Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Powiat Myszkowski po pierwszym półroczu 2012 roku

Dobiega końca pierwsze półrocze 2012 roku. Można więc pokusić się o kilka uwag, podsumowujących pracę Zarządu i Rady Powiatu Myszkowskiego w ciągu minionych sześciu miesięcy.
Znakomicie zakończony pod względem finansowym i inwestycyjnym rok 2011 okazał się bardzo dobrym fundamentem pod kolejne działania. Zarząd Powiatu Myszkowskiego ze Starostą Wojciechem Pichetą na czele prowadzi od początku roku dynamiczną i szerokooddechową politykę, nastawioną na inwestycje. W efekcie pierwsze półrocze to kontynuacja działań, które już w ubiegłym roku przyniosły zmniejszenie zadłużenia z poprzednich lat, poprawę sytuacji bieżącej Powiatu i pozyskanie środków unijnych na kolejne inwestycje.

Absolutorium dla Zarządu: jednogłośnie

Jednogłośnie uchwalone absolutorium dla Zarządu z wykonania budżetu za 2011 rok świadczy o tym, że radni powiatowi zaakceptowali zaproponowany kierunek rozwoju Powiatu Myszkowskiego.
Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu, stwierdzając, że spełnione zostały wszelkie wymogi określone w przepisach z zakresu finansów publicznych. Analiza formalno-prawna oraz merytoryczna materiałów przedłożonych przez Zarząd Powiatu w Myszkowie nie wykazała żadnych uchybień.
Obok pozytywnej opinii RIO, bez zastrzeżeń na temat wykonania budżetu wypowiedziały się komisje Rady Powiatu. Kiedy doszło do głosowania, uchwała przeszła jednogłośnie.
- Na przestrzeni całego 2011 roku nie doszło do zachwiania równowagi budżetowej. Zachowana była płynność finansowa. Uzyskane środki pozwoliły na bieżące regulowanie wszystkich zobowiązań tak wobec własnych pracowników, jak i podmiotów gospodarczych i dostawców. Świadczy o tym również fakt, że na koniec 2011 roku nie wystąpiły w naszym budżecie zobowiązania wymagalne – powiedział podczas sesji absolutoryjnej Starosta Wojciech Picheta, podkreślając przy tym, że wykonanie budżetu nie byłoby możliwe do osiągnięcia w takim zakresie, gdyby nie działania Zarządu Powiatu, służb, jednostek organizacyjnych w zakresie pozyskiwania dodatkowych środków finansowych, a także dzięki zaangażowaniu pracowników w tychże jednostkach i w Starostwie Powiatowym.
Powiat osiągnął w minionym roku dochody w kwocie 67.913.505,65 zł, wydatkował natomiast 66.543.759,95 zł.
Wynik budżetu (liczony dochody-wydatki) jest dodatni i wyniósł (+) 1.369.746,70 zł. Natomiast finalny wynik finansowy budżetu również jest dodatni i wynosi (+) 2.395.329,92 zł. Dane powyższe wskazują, że sytuacja finansowa Powiatu jest stabilna, a Zarząd konsekwentnie i skutecznie realizuje powierzone mu zadania.

Otwarcie nowego pawilonu Szpitala Powiatowego

Niewątpliwie najważniejszym wydarzeniem bieżącego półrocza 2012 roku jest zakończenie rozbudowy i oficjalne otwarcie nowego pawilonu Szpitala Powiatowego w Myszkowie.
Ta wieloletnia, sztandarowa dla Powiatu Myszkowskiego inwestycja jest znakomitym przykładem dalekosiężnej polityki zmierzającej do poprawy jakości życia na naszym terenie i poprawy dostępności usług medycznych.
Nowy pawilon posiada m.in. nową Izbę Przyjęć z zadaszonym i zamkniętym podjazdem dla karetek oraz łóżkami obserwacyjnymi, na tym samym poziomie znajdują się gabinety przyjęć do wszystkich oddziałów. Ponadto w pawilonie ulokowany został blok porodowo-operacyjny z oddziałem dla noworodków i porodówką wyposażoną w specjalną wannę do porodów w wodzie oraz salę do cięć cesarskich, oddział urazowo-ortopedyczny, blok operacyjny z 3 salami operacyjnymi i profesjonalną salą wybudzeniową.
Zakończona rozbudowa stawia myszkowski Szpital w rzędzie najlepiej wyposażonych placówek, dysponujących profesjonalną kadrą, jak również nowoczesnym sprzętem.
Zapraszamy mieszkańców Powiatu Myszkowskiego i okolic na dzień otwarty w Szpitalu Powiatowym w niedzielę 24 czerwca 2012 r. w godzinach 10.00-14.00. Jest to doskonała okazja, aby naocznie przekonać się, jak znakomite warunki oferuje Myszkowski Szpital.

Infrastruktura sportowa: Orlik w Żarkach

Powiat dba o rozbudowę sieci obiektów sportowych na całym terenie, dzięki czemu stwarza coraz lepsze warunki dla rozwoju zamiłowań sportowych.
Dowodem na to wybudowanie największego w Powiecie Myszkowskim boiska wielofunkcyjnego „Orlik” przy Zespole Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach.
Obiekt jest imponujący! Usytuowany w bezpośrednim sąsiedztwie budynków szkolnych i osłonięty z drugiej strony przez szpaler drzew, „Orlik” robi znakomite wrażenie. Jest przystosowany do gry w piłkę nożną, siatkową i koszykową oraz tenisa ziemnego.
Łączny koszt inwestycji wyniósł 1 379 920 zł. W tym środki z budżetu państwa stanowiły 500 000 zł, z budżetu Województwa – 333 000 zł oraz z budżetu Powiatu – 546 920 zł.

2 miliony na drogę Wysoka Lelowska-Żarki

W minionym półroczu Powiat otrzymał przyznaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych promesę na dofinansowanie inwestycji drogowej w wysokości 2 mln zł.
Za te pieniądze wyremontowana zostanie droga powiatowa nr 3809S na odcinku Wysoka Lelowska-Żarki (do szkoły podstawowej). Dofinansowanie zostało przewidziane w ramach środków przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
Warto podkreślić, że środki popowodziowe służą temu, aby doprowadzić drogę do stanu pierwotnego, nie ma natomiast mowy o tym, aby podnieść jej parametry techniczne (prace przebiegną „po śladzie”).
Remont obejmie wymianę nawierzchni na całej długości, wymianę podbudowy w miejscach, gdzie wystąpiły pęknięcia, odmulenie rowów w celu doprowadzenia ich do pełnej funkcjonalności.

3 miliony na drogę Niegowa-Ogorzelnik

Kolejne środki Powiat pozyskał na inwestycję drogową w gminie Niegowa. 3 miliony złotych zostanie przeznaczone na remont drogi z Niegowy do Ogorzelnika. Podobnie jak w przypadku drogi Wysoka Lelowska-Żarki są to środki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Termomodernizacja szkół

Powiat pamięta o inwestycjach dotyczących bazy szkolno-edukacyjnej. Podjęta została decyzja o przeprowadzeniu kompleksowej termomodernizacji budynków Zespołu Szkół nr 1 im. E. Kwiatkowskiego oraz Liceum Ogólnokształcącego w Myszkowie.
Złożony przez Powiat Myszkowski projekt inwestycji już wcześniej uzyskał pozytywną ocenę merytoryczno-techniczną. Wartość tej inwestycji w roku bieżącym to 2.818.506 zł – w tym 85% pozyskanego dofinansowania.
Wyłoniono już wykonawcę obu modernizacji w drodze przetargu nieograniczonego i podpisano z nim umowę. Termomodernizacja szkół będzie realizowana w czasie przerwy wakacyjnej, tak aby młodzież mogła we wrześniu rozpocząć naukę w świeżo odrestaurowanych budynkach.

Powiat dla początkujących w biznesie

W ciągu ostatnich miesięcy Powiat Myszkowski realizował projekt „Biznes otwarty dla wszystkich”, skierowany dla osób, które pragną poprowadzić własną działalność gospodarczą.
W szkoleniu udział wzięło 55 uczestników projektu, którzy po jego zakończeniu otrzymali certyfikat potwierdzający zaliczenie szkolenia. Zajęcia prowadzili odpowiednio wykwalifikowani trenerzy, zatrudnieni w firmie szkoleniowej, wyłonionej w drodze przetargu. Uczestnicy projektu zdobyli wiedzę i umiejętności z zakresu przedsiębiorczości, podstaw i procedur prawnych dotyczących zakładania i funkcjonowania firmy, zasad tworzenia biznesplanu, finansowania działalności gospodarczej, wybranych zagadnień marketingowych, technik negocjacji, asertywności i radzenia sobie ze stresem. Ponadto zapoznali się ze sposobem prowadzenia dokumentacji niezbędnej do zarejestrowania działalności gospodarczej.
50 osób otrzyma dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej, co umożliwi im zaistnienie na rynku pracy.

Powiat otwarty dla wszystkich

Wymienione wyżej osiągnięcia stanowią jedynie ułamek pracy i osiągnięć Powiatu, są jednak najlepiej widoczne i jako takie stają się jego wizytówką.
Funkcjonujący pod kierownictwem Zarządu i Rady Powiat jest otwarty dla wszystkich. Obok wymienionych wyżej ważnych działań, prowadzi aktywną bieżącą działalność, pomaga stowarzyszeniom kulturalnym i sportowym, działa na rzecz rozwoju inicjatyw obywatelskich, koordynuje sferę edukacyjną, działa na rzecz szkół ponadgimnazjalnych. Warto w tym punkcie zaznaczyć, że od września Powiat Myszkowski będzie dopłacał do biletów miesięcznych uczniom szkół ponadgimnazjalnych, dzięki czemu zmniejszą się koszty dojazdu do wybranych przez młodzież placówek edukacyjnych.
Powiat nie traci z oczu najważniejszych problemów naszego terenu, takich jak bezrobocie. Powiatowy Urząd Pracy w minionym miesiącu organizował Targi Pracy, na bieżąco aktywnie wspierając osoby pozbawione zatrudnienia.

Sprawne funkcjonowanie Powiatu jest możliwe dzięki dobrej współpracy Zarządu i Rady Powiatu, a także dzięki dużemu zaangażowaniu pracowników Starostwa i jednostek organizacyjnych.
Zarząd Powiatu w składzie: Przewodniczący Wojciech Picheta oraz członkowie - Jan Kieras, Mariusz Trepka, Michał Trojakowski, Piotr Bańka - składa podziękowania wszystkim radnym Powiatu Myszkowskiego i pracownikom administracji powiatowej za merytoryczną i owocną współpracę, dzięki czemu pierwsze półrocze 2012 roku pozwala z optymizmem patrzeć w przyszłość.

19

CZE

2012

98172

razy

czytano

Rzecznik

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.