Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Z uwagi na to, że w dn. 30 marca 2011 r. odbyło się pierwsze spotkanie Zarządu po Sesji Rady, na posiedzeniu kontynuowano głównie tematy podjęte przez radnych powiatu. Poza tym omawiano wnioski, które w ostatnim czasie wpłynęły do starostwa.

Pierwszym punktem posiedzenia było omówienie oceny działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wojsławicach i Ogorzelniku w 2010 roku. Ocena dotyczyła wykorzystania środków finansowych oraz form i metod, realizowanej przez placówki działalności rehabilitacyjnej. Opinii poddano również liczbę uczestników i postępy podopiecznych w zakresie zaradności osobistej i samodzielności oraz rehabilitacji społecznej i zawodowej.

Kolejny wniosek dotyczył zgody Zarządu na wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego. Inwestycja planowana była już w przeszłości, dzięki czemu już przy przebudowie ronda wyprowadzono końcówkę przyłącza wodociągowego do działki Starostwa. Obecnie woda płynąca z kranów Starostwa dostarczana jest przez Fabrykę Papieru Myszków Sp. z o.o. Ze względu na zmieniający się skład i wysoką zawartość niektórych pierwiastków, placówka musiałaby wielokrotnie inwestować w dodatkowe urządzenia. Przejście do złącza miejskiego poprawi jakość wody i pozwoli uniknąć dodatkowych kosztów.

W dalszej części posiedzenia Zarząd Powiatu podejmował uchwały, które były wynikiem decyzji podjętych podczas Sesji Rady Powiatu w dn. 25 marca br. Uchwały dotyczyły m. in.:
- zawarcia w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego w budynku PUP z najemcą na okres 3 lat;
- zmian w budżecie Powiatu Myszkowskiego, związanych z przyznaniem promesy na usuwanie skutków powodzi;
- zmian w budżecie, związanych z dochodem z tytułu subwencji oświatowej.

Posiedzenie zakończono omówieniem spraw bieżących.

Posiedzenie Zarządu Powiatu w dn. 30 marca 2011 r.

04

KWI

2011

60627

razy

czytano

mwawrzyniak

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

1.04_131403584.jpg

Zdjęcie: 1.04_131403584.jpg

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.