Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Sesja Rady Powiatu – główny temat: przygotowanie dróg na zimę

Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu, podjęto m.in. szereg uchwał dotyczących zmian w budżecie. Radni dyskutowali na temat przygotowania dróg do zimowego utrzymania w sezonie 2012/2013.

W pierwszej części sesji, Wicestarosta Jan Kieras przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym. Następnie, podczas składania zapytań i interpelacji, Wiceprzewodnicząca Rady Dorota Kaim-Hagar chciała dowiedzieć się o przyczyny złego stanu drogi w Siedlcu Dużym, która aktualnie jest remontowana, Radny Rafał Kępski pytał o stan pałacyku - dawnego budynku po Powiatowym Urzędzie Pracy - oraz o projekt „Mam zawód-mam pracę”. Jadwiga Skalec pytała o remonty dróg Niegowa-Ogorzelnik i Mzurów i Dąbrowno.

Ważną częścią sesji była sprawa przygotowań do utrzymania dróg w okresie zimowym. Dyrektor Józef Pabian przestawił stan przygotowań Powiatowego Zarządu Dróg przed Akcją Zima, która będzie obowiązywała od 1 listopada 2012 r. do 31 marca 2013 r.
Jak można było dowiedzieć się na sesji, wszystkie czynności przed Akcją są powtarzane cyklicznie. PZD przygotowuje materiały, a następnie na ich podstawie Zarząd podejmuje uchwałę, w której zawarte są standardy utrzymania zimowego dróg, jak również wypisane są wszystkie drogi powiatowe podlegające odśnieżaniu w określonym standardzie. Należy zaznaczyć, że Powiat Myszkowski realizuje też w imieniu Wojewódzkiego Zarządu Dróg utrzymanie na drogach wojewódzkich.

- W naszym Powiecie obowiązują nas trzy kategorie standardów dróg. Najwyższa, kategoria pierwsza - A, obowiązuje drogi wojewódzkie na pewnych odcinkach. Kategoria druga mówi o tym, że jezdnia jest odśnieżana, aż śliskość będzie zlikwidowana na całej szerokości. Kategoria trzecia odnosi się także do dróg wojewódzkich, a różni się od kategorii pierwszej tym, że w tym przypadku jezdnia jest odśnieżana na całej szerokości, a śliskość w wyznaczonych miejscach, np. na skrzyżowaniach, podjazdach, zjazdach itp., oraz innych miejscach niebezpiecznych wyznaczonych przez zarządcę drogi. Czwarta kategoria obowiązuje drogi powiatowe. Zapis w ustawie mówi, że jezdnia powinna być odśnieżona na całej szerokości, a posypywana tylko na odcinkach, które mają decydujący wpływ na bezpieczeństwo ruchu, np. wzniesienia, niebezpieczne łuki, podjazdy, przejazdy kolejowe itp.- mówił Dyrektor PZD Józef Pabian.

W Powiecie Myszkowskim jest 117 km dróg wojewódzkich, utrzymywanych w standardzie drugim i trzecim, dróg powiatowych odśnieżanych jest 158 km. Występują również drogi powiatowe, które nie są odśnieżane – łącznie tworzą one odcinek 12,7 km – są to drogi nieutwardzone, najczęściej to dukty leśne, fizycznie nie da się ich utrzymywać, ciężki sprzęt nie może na nie wjechać. Ponadto używalność tych dróg jest znikoma.

PZD dysponuje zaawansowanym sprzętem: piaskarko-solarki (4 szt.), piaskarki (5 szt.), samochody z pługiem ciężkim (2 szt.), pług wirnikowy (2 szt.), równiarki (2 szt.), ładowarka o poj. łyżki 3,5 m3 (2 szt.), ładowarka o pojemności łyżki 1,5 m (1szt.), ładowarka o pojemności 0,6 m (1 szt.), ciągnik z pługiem (1 szt.), samochód patrolowy (2 szt.).
Na sezon zimowy PZD ma przygotowane na drogi powiatowe 358 ton soli, na drogi wojewódzkie 2.138 ton soli. Ponadto na drogi powiatowe przeznaczono 4.585 ton, na wojewódzkie 6.134 tony piasku.
Cała centrala dowodzenia znajduje się w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg, są wynajęte firmy do obsługi Akcji Zima. Będzie prowadzony całodobowy dyżur.

Zdaniem Dyrektora Pabiana, Powiat jest w stu procentach przygotowany do utrzymania dróg w okresie zimowym.
Radni Rafał Kępski i Dariusz Lasecki i Anna Socha dopytywali się o możliwość zamontowania tzw. GPS-ów, urządzeń służących do monitorowania samochodów podczas Akcji Zima. Dyrektor wyjaśnił, że przeanalizowano działalność w innych powiatach w województwie śląskim, np. – Wieluń, Mikołów, Pszczyna, Racibórz, Gliwice, Kłobuck, Zawiercie, Rybnik, Lubliniec. Okazało się, że nikt nie korzysta z GPS-ów. Powiatowe Zarządy Dróg wynajmują firmy, płacąc za przejechane kilometry.

O kosztach oraz nieadekwatności powyższego rozwiązania na terenie Powiatu wypowiadał się również Wicestarosta Jan Kieras oraz Radny Piotr Bańka, który podkreślał, że aktualne rozwiązania z zastosowaniem obecnych standardów utrzymania dróg jest bardziej korzystne.
Radni podjęli też decyzję o wyborze biegłego rewidenta, który przeprowadzi sprawozdanie finansowe w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej za rok 2012, uchwalono także „Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Myszkowskim” oraz uchwały dotyczące zmian w budżecie dotyczące przeniesienia planów wydatków między działami.

Droga w Siedlcu Dużym jest odbudowywana w ramach funduszu popowodziowego, co oznacza, że można ją odbudowywać bez podnoszenia standardów, czyli np. jeśli miała 5 metrów szerokości, to tyle ma pozostać itd. Termin zamknięcia robót jest ustalony na 15 listopada. W kilku miejscach droga jest rozcinana i rozbierana. Okazało się, że rodzimy grunt w niektórych fragmentach to glina. Teren jest bardzo bagnisty. Aby zneutralizować negatywny wpływ warunków naturalnych, należało drogę rozciąć, wymienić podbudowę i zejść niżej do gruntu rodzimego. Jest to tzw. stabilizacja, aby na tych fragmentach nie występowało zjawisko podobne do zapadania się drogi. Aktualnie droga jest w trakcie budowy i znajduje się pod ścisłą kontrolą. Droga będzie wykonana zgodnie ze standardami.
W sprawia budynku po dawnym Urzędzie Pracy, Wicestarosta Jan Kieras poinformował, że zgłosił się oferent zainteresowany kupnem budynku, w związku z czym obiekt zostanie przeznaczony do sprzedaży.

W odpowiedzi na pytanie dotyczące projektu „Mam zawód, mam pracę”, projekt ruszył pełną parą we wrześniu, została ogłoszona rekrutacja. W ciągu miesiąca uczniowie składali swoje ankiety. Zanotowano aż 229 zgłoszeń. Limit dofinansowania obejmuje 147 uczniów. Jest to korzystna sytuacja w przypadku, gdyby jacyś uczniowie zrezygnowali z udziału w projekcie. 85 osób zostało zakwalifikowanych z Zespołu Szkół nr 1, 32 z Zespołu Szkół w Żarkach i 30 z Zespołu Szkół nr 2.
Niegowa Ogorzelnik – droga została zakończona i rozliczona.
Mzurów –Dąbrowno – do końca miesiąca trzeba złożyć dokumenty. Zrobiony został przetarg i wybrano wykonawcę. Do 10 grudnia wszystkie prace mają zostać zakończone.

29

PAŹ

2012

91493

razy

czytano

Rzecznik

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.