Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

W dniu 25 marca odbyła się w Sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Myszkowie sesja Rady Powiatu. W posiedzeniu brali udział wszyscy radni.

Sesja rozpoczęła się wykreśleniem z porządku obrad punktu dotyczącego uchwały w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie poprzez likwidację oddziału dla przewlekle chorych. Temat ten poruszony zostanie na jednym z kolejnych posiedzeń Rady Powiatu. Po otwarciu sesji i przyjęciu protokołu Starosta Leon Okraska przedstawił działania, jakie podejmował Zarząd Powiatu w okresie międzysesyjnym. Mowa była między innymi o wprowadzeniu systemu rekrutacji online dla absolwentów gimnazjów oraz o poparciu dla programu Comenius, który realizowany jest przez nauczycieli z ZS w Żarkach. Starosta wspomniał również o zgodzie Zarządu Powiatu na wynajem pomieszczeń należących do jednostek podległych Starostwo Powiatowemu w Myszkowie.

Zgodnie z harmonogramem kolejnym punktem było powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. W skład Komisji weszli: Beata Kwiatkowska, Piotr Kołodziejczyk oraz Rafał Kępski. W czasie, gdy Komisja przygotowywała się do odczytania uchwał, głos zabrał Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Myszkowie dr Marek Olenderek. Tematem przemówienia Pana Dyrektora było sprawozdanie z sytuacji sanitarno-epidemiologicznej w powiecie w 2010 roku.

W dalszej części sesji Powiatu podjęto m.in. następujące uchwały:
- w sprawie powołania Rady Społecznej przy SP ZOZ w Myszkowie, w skład której wchodzą: Przewodniczący Leon Okraska oraz Agnieszka Łosińska- Wykurz, Michał Trojakowski, Marian Szczerbak, Andrzej Ciesielski, Jan Figarski, Andrzej Pawłowski, Henryk Świerdza i Mirosław Szczepańczyk
- w sprawie zwiększenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na 2011 rok w ramach Programu „ Uczenie się przez całe życie Comenius”.
- w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myszkowskiego na lata 2011 – 2014.
- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu w budynku Powiatowego Urzędu Pracy.
- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Myszkowskiego.
- w sprawie przystąpienia do projektu „Biznes Otwarty dla Wszystkich” w ramach działania 6.2 – Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, POKL, w ramach konkursu 1/POKL/6.2/2010, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W końcowej części sesji Starosta przypomniał obecnym o rozpoczętych i planowanych inwestycjach w powiecie:
- oczyszczanie ulic po zimie;
- ulica 1 Maja, której zakończenie planowane jest na czerwiec 2011 roku;
- droga Zabijak – Pińczyce, której zakończenie planowane jest w sierpniu 2011 roku;
- nowa nakładka na ulicy od ronda do świateł przy ul. Sikorskiego;
- remont drogi Mzurów - Dąbrowno
- przebudowa drogi w Bliżycach
- Orlik w ZS w Żarkach
- termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 im. E. Kwiatkowskiego oraz Liceum Ogólnokształcącego w Myszkowie.

Po odpowiedziach na pytania radnych nastąpiło zamknięcie obrad.

Sesja Rady Powiatu w dn. 25.03.2011 r.

31

MAR

2011

83200

razy

czytano

mwawrzyniak

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

31.03a_767458701.jpg

Zdjęcie: 31.03a_767458701.jpg

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.