Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Podczas posiedzenia XIV Sesji wybrany został nowy Przewodniczący Rady Powiatu. W dniu 8 sierpnia podjęto również uchwały o przyjęciu rezygnacji Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady oraz w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Leona Okraski.

Na wstępie do przewidzianego porządku obrad wprowadzono kilka zmian. Zrezygnowano z punktu dotyczącego zwiększenia budżetu Powiatu Myszkowskiego w ramach projektu „Biznes Otwarty dla Wszystkich”. W tym miejscu wprowadzono uchwałę również w sprawie zwiększenia budżetu, jednak z uwagi na dotację celową na rozbudowę Szpitala Powiatowego. Do porządku obrad wprowadzono również uchwałę w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Leona Okraski. Zaproponowano również głosowanie nad wyborem Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu, jednak większością głosów (10 głosów przeciw) nie wprowadzono przedmiotowej uchwały do porządku Sesji. Po sprawozdaniu z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym, Starosta Myszkowski Wojciech Picheta odpowiadał na pytania i interpelacje radnych. W tym miejscu Radny Janusz Jakubiec zapytał o koszty związane z organizacją w powiecie myszkowskim 68.Tour de Pologne oraz zadłużenie Powiatu. W odpowiedzi na pierwsze pytanie Starosta Picheta podał w sumie kwotę 13.310 zł. Skarbnik Powiatu Dorota Sędzielewska wypowiadała się w sprawie zadłużenia i wolnych środków na koncie Starostwa. Na dzień 30 czerwca br. zadłużenie wynosiło 17.078.173,05 zł, natomiast nierozdysponowanych wolnych środków było ponad 500 tyś zł.

Pierwszą podjętą sprawą była uchwała w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Leona Okraski. Udział w spotkaniu byłego Starosty był okazją do złożenia wyjaśnień. Pan Okraska poinformował, że dokumenty z Sądu dotarły do zainteresowanego dopiero 27 lipca. Wystąpienie byłego Starosty zakończyły podziękowania ze strony radnych oraz obecnych władz powiatu.

Kulminacyjnym punktem spotkania był wybór nowego Przewodniczącego Rady. Po ustaleniu składu Komisji Skrutacyjnej rozpoczęto procedurę głosowania. Na kandydata zaproponowano Mariana Szczerbaka i Mariusza Musialika, a w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Radnego Musialika poparło jedynie 6 głosujących, co dało zwycięstwo kontrkandydatowi Marianowi Szczerbakowi.

Pierwsze posiedzenie radnych po wyborach nowego Starosty było również okazją do określenia wynagrodzenia dla Wojciecha Pichety. Uchwałą Nr XIV/90/2011 ustalono, że łączne miesięczne wynagrodzenie Starosty wyniesie 12.203,00 zł. Na kwotę składa się wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 5.900,00 zł oraz dodatki funkcyjny, specjalny i za wysługę lat.

18

SIE

2011

15110

razy

czytano

mwawrzyniak

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.