 godziny z wychowawcą w związku z długotrwałym zwolnieniem lekarskim nauczyciela mianowanego. W dalszej części posiedzenia wskazano także ostateczną kwotę jednorazowych dodatków uzupełniających wraz z pochodnymi od wynagrodzeń nauczycieli. Na ten cel przekazane zostanie 458.122,07 złotych.


Posiedzenie Zarządu Powiatu 2.02.2011 r.

04

LUT

2011

97492

razy

czytano

mwawrzyniak

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

3.02b_446612996.jpg

Zdjęcie: 3.02b_446612996.jpg

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.