Logo: Powiat Myszkowski
Powiat Myszkowski

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

POSTANOWIENIE PRZEWODNICZĄCEGO RADY POWIATU W MYSZKOWIE

Postanowienie Przewodniczącego Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 22 września 2011 roku
w sprawie : zwołania XVI sesji Rady Powiatu w Myszkowie

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym
(tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1592 z późn. zm.)

postanawiam zwołać na dzień 28 września 2011 roku o godz. 10:00 XVI sesję Rady Powiatu
w Myszkowie, która odbędzie się w sali sesyjnej w budynku Starostwa Powiatowego
w Myszkowie, przy ul. Pułaskiego 6, z następującym porządkiem obrad : 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

 2. Przyjęcie protokołu z XV sesji z dnia 30 sierpnia 2011 roku.

 3. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w Myszkowie w okresie międzysesyjnym
  oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu.

 4. Interpelacje i zapytania radnych.

 5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

 6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Myszkowskiego za I półrocze 2011.

 7. Informacja Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Myszkowie na temat sytuacji na rynku
  pracy wraz z wykorzystaniem środków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu.

 8. Sprawozdanie z działalności Publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w
  Myszkowie za rok szkolny 2010/2011.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr V/38/2011 Rady Powiatu w Myszkowie
  z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie wyboru przedstawicieli do składu Rady Społecznej
  przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Myszkowie.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr V/39/2011 Rady Powiatu w Myszkowie
  z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym
  Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej Myszkowie.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Myszkowskiego na rok 2011 związanych
  z realizacją zadań inwestycyjnych.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmniejszenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2011.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej
  własność Powiatu Myszkowskiego.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/26/2011 Rady Powiatu w Myszkowie
  z dnia 14 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
  Powiatu Myszkowskiego na lata 2011 – 2014.

 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr V/37/2011 Rady Powiatu w Myszkowie
  z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego
  Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnoprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań
  w 2011 roku.

 16. Wnioski i oświadczenia radnych.

 17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 18. Zamknięcie obrad sesji.

Autor:  admin
22
WRZ
2011
80947
razy
czytano

2601/4236

Na skróty

Zobacz najpotrzebniejsze linki

Powiat Myszkowski
Ciasteczka cookies

Strona wykorzystuje pliki cookies. To niewielkie pliki zawierające ciąg znaków, które są wysyłane i zapisywane na urządzeniu użytkownika.

Dowiedz się więcej...
 • Pliki umożliwiające prawidłowe działanie Serwisu oraz funkcjonalności, z których Użytkownik chce skorzystać, np. uwierzytelniające pliki cookies czy pliki sesji użytkownika. Do tej grupy zaliczamy także pliki związane z mechanizmem Google reCAPTCHA, który jest niezbędny do bezpiecznego wysłania formularzy kontaktowych. Bez ich zapisania na urządzeniu Użytkownika korzystanie z Serwisu jest niemożliwe.
 • Pliki umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i dostosowanie ich do jego potrzeb, np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej. Pozwalają one Usługodawcy na poprawę funkcjonalności i wydajności strony. Wyłączenie tych ciasteczek spowoduje, że pewne funkcjonalności strony WWW nie będą dostępne.
 • Do tej kategorii należą cookies, które umożliwiają przechowywanie danych, powiązanych ze statystykami (np. czas trwania wizyty). Tworzone i wykorzystywane są przez naszego partnera firmę Google i jego usługę Google Analytics. Umożliwiają one realizację modelu biznesowego poprzez m.in. zbieranie informacji nt. odwiedzających stronę WWW. Ich wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości analizy odwiedzin, kręgów zainteresowań itp. Wyłączenie tych ciasteczek nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.
 • Do tej kategorii należą cookies, które umożliwiają przechowywanie danych, powiązanych z reklamami. Tworzone i wykorzystywane są przez naszego partnera firmę Google i jego usługi Google AdSense i DoubleClick. Umożliwiają one realizację modelu biznesowego poprzez wyświetlanie reklam naszego serwisu WWW. Ich wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości realizacji przez Usługodawcę przychodów mających istotny wpływ na działanie i rozwój Serwisu. Wyłączenie tych ciasteczek nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.
 • Wysyłanie do Google danych użytkownika związanych z reklamami. Opcja ta umożliwia realizację modelu biznesowego poprzez wyświetlanie reklam naszego serwisu WWW. Jej wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości realizacji przez Usługodawcę przychodów mających istotny wpływ na działanie i rozwój Serwisu. Wyłączenie tej opcji nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.

Wyszukiwarka

Komunikat
Twoja przeglądarka internetowa lub system operacyjny, nie wspierają lektora.
Newsletter
Formularz kontaktowy
Logo: Powiat Myszkowski
Powiat Myszkowski