Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Na piątkowej sesji Rady Gminy w Niegowie honorowym gościem był Starosta Myszkowski Wojciech Picheta.

Niegowska gmina należy do najładniejszych w całym Powiecie Myszkowskim. Tutejsze ukształtowanie terenu sprzyja rozwojowi turystyki, a pełne uroku krajobrazy cieszą oko przyjezdnych. Niestety, infrastruktura nie zawsze okazuje się wystarczająco rozbudowana. Nic zatem dziwnego, że jednym z największych wyzwań, przed jakimi staje tutejszy samorząd, jest stan dróg, zarówno gminnych, jak i powiatowych. Dało się to odczuć podczas sesji Rady.
Starosta zjawił się w Niegowie, aby porozmawiać o ważnych problemach gminy, wysłuchać radnych, jak również przedstawić ogólny kierunek polityki powiatowej w odniesieniu do Niegowy.

Radni urządzili Staroście sympatyczne przyjęcie: nie zabrakło kwiatów i gratulacji. Po tych miłych akcentach, przewodnicząca Rady Zofia Kasznia rozpoczęła właściwe obrady. W punkcie interpelacje radni zasypali Starostę i Wójta Krzysztofa Motyla ogromną ilością pytań. Wiele kierowano pod adresem obecnego na sali dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg Józefa Pabiana.
W interpelacjach niegowskich radnych dominowała problematyka związana z utrzymaniem dróg oraz inwestycjami drogowymi. Ponadto radni przedstawiali sprawy o mniej ogólnym charakterze, które w większym stopniu odnosiły się do relacji między mieszkańcami a gminą, niż powiatem.

Starosta Wojciech Picheta wyjaśnił radnym, dlaczego od momentu objęcia stanowiska w sierpniu nie mógł przyjechać wcześniej. - Długo nie było starosty, wiele spraw uległo spiętrzeniu i wymagało szybkiej realizacji – powiedział Starosta.

Następnie Wojciech Picheta zwrócił uwagę na fakt, że większość pytań odnosiła się do dróg powiatowych, co stanowi jedno z ważniejszych zadań własnych Powiatu. Wyraził natomiast zaskoczenie, że nikt nie zapytał o stan największej powiatowej inwestycji, czyli rozbudowy szpitala, który służy wszystkim mieszkańcom wszystkich gmin w powiecie. W swoim przemówieniu Starosta przypomniał, że ważnymi sprawami realizowanymi przez Powiat są walka z bezrobociem i szkolnictwo ponadgimnazjalne. Obie te sfery są traktowane w szczególny sposób ze względu na ich wagę.

Odniósł się również do sprawy, która wcześniej budziła wiele emocji. Chodzi o karetkę pogotowia, która ostatecznie została zlokalizowana w Żarkach.
- Służby wojewody uznały, że pod względem strategicznym lepiej jest umieścić punkt dyspozycyjny na terenie Gminy Żarki. Nie była to nasza decyzja- wyjaśnił Starosta.

Kilkakrotnie padało pytanie o drogę w Ogorzelniku, która miała być modernizowana. Niestety, Starosta nie miał dobrych wieści. Droga raczej nie stanie się przedmiotem inwestycji, gdyż Powiat Zawierciański, który - według wcześniejszych ustaleń - miał partycypować w przedsięwzięciu, nagle zmienił zdanie.

- Proszę państwa, nie jest naszą winą, że Starostwo Zawierciańskie wycofało się z tego zadania. Jeżeli Starosta Zawierciański wyrazi taką wolę, to podpiszemy porozumienie i podejmiemy się realizacji. Na dziś jednak otrzymaliśmy odpowiedź na nasze pismo, że w 2012 roku ta inwestycja jest z ich strony niemożliwa do zrealizowania. My chcemy pomóc ludziom w Ogorzelniku, ale nie tylko od nas to zależy – mówił Starosta.

Wojciech Picheta przypomniał również o jeszcze jednej istotniej sprawie, o której często się zapomina. Otóż większość środków unijnych została już skonsumowana. Trzeba będzie radzić sobie bez nich. Możliwość ponownej aplikacji o dofinansowanie pojawi się dopiero w 2015 roku.

W odniesieniu do tego problemu, Starosta przedstawił w ogólnej formie swoją propozycję realizacji inwestycji, w których liczyłaby się partycypacja gmin. Dokończenie np. schetynówek mogłoby się odbywać na zasadzie: 30% - Ministerstwo, a Powiat i Gmina, na której jest realizowana dana inwestycja – po 35% kosztów.

Koncepcja o tyle dobra, że wprowadza do planów inwestycyjnych jedną ważną wartość, jaką jest – realność założeń. Innymi słowy, mniej obarczony Powiat, i mniej obarczone gminy – mogą wspólnie zrobić znacznie więcej, aniżeli w pojedynkę.
Jest to wizja współpracy na szczeblu gminno-powiatowym, gdzie liczą się interesy każdego i każdy może liczyć na to samo. W ten sposób wszystkie gminy Powiatu Myszkowskiego są traktowane w równorzędny sposób, a cały Powiat przedstawia się jako skonsolidowana całość, gdzie występuje proporcjonalny rozkład zadań inwestycyjnych.


Od lewej: Wójt Krzysztof Motyl, Starosta Wojciech Picheta, omawiający politykę powiatu i Dyrektor PZD Józef Pabian


Sympatyczna chwila: kwiaty dla Starosty Wojciecha Pichety wręczyli wspólnie Wójt Krzysztof Motyl i Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Kasznia

05

PAŹ

2011

72174

razy

czytano

Rzecznik

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Niegowa2_411983171.JPG

Zdjęcie: Niegowa2_411983171.JPG

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.