Logo: Powiat Myszkowski
Powiat Myszkowski

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

V sesja Rady Powiatu w Myszkowie

W dniu 25 marca odbyła się w Sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Myszkowie sesja Rady Powiatu. W posiedzeniu brali udział wszyscy radni.

Sesja rozpoczęła się wykreśleniem z porządku obrad punktu dotyczącego uchwały w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie poprzez likwidację oddziału dla przewlekle chorych. Temat ten poruszony zostanie na jednym z kolejnych posiedzeń Rady Powiatu. Po otwarciu sesji i przyjęciu protokołu Starosta Leon Okraska przedstawił działania, jakie podejmował Zarząd Powiatu w okresie międzysesyjnym. Mowa była między innymi o wprowadzeniu systemu rekrutacji online dla absolwentów gimnazjów oraz o poparciu dla programu Comenius, który realizowany jest przez nauczycieli z ZS w Żarkach. Starosta wspomniał również o zgodzie Zarządu Powiatu na wynajem pomieszczeń należących do jednostek podległych Starostwo Powiatowemu w Myszkowie.

Zgodnie z harmonogramem kolejnym punktem było powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. W skład Komisji weszli: Beata Kwiatkowska, Piotr Kołodziejczyk oraz Rafał Kępski. W czasie, gdy Komisja przygotowywała się do odczytania uchwał, głos zabrał Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Myszkowie dr Marek Olenderek. Tematem przemówienia Pana Dyrektora było sprawozdanie z sytuacji sanitarno-epidemiologicznej w powiecie w 2010 roku.

W dalszej części sesji Powiatu podjęto m.in. następujące uchwały:
- w sprawie powołania Rady Społecznej przy SP ZOZ w Myszkowie, w skład której wchodzą: Przewodniczący Leon Okraska oraz Agnieszka Łosińska- Wykurz, Michał Trojakowski, Marian Szczerbak, Andrzej Ciesielski, Jan Figarski, Andrzej Pawłowski, Henryk Świerdza i Mirosław Szczepańczyk
- w sprawie zwiększenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na 2011 rok w ramach Programu „ Uczenie się przez całe życie Comenius”.
- w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myszkowskiego na lata 2011 – 2014.
- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu w budynku Powiatowego Urzędu Pracy.
- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Myszkowskiego.
- w sprawie przystąpienia do projektu „Biznes Otwarty dla Wszystkich” w ramach działania 6.2 – Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, POKL, w ramach konkursu 1/POKL/6.2/2010, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W końcowej części sesji Starosta przypomniał obecnym o rozpoczętych i planowanych inwestycjach w powiecie:
- oczyszczanie ulic po zimie;
- ulica 1 Maja, której zakończenie planowane jest na czerwiec 2011 roku;
- droga Zabijak – Pińczyce, której zakończenie planowane jest w sierpniu 2011 roku;
- nowa nakładka na ulicy od ronda do świateł przy ul. Sikorskiego;
- remont drogi Mzurów - Dąbrowno
- przebudowa drogi w Bliżycach
- Orlik w ZS w Żarkach
- termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 im. E. Kwiatkowskiego oraz Liceum Ogólnokształcącego w Myszkowie.

Po odpowiedziach na pytania radnych nastąpiło zamknięcie obrad.

Sesja Rady Powiatu w dn. 25.03.2011 r.
Autor:  mwawrzyniak
31
MAR
2011
83451
razy
czytano

2777/4304

Na skróty

Zobacz najpotrzebniejsze linki

Powiat Myszkowski
Ciasteczka cookies

Strona wykorzystuje pliki cookies. To niewielkie pliki zawierające ciąg znaków, które są wysyłane i zapisywane na urządzeniu użytkownika.

Dowiedz się więcej...
  • Pliki umożliwiające prawidłowe działanie Serwisu oraz funkcjonalności, z których Użytkownik chce skorzystać, np. uwierzytelniające pliki cookies czy pliki sesji użytkownika. Do tej grupy zaliczamy także pliki związane z mechanizmem Google reCAPTCHA, który jest niezbędny do bezpiecznego wysłania formularzy kontaktowych. Bez ich zapisania na urządzeniu Użytkownika korzystanie z Serwisu jest niemożliwe.
  • Pliki umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i dostosowanie ich do jego potrzeb, np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej. Pozwalają one Usługodawcy na poprawę funkcjonalności i wydajności strony. Wyłączenie tych ciasteczek spowoduje, że pewne funkcjonalności strony WWW nie będą dostępne.
  • Do tej kategorii należą cookies, które umożliwiają przechowywanie danych, powiązanych ze statystykami (np. czas trwania wizyty). Tworzone i wykorzystywane są przez naszego partnera firmę Google i jego usługę Google Analytics. Umożliwiają one realizację modelu biznesowego poprzez m.in. zbieranie informacji nt. odwiedzających stronę WWW. Ich wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości analizy odwiedzin, kręgów zainteresowań itp. Wyłączenie tych ciasteczek nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.
  • Do tej kategorii należą cookies, które umożliwiają przechowywanie danych, powiązanych z reklamami. Tworzone i wykorzystywane są przez naszego partnera firmę Google i jego usługi Google AdSense i DoubleClick. Umożliwiają one realizację modelu biznesowego poprzez wyświetlanie reklam naszego serwisu WWW. Ich wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości realizacji przez Usługodawcę przychodów mających istotny wpływ na działanie i rozwój Serwisu. Wyłączenie tych ciasteczek nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.
  • Wysyłanie do Google danych użytkownika związanych z reklamami. Opcja ta umożliwia realizację modelu biznesowego poprzez wyświetlanie reklam naszego serwisu WWW. Jej wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości realizacji przez Usługodawcę przychodów mających istotny wpływ na działanie i rozwój Serwisu. Wyłączenie tej opcji nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.

Wyszukiwarka

Komunikat
Twoja przeglądarka internetowa lub system operacyjny, nie wspierają lektora.
Newsletter
Formularz kontaktowy
31.03a_767458701.jpg

31.03a_767458701.jpg

Logo: Powiat Myszkowski
Powiat Myszkowski