Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

W Zespole Szkól nr 2 im H. Kołłątaja w Myszkowie odbyła się konferencja tematyczna dotycząca projektu Leonardo da Vinci: Europejskie praktyki kluczem do sukcesu.

W konferencji brali udział zaproszeni goście: Marian Szczerbak - Przewodniczy Rady Powiatu w Myszkowie, Barbara Kilanowska - Kierownik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych, Monika Drewniak - Dyrektor ZEAS, Wojciech Chrapek – przedstawiciel Burmistrza Myszkowa, przedstawiciele pracodawców współpracujących ze szkołą m.in. Banku Spółdzielczego w Myszkowie, sk banku w Myszkowie, OSM w Myszkowie, Jerzy Bryś - Dyrektor szkoły, koordynatorzy – Agnieszka Skorek i Anna Górniak i uczestnicy projektu, a także uczniowie z zaprzyjaźnionych gimnazjów z powiatu myszkowskiego wraz z nauczycielami.

Spotkanie było okazją do zaprezentowania rezultatów projektu: Europejskie praktyki kluczem do sukcesu, którego elementem była trzytygodniowa międzynarodowa praktyka, jaką zakończyło 16 uczniów trzeciej i czwartej klasy w zawodach: technik ekonomista i technik spedytor. Uczniowie Technikum z Zespołu Szkół nr 2 są pierwszymi uczniami z powiatu, myszkowskiego, którzy odbyli praktyki zagraniczne. Pobyt w Niemczech w miejscowości Schkueditz koło Lipska rozpoczął się kursem komputerowym w firmie ROBOTRON w Lipsku, prowadzonym przez trenerów w języku angielskim i niemieckim. Kurs zakończył się uzyskaniem certyfikatów.

Następnie uczniowie odbywali praktyki zawodowe w sieciach handlowych REWE oraz NETTO, w firmie PANKNIN oraz GATE GOURMET MITTE GMBH, poznali specyfikę pracy w danej firmie, jej strukturę organizacyjną oraz zależności personalne panujące w danej jednostce. Poznali drogę obiegu dokumentów oraz stanowiska pracy i zakres obowiązków poszczególnych pracowników.

Młodzież, oprócz obowiązków związanych z praktyką, miała również zapewnione rozrywki. Zorganizowane zostały dla nich różnorodne wycieczki, m.in. do parku rozrywki „Belantis” i ZOO w Lipsku, do Drezna oraz Berlina.

Uczniowie są bardzo zadowoleni z praktyki, zarówno pod względem merytorycznym, dotyczącym wiedzy i umiejętności zdobytych w jej trakcie, jak i kulturowym.
Podczas konferencji uczniowie zaprezentowali materiały będące pokłosiem zagranicznych praktyk.
Małgorzata Karaś, Magdalena Kołacz, uczennice klasy czwartej, oraz Mateusz Męcik, uczeń klasy trzeciej, opowiedzieli o trzech tygodniach spędzonych w Niemczech, a także o przygotowaniach, które poprzedziły wyjazd.

W trakcie konferencji uczestnicy projektu z rąk Przewodniczącego Rady Powiatu Mariana Szczerbaka, dyrektora szkoły Jerzy Bryś i koordynatora Agnieszki Skorek otrzymali Europassy mobilności - zaświadczenia ukończenia kursu komputerowego, językowego oraz certyfikat uczestnictwa w programie Leonardo da Vinci: Europejskie praktyki kluczem do sukcesu.

Praktyki zostały sfinansowane w całości ze środków programu „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci. Wymiernym rezultatem projektu jest propozycja ciekawej pracy za granicą, jaką otrzymała jedna z uczestniczek programu.

Program Leonardo da Vinci: Europejskie praktyki kluczem do sukcesu ma na celu promowanie mobilności pracowników na europejskim rynku pracy oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Wspiera także rozwiązania zwiększające przejrzystość i uznawalność kwalifikacji zawodowych w krajach europejskich (np. transfer punktów kredytowych w kształceniu i szkoleniu zawodowym ECVET, narzędzia EUROPASS), a także działania wzmacniające jakość kształcenia zawodowego i ustawicznego (np. europejskie i narodowe ramy kwalifikacji EQF/NQF czy europejskie systemy oceny jakości EQARF).
Program Leonardo da Vinci promuje innowacyjne podejścia do edukacji i doskonalenia zawodowego w taki sposób, aby systemy kształcenia jak najpełniej odpowiadały potrzebom rynku pracy. Program Leonardo da Vinci wspiera także mobilność pracowników na europejskim rynku pracy, aby absolwenci i pracownicy zdobywali nowe kwalifikacje w czasie staży i praktyk zawodowych oraz doskonalili swoje umiejętności według nowoczesnych standardów. Niezwykle ważne jest przy tym kształtowanie otwartości i wrażliwości międzykulturowej, nauka języków obcych oraz umiejętności adaptowania się do warunków życia i pracy w różnych krajach europejskich.

Już do następnego wyjazdu na praktyki szykuje się następna grupa uczniów, gdyż szkoła pozyskała po raz drugi środki z programu Leonardo da Vinci w wysokości ponad 47 000 Euro. Tym razem wyjedzie grupa 20 uczniów kształcących się w zawodach technik geodeta, technik architektury krajobrazu i technik spedytor.


Młodzież i zaproszeni goście

23

PAŹ

2012

22579

razy

czytano

Rzecznik

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

praktyki1_676079203.jpg

Zdjęcie: praktyki1_676079203.jpg

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.