Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

POSTANOWIENIE PRZEWODNICZĄCEGO RADY POWIATU W MYSZKOWIE

Postanowienie Przewodniczącego Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 22 września 2011 roku
w sprawie : zwołania XVI sesji Rady Powiatu w Myszkowie

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym
(tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1592 z późn. zm.)

postanawiam zwołać na dzień 28 września 2011 roku o godz. 10:00 XVI sesję Rady Powiatu
w Myszkowie, która odbędzie się w sali sesyjnej w budynku Starostwa Powiatowego
w Myszkowie, przy ul. Pułaskiego 6, z następującym porządkiem obrad : 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

 2. Przyjęcie protokołu z XV sesji z dnia 30 sierpnia 2011 roku.

 3. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w Myszkowie w okresie międzysesyjnym
  oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu.

 4. Interpelacje i zapytania radnych.

 5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

 6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Myszkowskiego za I półrocze 2011.

 7. Informacja Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Myszkowie na temat sytuacji na rynku
  pracy wraz z wykorzystaniem środków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu.

 8. Sprawozdanie z działalności Publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w
  Myszkowie za rok szkolny 2010/2011.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr V/38/2011 Rady Powiatu w Myszkowie
  z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie wyboru przedstawicieli do składu Rady Społecznej
  przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Myszkowie.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr V/39/2011 Rady Powiatu w Myszkowie
  z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym
  Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej Myszkowie.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Myszkowskiego na rok 2011 związanych
  z realizacją zadań inwestycyjnych.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmniejszenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2011.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej
  własność Powiatu Myszkowskiego.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/26/2011 Rady Powiatu w Myszkowie
  z dnia 14 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
  Powiatu Myszkowskiego na lata 2011 – 2014.

 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr V/37/2011 Rady Powiatu w Myszkowie
  z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego
  Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnoprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań
  w 2011 roku.

 16. Wnioski i oświadczenia radnych.

 17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 18. Zamknięcie obrad sesji.

22

WRZ

2011

80777

razy

czytano

admin

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.