Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

W dniu 29 czerwca 2011 r. członkowie Zarządu Powiatu spotkali się po raz 27 w tej kadencji. Po dwutygodniowej przerwie radni mieli do omówienia wiele spraw i wniosków do rozpatrzenia. Poruszane tematy dotyczyły głównie mienia Starostwa Powiatowego oraz działań podległych jednostek.

Ważnym punktem spotkania Zarządu Powiatu było omówienie przez Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Grażynę Chałupkę uchwały dotyczącej Ośrodka Interwencji Kryzysowej dla mieszkańców powiatu myszkowskiego. Na ogłoszony w lutym otwarty konkurs na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej nie wpłynęła żadna oferta. W rezultacie postępowanie unieważniono i w efekcie dalszych czynności zwrócono się do Powiatu Zawierciańskiego z zapytaniem o możliwość zawarcia porozumienia w tej sprawie. Sąsiedni Powiat pozytywnie ustosunkował się do prośby Powiatu Myszkowskiego, co stało się z kolei podstawą do przygotowania projektu uchwały Rady Powiatu. Podczas najbliższej Sesji radni podejmą decyzję o możliwości realizacji zadania przez placówkę w Górze Włodowskiej.

W spotkaniu brał udział również Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Myszkowie Józef Pabian. Sprawą, która wymagała omówienia, była opinia dotycząca zaliczenia do kategorii drogi gminnej ul. Tarnogórskiej w Woźnikach. Dotychczas odcinek ten był drogą powiatową, a zmiana kategorii drogi wymaga, zgodnie z przepisami Ustawy o Drogach Publicznych, opinii sąsiednich zarządów. Członkowie Zarządu pozytywnie ustosunkowali się do zmian planowanych w powiecie lublinieckim.

Na posiedzeniu omówiono również pismo Burmistrza Włodzimierza Żaka w sprawie zainteresowania Gminy Myszków nabyciem nieruchomości zabudowanej budynkiem byłego internatu. Wynikająca z operatu szacunkowego cena nieruchomości przekracza jednak możliwości finansowe gminy. W związku z powyższym Burmistrz wnioskuje o ustalenie ceny sprzedaży budynku poniżej wartości rynkowej nieruchomości. Członkowie Zarządu wyrazili chęć do negocjacji z władzami miasta. Wcześniej jednak Zarząd Powiatu ma obowiązek sporządzić wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i określić termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości. Kwestia negocjacji z Urzędem Miasta wyjaśni się najwcześniej za 6 tygodni.

Podobne postępowanie przeprowadzone zostanie w celu sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem byłego Urzędu Pracy w Myszkowie. Zgodnie z operatem szacunkowym wartość działki o powierzchni 3935 m2 zabudowanej budynkiem użytkowym o powierzchni użytkowej 678 m2 i dobudowanym garażem oraz udziałem w ½ cz. w drodze dojazdowej wynosi 695.000 zł. Do 18 sierpnia 2011 r. osoby, którym przysługuje pierwszeństwo mogą składać wnioski o nabycie przedmiotowej nieruchomości.

W dalszej części posiedzenia omówiono wniosek Dyrektora LO w Myszkowie o dofinansowanie wymiany uczniów ze szkołą angielską Eastwood Comprehensive School w Broxtowe. Angielscy uczniowie i ich opiekunowie odwiedzą m.in. Kraków, Oświęcim i Jasną Górę. Gospodarze przygotowali również spacer po Jurze i wizytę w zamkach w Mirowie i Bobolicach. Wymiana planowana jest na wrzesień 2011 r. Powiat przeznaczył środki finansowe na przejazd autokarem gości do planowanych miejsc zwiedzania.

Pozytywnie została również przyjęta prośba o przyznanie wsparcia finansowego na obchody 50-lecia Harcerskiej Akcji Letniej ZAMONIT. Uroczystość odbędzie się w dniach 7-8 lipca 2011 r. na Zamku w Ogrodzieńcu. W obchodach weźmie udział około 600 weteranów Akcji oraz harcerze, także z powiatu myszkowskiego. Honorowym gościem będzie Pierwsza Dama RP Anna Komorowska oraz Marszałek Województwa Śląskiego i Wojewoda Śląski.

W przerwie pomiędzy kolejnymi tematami Wicestarosta Jan Kieras poinformował zgromadzonych o trwających pracach drogowych w Mzurowie. W ramach pierwszej transzy środków z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji prowadzona jest przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1016S oraz Nr 1015S. Drogi zostały uszkodzone podczas zeszłorocznej powodzi.

30

CZE

2011

8322

razy

czytano

mwawrzyniak

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.