Logo: Powiat Myszkowski
Powiat Myszkowski

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

VIII Posiedzenie Zarządu Powiatu w Myszkowie


Podczas cotygodniowych posiedzeń Zarządu Powiatu w Myszkowie, oprócz podejmowania uchwał, członkowie opiniują wnioski, które na bieżąco wpływają do Starostwa Powiatowego. Na ostatnim posiedzeniu Zarząd większość czasu poświęcił na omówienie dwóch projektów.


Pierwszy wniosek został przedstawiony przez Panią Agnieszkę Skorek i dotyczył podpisania pełnomocnictwa w sprawie realizacji programu „Uczenie się przez całe życie” Leonardo Da Vinci. Projekt skierowany jest do uczniów drugich i trzecich klas uczących się w zawodzie technik ekonomista i technik spedytor w Zespole Szkół nr 2 im. H. Kołłątaja w Myszkowie. Celem przedsięwzięcia jest zorganizowanie trzytygodniowej praktyki zawodowej w niemieckiej firmie Vitalis w Lipsku – Schkoeuditz. Uczestnicy projektu będą mieli okazję do zapoznania się ze strukturą jednostek gospodarczych, systemem kształcenia zawodowego i sposobem organizowania rynku pracy u naszych zachodnich sąsiadów. Praktyki pozwolą pogłębić wiedzę uczniów w zakresie znajomości języka niemieckiego, angielskiego oraz różnic kulturowych. Dzięki udziałowi w projekcie młodzież podniesie również swoje kwalifikacje i będzie mogła efektywnie konkurować na europejskim rynku pracy. Wniosek Pani Agnieszki Skorek spotkał się z poparciem ze strony Zarządu.

Duże zainteresowanie wzbudził również pomysł Pana Janusza Bieńkowskiego z Centrum Inicjatyw Lokalnych w Zawierciu. Prezes stowarzyszenia przedstawił wniosek dotyczący przystąpienia Powiatu Myszkowskiego do projektu „Europejski urzędnik w jurajskim samorządzie” finansowanego przez Kapitał Ludzki. Po negocjacjach stowarzyszenia z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji w 2010 r. modyfikacjom uległ budżet projektu, przez co wymagane jest ponowne podpisanie i złożenie projektu. Celem przedsięwzięcia jest przeprowadzenie dla pracowników partnerskich jednostek samorządu terytorialnego szkoleń, seminariów i konsultacji w obrębie wybranych tematów. Obok Starostwa Powiatowego w Myszkowie udział w projekcie zadeklarował powiat zawierciański wraz ze wszystkimi gminami. Za realizację projektu odpowiedzialność ponosi wyłącznie Centrum Inicjatyw Lokalnych, a myszkowskie Starostwo nie ponosi żadnych kosztów. Zarząd Powiatu pozytywnie ocenił wniosek CIL.

Kolejne uchwały dotyczyły spraw z zakresu pomocy społecznej, dofinansowania nauczycieli oraz budżetu za IV kwartały 2010 roku. Pani Grażyna Chałupka, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, przedstawiła projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Treść ogłoszenia dostępna jest na stronie PCPR, Starostwa Powiatowego w Myszkowie, Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie i placówce PCPR. Jednomyślnie Zarząd przyjął również uchwałę w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2011 rok. Środki finansowe zostaną przekazane do placówek edukacyjnych na studia podyplomowe oraz kursy doskonalące dla nauczycieli i szkolenia rady pedagogicznej. Bez sprzeciwów przebiegło również przyjęcie uchwały w sprawie informacji kwartalnej o wykonaniu budżetu Powiatu Myszkowskiego za IV kwartały 2010 roku. Kolejna uchwała dotyczyła ostatecznych kwot dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu Myszkowskiego oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2011 rok.

Na posiedzeniu Zarządu omówiono również aneksy do arkusza organizacyjnego ZS nr 1 w Myszkowie i ZS w Żarkach. Pierwszy dotyczył rozdzielenia 12 godzin nauczania indywidualnego dla uczennicy technikum ochrony środowiska, natomiast drugi odnosił się do podziału 25 godzin nauczania języka angielskiego oraz 0,5 godziny z wychowawcą w związku z długotrwałym zwolnieniem lekarskim nauczyciela mianowanego. W dalszej części posiedzenia wskazano także ostateczną kwotę jednorazowych dodatków uzupełniających wraz z pochodnymi od wynagrodzeń nauczycieli. Na ten cel przekazane zostanie 458.122,07 złotych.


Posiedzenie Zarządu Powiatu 2.02.2011 r.
Autor:  mwawrzyniak
04
LUT
2011
97711
razy
czytano

2743/4238

Na skróty

Zobacz najpotrzebniejsze linki

Powiat Myszkowski
Ciasteczka cookies

Strona wykorzystuje pliki cookies. To niewielkie pliki zawierające ciąg znaków, które są wysyłane i zapisywane na urządzeniu użytkownika.

Dowiedz się więcej...
  • Pliki umożliwiające prawidłowe działanie Serwisu oraz funkcjonalności, z których Użytkownik chce skorzystać, np. uwierzytelniające pliki cookies czy pliki sesji użytkownika. Do tej grupy zaliczamy także pliki związane z mechanizmem Google reCAPTCHA, który jest niezbędny do bezpiecznego wysłania formularzy kontaktowych. Bez ich zapisania na urządzeniu Użytkownika korzystanie z Serwisu jest niemożliwe.
  • Pliki umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i dostosowanie ich do jego potrzeb, np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej. Pozwalają one Usługodawcy na poprawę funkcjonalności i wydajności strony. Wyłączenie tych ciasteczek spowoduje, że pewne funkcjonalności strony WWW nie będą dostępne.
  • Do tej kategorii należą cookies, które umożliwiają przechowywanie danych, powiązanych ze statystykami (np. czas trwania wizyty). Tworzone i wykorzystywane są przez naszego partnera firmę Google i jego usługę Google Analytics. Umożliwiają one realizację modelu biznesowego poprzez m.in. zbieranie informacji nt. odwiedzających stronę WWW. Ich wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości analizy odwiedzin, kręgów zainteresowań itp. Wyłączenie tych ciasteczek nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.
  • Do tej kategorii należą cookies, które umożliwiają przechowywanie danych, powiązanych z reklamami. Tworzone i wykorzystywane są przez naszego partnera firmę Google i jego usługi Google AdSense i DoubleClick. Umożliwiają one realizację modelu biznesowego poprzez wyświetlanie reklam naszego serwisu WWW. Ich wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości realizacji przez Usługodawcę przychodów mających istotny wpływ na działanie i rozwój Serwisu. Wyłączenie tych ciasteczek nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.
  • Wysyłanie do Google danych użytkownika związanych z reklamami. Opcja ta umożliwia realizację modelu biznesowego poprzez wyświetlanie reklam naszego serwisu WWW. Jej wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości realizacji przez Usługodawcę przychodów mających istotny wpływ na działanie i rozwój Serwisu. Wyłączenie tej opcji nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.

Wyszukiwarka

Komunikat
Twoja przeglądarka internetowa lub system operacyjny, nie wspierają lektora.
Newsletter
Formularz kontaktowy
3.02b_446612996.jpg

3.02b_446612996.jpg

Logo: Powiat Myszkowski
Powiat Myszkowski