Logo: Powiat Myszkowski
Powiat Myszkowski

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Posiedzenie Zarządu i Sesja Rady Powiatu

15 czerwca 2011 r. w budynku Starostwa Powiatowego miały miejsce dwa posiedzenia. Na pierwszym spotkali się członkowie Zarządu, natomiast na drugim obradowali radni powiatu.

Zarząd w trzyosobowym składzie w pierwszej kolejności omówił list od Jarosława Kaczyńskiego w sprawie uznania rolnictwa za priorytet polskiej prezydencji w Unii Europejskiej i wyrównania dopłat rolniczych dla Polski. Wniosek został przyjęty negatywnie.

W kolejnym punkcie posiedzenia Dyrektor PZD Józef Pabian omówił umowę z wykonawcą inwestycji drogowej w gminie Niegowa. Środki otrzymane w ramach Promesy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracyjnych pokryją koszt naprawy odcinków dróg w Mzurowie i Dąbrownie. Uszkodzenia powstały w wyniku powodzi w 2010 roku. Jeszcze w 2011 r. Powiat Myszkowski może otrzymać dodatkową promesę na drugi etap obu inwestycji.
Zarząd przydzielił również kwotę na dofinansowanie Zawodów Wędkarskich organizowanych w dn. 19.06.2011 z okazji Dnia Dziecka. Impreza odbywa się już po raz dziesiąty i corocznie angażuje ponad 200 dzieci.

Po zakończeniu obrad Zarządu Powiatu członkowie udali się na IX Sesję Rady Powiatu. Zgodnie z harmonogramem radni podjęli uchwały m.in. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Myszkowskiego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Myszkowskiego za rok 2010 i w sprawie przystąpienia Powiatu Myszkowskiego do projektu pn. „Mam zawód, mam pracę w regionie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Negatywną opinię wyrazili natomiast radni do projektu uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego dotyczącej ograniczenia działalności Szpitala Powiatowego w Zawierciu poprzez likwidację Oddziału Otorynolaryngologicznego. Ważnym punktem posiedzenia było udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Myszkowie za 2010 rok. W dalszej części spotkania Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Grażyna Chałupka przedstawiła sprawozdanie z działalności prowadzonej jednostki w 2010 r. Podobne zestawienie przygotowała również Dyrektor Zespołu Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych Monika Drewniak.

W związku z propozycją radnych PIS, Przewodniczący Rady Janusz Jakubiec wprowadził do porządku obrad uchwałę w sprawie uznania rolnictwa za priorytet polskiej prezydencji w Unii Europejskiej i wyrównania dopłat rolniczych dla Polski. Wcześniej omawiany temat został negatywnie przyjęty przez Zarząd, który w tym dniu pracował w składzie: Jan Kieras, Jadwiga Skalec, Michał Trojakowski. Ostatecznie na sesji uchwałę poparło 17 radnych. Jedna osoba wstrzymała się od głosu.

W punkcie interpelacji i zapytań radnych Przewodniczący Rady Powiatu przedstawił wniosek radnych dotyczący odwołania obecnego Starosty Leona Okraski. Pismo zostanie przekazane Komisji Rewizyjnej do zaopiniowania i najwcześniej za 30 dni radni będą mogli podjąć uchwałę o odwołaniu Starosty. Uzasadnieniem wniosku radnych był wyrok Sądu Okręgowego z dn. 10 czerwca 2011 r. utrzymujący w mocy wcześniejszy wyrok Sądu Rejonowego w Myszkowie. Podstawą decyzji radnych był m.in. dwuletni zakaz dla Starosty zajmowania stanowisk w organach administracji samorządowej i państwowej.

W punkcie tym Pan Rafał Kępski zainteresowany był także opinią Radcy Prawnego na temat obowiązku poinformowania przez Pana Okraskę Rady Powiatu o decyzji sądu. W odpowiedzi można było usłyszeć, że wymóg taki nie ma podstawy prawnej. Kolejną kwestią poruszoną przez radnego był termin rozpoczęcia projektu „Biznes Otwarty dla Wszystkich”. Koordynator projektu Marcin Gawłowicz poinformował obecnych, że zgodnie z harmonogramem przedsięwzięcie ruszyło w maju, natomiast o terminie składania wniosków zainteresowani dowiedzą się z planowanej na lipiec akcji promującej projekt.

Wicestarosta Jan Kieras przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym
Autor:  mwawrzyniak
22
CZE
2011
64023
razy
czytano

2742/4321

Na skróty

Zobacz najpotrzebniejsze linki

Powiat Myszkowski
Ciasteczka cookies

Strona wykorzystuje pliki cookies. To niewielkie pliki zawierające ciąg znaków, które są wysyłane i zapisywane na urządzeniu użytkownika.

Dowiedz się więcej...
  • Pliki umożliwiające prawidłowe działanie Serwisu oraz funkcjonalności, z których Użytkownik chce skorzystać, np. uwierzytelniające pliki cookies czy pliki sesji użytkownika. Do tej grupy zaliczamy także pliki związane z mechanizmem Google reCAPTCHA, który jest niezbędny do bezpiecznego wysłania formularzy kontaktowych. Bez ich zapisania na urządzeniu Użytkownika korzystanie z Serwisu jest niemożliwe.
  • Pliki umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i dostosowanie ich do jego potrzeb, np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej. Pozwalają one Usługodawcy na poprawę funkcjonalności i wydajności strony. Wyłączenie tych ciasteczek spowoduje, że pewne funkcjonalności strony WWW nie będą dostępne.
  • Do tej kategorii należą cookies, które umożliwiają przechowywanie danych, powiązanych ze statystykami (np. czas trwania wizyty). Tworzone i wykorzystywane są przez naszego partnera firmę Google i jego usługę Google Analytics. Umożliwiają one realizację modelu biznesowego poprzez m.in. zbieranie informacji nt. odwiedzających stronę WWW. Ich wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości analizy odwiedzin, kręgów zainteresowań itp. Wyłączenie tych ciasteczek nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.
  • Do tej kategorii należą cookies, które umożliwiają przechowywanie danych, powiązanych z reklamami. Tworzone i wykorzystywane są przez naszego partnera firmę Google i jego usługi Google AdSense i DoubleClick. Umożliwiają one realizację modelu biznesowego poprzez wyświetlanie reklam naszego serwisu WWW. Ich wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości realizacji przez Usługodawcę przychodów mających istotny wpływ na działanie i rozwój Serwisu. Wyłączenie tych ciasteczek nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.
  • Wysyłanie do Google danych użytkownika związanych z reklamami. Opcja ta umożliwia realizację modelu biznesowego poprzez wyświetlanie reklam naszego serwisu WWW. Jej wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości realizacji przez Usługodawcę przychodów mających istotny wpływ na działanie i rozwój Serwisu. Wyłączenie tej opcji nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.

Wyszukiwarka

Komunikat
Twoja przeglądarka internetowa lub system operacyjny, nie wspierają lektora.
Newsletter
Formularz kontaktowy
15.06_747527519.jpg

15.06_747527519.jpg

Logo: Powiat Myszkowski
Powiat Myszkowski