Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Omówiono rozwój systemu transportu w Powiecie

W myszkowskim Starostwie Powiatowym odbyło się spotkanie poświęcone założeniom do „Strategii Rozwoju Systemu Transportu województwa śląskiego”.

Spotkanie otworzył Starosta Wojciech Picheta. Uczestniczyli w nim m.in. burmistrzowie i wójtowie z terenu Powiatu, radni powiatowi, kierownicy i naczelnicy jednostek.
Starosta Wojciech Picheta do najważniejszych zadań w Powiecie zaliczył remont wiaduktu w Myszkowie, budowę nowego wiaduktu na Nowej Wsi, a także remont wiaduktu w Kotowicach. Bardzo ważnym elementem sieci drogowej jest także budowa obwodnicy Myszkowa. Starosta zwrócił również uwagę na występujący brak dużych parkingów przy głównych drogach przelotowych i w miejscowościach turystycznych.

Reprezentujący Gminę Żarki Burmistrz Klemens Podlejski, przekazał informację, że w najbliższym czasie ruszy budowa dróg rowerowych, przebiegających przez teren trzech gmin. Drogi te, o szerokości 2,5 m połączą m.in. Mirów, Żarki, Leśniów, Przewodziszowice, Czatachowę, Ostrężnik, Trzebniów. W jego opinii istnieje potrzeba wybudowania drogi rowerowej między Myszkowem i Żarkami.
Piotr Bańka poruszył problem wyznaczenia na istniejących drogach pasów ruchu drogowego, co wpłynęłoby na atrakcyjność turystyczną Powiatu. Jego zdaniem nie ma koordynacji rozwoju turystyki w Powiecie. Najważniejsze szlaki komunikacyjne powinny być skorelowane z komunikacją wojewódzką i krajową.

Przewodniczący Rady Powiatu Marian Szczerbak zgodził się ze Starostą w poglądzie na istotną rolę, jaką odgrywa budowa wiaduktu na Nowej Wsi, co odciążyłoby ruch tranzytowy w kierunku nowej autostrady A1. Potrzebna jest także modernizacja torów i rozjazdów kolejowych.
Pojawił się również pomysł – przedstawiony przez radnego Mariusza Musialika – o opracowaniu wspólnego systemu transportu drogowego w Powiecie z uwzględnieniem budowy obwodnicy Poraja;.
Zdaniem Burmistrza Koziegłów Jacka Ślęczki, w pierwszej kolejności należy przeprowadzić modernizację dróg gminnych i powiatowych, co usprawniłoby transport indywidualny i zbiorowy.

Przedstawiciel Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej Piotr Szulc zgłosił wniosek do protokołu o budowę parkingu dla pojazdów przewożących materiały niebezpieczne.

Naczelnik Wydziału Komunikacji w Starostwie Powiatowym omówił aktualny stan prac nad Strategią Województwa Śląskiego, wskazał na potrzebę koordynacji działań na poziomie subregionu północnego, poddał również analizie stan dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i lokalnych.
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Józef Pabian zwrócił uwagę na fakt, że należy przyjrzeć się bliżej aktualnej klasyfikacji dróg i wystąpić o jej zmianę.
Uczestnicy spotkania zgodzili się, że w chwili obecnej sieć kolejowa wraz z otoczeniem przesiadkowym jest dobrze zorganizowana. Kłopotliwy jest natomiast brak dużego parkingu obok dworca kolejowego w Myszkowie.
Podobnie oceniono komunikację pasażerską transportu zbiorowego, która funkcjonuje należycie.

Uczestnicy spotkania uwypuklili najważniejsze problemy związane z transportem na terenie Powiatu Myszkowskiego

18

CZE

2012

89826

razy

czytano

Rzecznik

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Spotkanie_transport_924691407.JPG

Zdjęcie: Spotkanie_transport_924691407.JPG

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.