Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie poszukuje
kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych
zawodowych, którzy winni spełniać następujące warunki:


 dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej,
 nie są lub nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, ani władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona,
 wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego,
 nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych,
 są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
 przebywają na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
 zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb,
 nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Szkolenie zakwalifikowanych kandydatów jest zaplanowane w roku 2012.

Osoby zainteresowane powyższym szkoleniem oraz pragnące stworzyć dzieciom ciepło rodzinnego domu, które tego wymagają prosimy o kontakt:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie Ul. Partyzantów 21 (Przychodnia Rejonowa nr 2 w Myszkowie, I piętro, pokój nr 4)
Tel./fax 0 34 313 -02-98; 315-79-08
e-mail: pcprmyszkow1@wp.pl

26

CZE

2012

15695

razy

czytano

Rzecznik

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.