Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

W ostatnim tygodniu na posiedzenie Zarządu Powiatu zaproszony został Burmistrz Myszkowa Włodzimierz Żak. Członkowie chcieli poznać stanowisko przedstawiciela miasta w sprawie Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Wizyta była również okazją do porozmawiania na temat innych inwestycji.

Zanim omówiono wizję strefy ekonomicznej, poruszono tematy z zakresu bieżących spraw. Dyrektor PZD Józef Pabian przedstawił treść umowy, która podpisywana jest corocznie od 2009 roku wspólnie z Gminą Myszków. Porozumienie dotyczyło partycypowania w koszcie czyszczenia separatorów i osadników, które zostały wybudowane w ramach inwestycji o nazwie „przebudowa drogi powiatowej ul. Słowackiego w Myszkowie”.
Dyrektor Pabian omówił również projekt uchwały w sprawie wydania opinii dotyczącej projektu przebudowy dróg wojewódzkich Województwa Śląskiego dla projektu ”Przebudowa wiaduktu nad drogą bez nazwy w miejscowości Myszków DW nr 793, w km 33+557,5”. Mowa była o wiadukcie technologicznym, który znajduje się pod wiaduktem nad torami przy ul. Pułaskiego.

W dalszej części posiedzenia członkowie Zarządu Powiatu omówili pismo Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Myszkowie Sp. z o.o. z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie wniosku do Burmistrza o zezwolenie na wycinkę jednego klonu. Drzewo rośnie na terenie placu dworcowego przy ul. 1 Maja i utrudnia, zdaniem wnioskodawcy, realizowanie prac związanych z uporządkowaniem terenu dworca. Większością głosów Zarząd nie wyraził zgody na usunięcie zdrowej rośliny.

W kolejnym punkcie posiedzenia uczestniczył Burmistrz Myszkowa Włodzimierz Żak. Przewodniczący Zarządu Leon Okraska zapytał o plany związane z nieruchomościami przy ul. Folwarcznej oraz byłym internatem żeńskim przy ul. Pułaskiego. W odniesieniu do zabudowań przy ul. Folwarcznej Gmina Myszków chciałaby przeznaczyć je na cel mieszkaniowy. W tym zakresie proponuje się przekazanie nieruchomości spółce MTBS. Internat, który wraz z prawem własności i drogą wyceniony został na 721.000 zł, gmina chciałaby przeznaczyć również na mieszkania – nie tylko socjalne. Na prośbę Zarządu Burmistrz omówi sprawę nieruchomości z radnymi i przedstawi decyzję na piśmie. Przedstawiciele Powiatu chcieli również poznać wizję Pana Żaka w odniesieniu do Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Myszkowie. Gmina jest zainteresowana 8 ha terenu, który należy do Powiatu. Z uwagi na to, że tereny te nie zostały objęte rewitalizacją, uzbrojenie i przygotowanie pod strefę należałoby do Gminy. Jeżeli teren zostanie przekazany nieodpłatnie, Miasto zobowiąże się do ograniczenia innych inwestycji na rzecz utworzenia Strefy lub terenu inwestycyjnego. W efekcie wzrosną szanse na obniżenie bezrobocia, a Myszków stanie się interesujący dla inwestorów z kraju i zagranicy. Powiat pozytywnie przyjął wizję Burmistrza i zadeklarował analizę przepisów prawnych, które niestety mogą ograniczać darmowe przekazanie terenów Miastu. Obie jednostki dążą do utworzenia atrakcyjnych terenów pod inwestycje i stawiają sobie za cel zmniejszenie bezrobocia. Przy okazji kolejnych spotkań z pewnością zapadną konkretne decyzje i deklaracje.

Burmistrz Włodzimierz Żak mówił o Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Myszkowie

31

MAJ

2011

31564

razy

czytano

mwawrzyniak

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

25.05a_239860862.jpg

Zdjęcie: 25.05a_239860862.jpg

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.