Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Postanowienie Przewodniczącego Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 19 maja 2011 roku

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1592 z późn. zm.)

p o s t a n a w i a m

zwołać na dzień 26 maja 2011 roku o godz. 10.00 VIII sesję Rady Powiatu w Myszkowie, która odbędzie się w sali sesyjnej budynku Starostwa Powiatowego w Myszkowie, przy ul. Pułaskiego 6, z następującym porządkiem obrad :

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie protokołów z :
- V sesji Rady Powiatu z dnia 25 marca 2011 roku,
- VI nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu z dnia13 kwietnia 2011 roku,
- VII nadzwyczajne sesji Rady Powiatu z dnia 28 kwietnia 2011 roku.
3. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w Myszkowie w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w Powiecie Myszkowskim za okres 2010 roku.
7. Stan bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej, przeciwpowodziowej, ze szczególnym uwzględnieniem zbiornika wodnego Poraj.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia SP ZOZ w Myszkowie poprzez likwidację oddziału przewlekle chorych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie za 2010 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2011.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia budżetu ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia szkoły ponadgimnazjalnej o nazwie II Liceum Profilowane w Myszkowie przy ul. K. Pułaskiego 70 z Zespołu Szkół Nr 2 im. H. Kołłątaja z siedzibą w Myszkowie przy ul. K. Pułaskiego 70 i jej likwidacji.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia szkoły ponadgimnazjalnej o nazwie I Liceum Profilowane w Myszkowie przy ul. E. Kwiatkowskiego 18 z Zespołu Szkół Nr 1 im. E. Kwiatkowskiego z siedzibą w Myszkowie przy ul. E. Kwiatkowskiego 18 i jej likwidacji.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia szkoły ponadgimnazjalnej o nazwie Liceum Profilowane w Żarkach przy ul. Myszkowskiej 50 z Zespołu Szkół im. T. Kościuszki z siedzibą w Żarkach przy ul. Myszkowskiej 50 i jej likwidacji.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przeniesienia planu wydatków między działami w budżecie Powiatu Myszkowskiego na 2011 rok.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Myszkowskiego w roku 2011 w związku z realizacją zadań inwestycyjnych.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/26/2011 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 14 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myszkowskiego na lata 2011 – 2014.
21. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na lata 2011 – 2014.
22. Wnioski i oświadczenia radnych.
23. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
24. Zamknięcie obrad sesji.

19

MAJ

2011

66733

razy

czytano

mwawrzyniak

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.