Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

XVI sesja Rady Powiatu Myszkowskiego

Radni wysłuchali m.in. sprawozdań z działalności Powiatowego Urzędu Pracy i Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i podjęli uchwały w sprawach budżetowych, jak również przyjęli Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Myszkowskiego.


Sprawozdanie z pracy Zarządu
W pierwszej części obrad Starosta Myszkowski Wojciech Picheta przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu, który odbył cztery posiedzenia między 30 sierpnia a 28 września. W okresie pracy międzysesyjnej członkowie Zarządu podjęli m.in. uchwałę w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2011 roku. Zarząd upoważnił jednego ze swych członków – radnego Piotra Bańkę – do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu Myszkowskiego. Pozytywnie zostały rozpatrzone wnioski m.in. Myszkowskiego Towarzystwa Siatkarskiego AS w sprawie dofinansowania udziału w rozgrywkach III Ligii siatkowej mężczyzn, Stowarzyszenia „PODLAS” w sprawie dofinansowania zabawy w podchody, ZHP Chorągiew Hufiec Ziemi Myszkowskiej w sprawie dofinansowania IX Ogólnopolskiego Rajdu im. Szarych Szeregów.
Na posiedzeniu z 14 września Zarząd Powiatu podjął cztery uchwały finansowe, dwie uchwały w sprawie wydania opinii dot. uzgodnienia dla inwestycji pn. „Budowa dróg oraz infrastruktury towarzyszącej na terenie osiedla ul. Krasickiego w Myszkowie oraz „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 791 wraz z budową kanalizacji deszczowej”. Ponadto Zarząd przyjął do wiadomości informację nt. budżetu projektu systemowego „Mam zawód, mam pracę w regionie”. Na kolejnym posiedzeniu Zarząd m.in. pozytywnie rozpatrzył pismo Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Myszkowie dot. zwiększenia kwoty dofinansowania przyjazdu młodzieży z Okręgu Broxtowe, natomiast w sposób negatywny odniósł się do pisma Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Katowicach w sprawie wsparcia finansowego na organizację XXII Sympozjum Jurajskiego „Człowiek i Przyroda Wyżyny Krakowsko – Wieluńskiej”.

Drogi, projekty i relacje
W dalszej części sesji radni wysłuchali relacji z działalności Powiatowego Urzędu Pracy i Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
W części sesji obejmującej interpelacje radnych, padały pytania odnoszące się do spraw drogowych, realizacji projektu „Biznes otwarty dla wszystkich” i spraw finansowych dotyczących SPZOZ.
Starosta Wojciech Picheta poinformował, że projekt „Biznes otwarty dla wszystkich” jest na etapie zaawansowanym. Na czele projektu stanął nowy koordynator (poprzedni był zmuszony ustąpić z powodów zdrowotnych) Michał Knapik.
Oznacza to, że zaniepokojenie radnych, m.in. Rafała Kępskiego, o przyszłość projektu można uważać za nieuzasadniony.

Starosta Wojciech Picheta, odnosząc się do pytań z zakresu utrzymania dróg poinformował, że Powiatowy Zarząd Dróg sporządził dokumentację, która przedstawia ilość inwestycji drogowych, wykonanych od 1999 roku w poszczególnych gminach Powiatu Myszkowskiego. Niebawem będzie przygotowywana dokumentacja zdjęciowa, która zobrazuje obecny stan drów powiatowych. W oparciu o nią zostanie sporządzona lista zadań priorytetowych.

Następnie radni podjęli uchwały m.in. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok, przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myszkowskiego na lata 2011-2014.

01

PAŹ

2011

70369

razy

czytano

Rzecznik

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.