Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

P o s t a n o w i e n i e

Przewodniczącego Rady Powiatu w Myszkowie

z dnia 19 października 2012 roku

w sprawie : zwołania XXXII sesji Rady Powiatu w Myszkowie

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1592 z późn. zm.)

p o s t a n a w i a m

zwołać na dzień 26 października 2012 roku o godz. 12 00 XXXII sesję Rady Powiatu w Myszkowie, która odbędzie się w sali sesyjnej w budynku Starostwa Powiatowego w Myszkowie, przy ul. Pułaskiego 6, z następującym porządkiem obrad :

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji z dnia 24 września 2012 roku.
3. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w Myszkowie w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
7. Przygotowanie dróg do zimowego utrzymania na sezon 2012/2013.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/170/2012 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia zadań i wysokości środków PFRON przeznaczonych na realizację tych zadań w 2012 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Myszkowskim”.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta, który przeprowadzi badanie sprawozdania finansowego za 2012 rok w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Myszkowie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przeniesienia planu wydatków między działami w budżecie Powiatu Myszkowskiego w 2012 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Myszkowskiego na rok 2012.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myszkowskiego na lata 2012 – 2015.
14. Wnioski i oświadczenia radnych.
15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
16. Zamknięcie obrad sesji.

23

PAŹ

2012

25365

razy

czytano

Rzecznik

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.