Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Na posiedzeniu Zarządu w dniu 8 czerwca 2011 roku obecni byli dyrektorzy dwóch jednostek powiatowych. Dyrektor PCPR-u Grażyna Chałupka omówiła cele wydatkowania środków finansowych z PFRON, natomiast Dyrektor PUP-u Marek Węgrzynowicz omówił bieżące zagadnienia z pracy urzędu.

Pan Marek Węgrzynowicz został wcześniej poproszony o przedstawienie projektów, które aktualnie realizuje podległa jednostka. Pan Węgrzynowicz wymienił projekt pod nazwą „Na pytanie: Praktyka? – Odpowiadam: Tak”, w ramach którego bezrobotni mogą zdobywać kwalifikacje i uczestniczyć w praktycznej nauce zawodu. Urząd od kilku lat realizuje również projekty, które mają wspierać jednostki w aktywizacji zawodowej bezrobotnych. Mowa tu o poddziałaniu 6.1.2. „Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie” oraz 6.1.3. „Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych”. Zarejestrowane w urzędzie osoby mogą dzięki środkom unijnym korzystać m.in. ze staży, szkoleń oraz poradnictwa zawodowego. Kolejne projekty planuje się przeprowadzić w przyszłym roku lub za dwa lata. Dyrektor poinformował również, że w ostatnim czasie otrzymał pismo z Ministerstwa, w którym zapewniono o przekazaniu środków finansowych na zatrudnianie poszczególnych grup wiekowych, jednak wymogiem jest efektywność na poziomie 70%. Oznacza to, że 70 % osób musi po zakończonym stażu lub pracach interwencyjnych pozostać w zatrudnieniu u pracodawcy. Pan Węgrzynowicz wspomniał również, że w 2010 roku urząd pozyskał ponad 16 mln złotych. W podsumowaniu spotkania zaproponowano, by staże i prace interwencyjne przydzielane były tym zakładom i instytucjom, które po zakończeniu umowy z Urzędem Pracy najczęściej zatrudniają „nowo nabytych” pracowników.

Jednostką, która swoim podopiecznym również oferuje kilka form pomocy jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie. Dzięki środkom otrzymanym z urzędu osoby niepełnosprawne mają m.in. możliwość korzystania z turnusów rehabilitacyjnych. Pani Chałupka przedstawiła również członkom Zarządu pismo dotyczące wydatkowania środków PFRON na doposażenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wojsławicach i Ogorzelniku. Przedstawiciele Powiatu wyrazili zgodę na zakup wyposażenia do obu ośrodków. Za otrzymane pieniądze zakupione zostaną m.in. rolety, krzesła, odkurzacz, szafa metalowa i aparat fotograficzny. Kolejnym punktem przygotowanym przez Dyrektor Chałupkę było omówienie projektu uchwały w sprawie podziału i wysokości środków PFRON na realizację zadań w 2011 roku.

Następna uchwała dotyczyła przyznania nagrody Dyrektorowi SP ZOZ Wojciechowi Pichecie. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora SP ZOZ ds. finansowych Jana Dyrki, Rada Społeczna w dniu 27 maja 2011 r. postanowiła przyznać szefowi szpitala premię w wysokości 300% średniego wynagrodzenia Dyrektora w 2010 roku. Zarząd Powiatu przychylił się do wniosku. Podstawą do przyznania nagrody jest uzyskanie pozytywnego wyniku finansowego prowadzonej placówki oraz zrealizowanie zaplanowanych zadań.

Kolejnym punktem posiedzenia było omówienie przystąpienia Powiatu do projektu „Mam zawód, mam pracę w regionie”. Projekt ma być realizowany w ramach działania 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Z projektu korzystać będą mogli uczniowie drugich i trzecich klas techników, zasadniczych szkół zawodowych oraz ostatnich klas techników. W ramach programu jednostka zaoferuje młodzieży m.in. możliwość korzystania z doradztwa zawodowego, staży oraz kursów. Liderem projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego i zakłada się udział 32 partnerów. Szacunkowa wartość projektu wynosi ponad 81 mln, a wkład Powiatu wyniesie w ok. 166 tyś. Każdy z partnerów projektu zobligowany będzie mi. in. do opracowania programu doradztwa zawodowego, naboru określonej liczby uczniów oraz zatrudnienia konsultantów. Decyzję o przystąpieniu Powiatu do projektu podejmie Rada Powiatu.

15

CZE

2011

31079

razy

czytano

mwawrzyniak

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.