Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Tegoroczna kwalifikacja wojskowa na terenie Powiatu Myszkowskiego odbędzie się w okresie od 4 do 20 kwietnia 2011 r. Jej celem jest sprawdzenie, w oparciu o badania przeprowadzane przez Powiatową Komisję Lekarską dla Powiatu Myszkowskiego, predyspozycji oraz zdrowia psychicznego i fizycznego pod kątem zdolności do służby wojskowej.

Osoby, które stawiają się na badania lekarskie podczas kwalifikacji wojskowej mogą otrzymać jedną z następujących kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej:
• kategoria zdolności „A”, czyli orzeczenie o zdolności do czynnej służby wojskowej - oznacza, że osoba może odbywać każdą formę czynnej służby wojskowej lub służby w obronie cywilnej, zarówno w okresie pokoju, w trakcie mobilizacji jak i w czasie wojny (z wyjątkiem zawodowej służby wojskowej, o zdolności do której orzekają wojskowe komisje lekarskie).
• kategoria zdolności „B”, czyli orzeczenie o czasowej niezdolności do czynnej służby wojskowej - oznacza to, że aktualny ogólny stan zdrowia nie pozwala na pełną zdolność do czynnej służby wojskowej, w okresie do 24 miesięcy od dnia badania. Osoby takie zostaną ponownie wezwane do kwalifikacji wojskowej po upływie okresu, na jaki orzeczona została czasowa niezdolność do czynnej służby wojskowej;
• kategoria zdolności „D”, czyli orzeczenie o niezdolności do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju – oznacza, że osoba nie może zostać powołana do żadnej z form czynnej służby wojskowej w czasie pokoju i jest przenoszona do rezerwy;
• kategoria zdolności „E”, czyli trwała i całkowita niezdolność do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju, w trakcie mobilizacji i w czasie wojny.

Po nadaniu kategorii wojskowej, wszyscy przechodzący kwalifikację zostaną z mocy ustawy automatycznie przeniesieni do rezerwy.

Osoby stawiające się do kwalifikacji wojskowej przedstawiają wójtowi lub burmistrzowi dowód osobisty, natomiast Powiatowej Komisji Lekarskiej przedstawiają posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej. Ponadto na potrzeby ewidencji wojskowej osoba stawiająca się przedstawia fotografię o wymiarach 3x4 cm, bez nakrycia głowy, oraz dokument potwierdzający poziom wykształcenia lub pobierania nauki.

Siedziba Powiatowej Komisji Lekarskiej dla Powiatu Myszkowskiego znajduje się w budynku Starostwa Powiatowego w Myszkowie przy ul. Pułaskiego 6. Rejestracja i zakładanie ewidencji wojskowej odbywać się będzie od godz. 8 do 15.
Dokładna data i godzina stawienia się do kwalifikacji wojskowej określone są na wezwaniach wysyłanych przez odpowiednie urzędy miast i gmin do osób, które mają stawić się do kwalifikacji wojskowej.

Starosta Leon Okraska i Wicestarosta Jan Kieras z członkami Powiatowej Komisji Lekarskiej

04

KWI

2011

44647

razy

czytano

mwawrzyniak

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

komisja1_47831287.jpg

Zdjęcie: komisja1_47831287.jpg

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.