Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Posiedzenie Zarządu i Sesja Rady Powiatu

15 czerwca 2011 r. w budynku Starostwa Powiatowego miały miejsce dwa posiedzenia. Na pierwszym spotkali się członkowie Zarządu, natomiast na drugim obradowali radni powiatu.

Zarząd w trzyosobowym składzie w pierwszej kolejności omówił list od Jarosława Kaczyńskiego w sprawie uznania rolnictwa za priorytet polskiej prezydencji w Unii Europejskiej i wyrównania dopłat rolniczych dla Polski. Wniosek został przyjęty negatywnie.

W kolejnym punkcie posiedzenia Dyrektor PZD Józef Pabian omówił umowę z wykonawcą inwestycji drogowej w gminie Niegowa. Środki otrzymane w ramach Promesy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracyjnych pokryją koszt naprawy odcinków dróg w Mzurowie i Dąbrownie. Uszkodzenia powstały w wyniku powodzi w 2010 roku. Jeszcze w 2011 r. Powiat Myszkowski może otrzymać dodatkową promesę na drugi etap obu inwestycji.
Zarząd przydzielił również kwotę na dofinansowanie Zawodów Wędkarskich organizowanych w dn. 19.06.2011 z okazji Dnia Dziecka. Impreza odbywa się już po raz dziesiąty i corocznie angażuje ponad 200 dzieci.

Po zakończeniu obrad Zarządu Powiatu członkowie udali się na IX Sesję Rady Powiatu. Zgodnie z harmonogramem radni podjęli uchwały m.in. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Myszkowskiego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Myszkowskiego za rok 2010 i w sprawie przystąpienia Powiatu Myszkowskiego do projektu pn. „Mam zawód, mam pracę w regionie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Negatywną opinię wyrazili natomiast radni do projektu uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego dotyczącej ograniczenia działalności Szpitala Powiatowego w Zawierciu poprzez likwidację Oddziału Otorynolaryngologicznego. Ważnym punktem posiedzenia było udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Myszkowie za 2010 rok. W dalszej części spotkania Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Grażyna Chałupka przedstawiła sprawozdanie z działalności prowadzonej jednostki w 2010 r. Podobne zestawienie przygotowała również Dyrektor Zespołu Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych Monika Drewniak.

W związku z propozycją radnych PIS, Przewodniczący Rady Janusz Jakubiec wprowadził do porządku obrad uchwałę w sprawie uznania rolnictwa za priorytet polskiej prezydencji w Unii Europejskiej i wyrównania dopłat rolniczych dla Polski. Wcześniej omawiany temat został negatywnie przyjęty przez Zarząd, który w tym dniu pracował w składzie: Jan Kieras, Jadwiga Skalec, Michał Trojakowski. Ostatecznie na sesji uchwałę poparło 17 radnych. Jedna osoba wstrzymała się od głosu.

W punkcie interpelacji i zapytań radnych Przewodniczący Rady Powiatu przedstawił wniosek radnych dotyczący odwołania obecnego Starosty Leona Okraski. Pismo zostanie przekazane Komisji Rewizyjnej do zaopiniowania i najwcześniej za 30 dni radni będą mogli podjąć uchwałę o odwołaniu Starosty. Uzasadnieniem wniosku radnych był wyrok Sądu Okręgowego z dn. 10 czerwca 2011 r. utrzymujący w mocy wcześniejszy wyrok Sądu Rejonowego w Myszkowie. Podstawą decyzji radnych był m.in. dwuletni zakaz dla Starosty zajmowania stanowisk w organach administracji samorządowej i państwowej.

W punkcie tym Pan Rafał Kępski zainteresowany był także opinią Radcy Prawnego na temat obowiązku poinformowania przez Pana Okraskę Rady Powiatu o decyzji sądu. W odpowiedzi można było usłyszeć, że wymóg taki nie ma podstawy prawnej. Kolejną kwestią poruszoną przez radnego był termin rozpoczęcia projektu „Biznes Otwarty dla Wszystkich”. Koordynator projektu Marcin Gawłowicz poinformował obecnych, że zgodnie z harmonogramem przedsięwzięcie ruszyło w maju, natomiast o terminie składania wniosków zainteresowani dowiedzą się z planowanej na lipiec akcji promującej projekt.

Wicestarosta Jan Kieras przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym

22

CZE

2011

63803

razy

czytano

mwawrzyniak

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

15.06_747527519.jpg

Zdjęcie: 15.06_747527519.jpg

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.