Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Współpraca gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

W Starostwie Powiatowym odbyło się spotkanie dyrektorów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjów oraz przedstawicieli rzemiosła z Zarządem Powiatu i radnymi Rady Powiatu dotyczące współpracy w kontekście przygotowywaniu oferty edukacyjnej dla młodzieży.

Wielkimi krokami nadchodzi czas wyboru swojej szkoły ponadgimnazjalnej. Dla uczniów gimnazjów jest to bardzo ważna decyzja, a nie mniej uwagi tej kwestii poświęcają ich rodzice.
Aby wyjść naprzeciw i jednym, i drugim, Wydział Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym zorganizował spotkanie, w którym uczestniczyli dyrektorzy i nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z Powiatu Myszkowskiego.
Wśród uczestników, obok dyrektorów i nauczycieli szkół, byli m.in. : Starosta Wojciech Picheta, Wicestarosta Jan Kieras, Burmistrz Żarek Klemens Podlejski, Burmistrz Koziegłów Jacek Ślęczka, radni Mariusz Trepka, Michał Trojakowski, Zofia Jastrzębska, Jarosław Kumor, Rafał Kępski, Krzysztof Gajdziak.

Bardzo dobre szkoły w Powiecie Myszkowskim

O atrakcyjności szkolnictwa ponadgimnazjalnego na terenie Powiatu Myszkowskiego świadczy bogata i różnorodna oferta programowa, wysoka jakość kadry nauczycielskiej i znakomite wyposażenie dydaktyczno-techniczne oraz lokalowe, w wielu przypadkach znacznie przewyższające kontroferty jednostek leżących poza obszarem Powiatu Myszkowskiego. Jest to wynik szczególnej troski tutejszego samorządu powiatowego, który przykłada ogromną wagę do jakości ośrodków edukacyjnych i przeznacza na ich rozwój odpowiednie środki. Dzięki temu młodzież ma możliwość kształcenia się w bardzo dobrych warunkach.

Proedukacyjna polityka samorządowa i efektywna praca dyrekcji poszczególnych szkół oraz kadry nauczycielskiej zaowocowały tym, że w Powiecie Myszkowskim znajdują się szkoły przygotowujące do ponad 30 zawodów; że są to placówki, po opuszczeniu których absolwent jest w pełni przygotowany zarówno do podjęcia pracy, jak również do dalszego studiowania; że lata spędzone w murach owych szkół to okres, w którym młody człowiek może rozwinąć skrzydła.

Dyskusja: niż demograficzny, wybory uczniów, wyposażenie szkół

Dyskusja odnosiła się m.in. do upowszechniania informacji na temat oferty kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych, umieszczania materiałów promocyjnych szkół w miejscach ogólnodostępnych dla uczniów i ich rodziców. Ponadto rozmawiano o możliwości udziału młodzieży gimnazjalnej w dniach otwartych szkół ponadgimnazjalnych, a także o podejmowaniu wspólnych przedsięwzięć, np. turniejów sportowych i kulturalnych.

Idea spotkania była bardzo ważna, gdyż o pomyślności szkolnictwa w Powiecie Myszkowskim z wielkiej mierze decyduje ścisła współpraca i porozumienie między szkołami reprezentującymi kolejne szczeble edukacji. Okazuje się, że na linii gimnazja-szkoły ponadgimnazjalne wszystko przebiega dobrze, a ma przebiegać jeszcze lepiej.

- Celem naszego spotkania jest też wspólne określenie tego, gdzie występują zagrożenia, i jak wyjść z trudnej sytuacji. Główną trudnością jest oczywiście niż demograficzny. Ale trzeba jeszcze dodać, że gminy i starostwa otrzymywały większe środki na prowadzenie szkół z subwencji oświatowej. Dziś nie wystarcza jej na wszystko, co w szkołach jest realizowane. Z powodu niewystarczającej subwencji, jesteśmy zmuszeni z dokładać do oświaty z budżetów samorządowych- powiedział na spotkaniu Starosta Wojciech Picheta.

Starosta podkreślił również, jak bardzo istotne jest dopasowanie kształcenia do potrzeb rynku. Dodał, że pojawiają się sygnały od przedsiębiorców, którzy mają zamiar realizować działalność gospodarczą w Powiecie Myszkowskim. Starosta wyraził nadzieję, że uda się połączyć powstawanie nowych podmiotów gospodarczych z kierunkami kształcenia zawodowego.

Obecni na spotkaniu radni, członkowie Komisji Oświaty, również podkreślali wagę spotkania, zwłaszcza w kontekście wyboru szkoły ponadgimnazjalnej przez uczniów gimnazjów, którzy nie zawsze decydują się kształcić dalej w Powiecie Myszkowskim.
- Walczymy o każdego ucznia, bo jeśli odejdzie jeden uczeń, może pociągnąć za sobą innych- stwierdził radny Krzysztof Gajdziak, sugerując, że koniecznie należy ów trend zahamować.

W podobnym tonie wypowiadał się radny Rafał Kępski, który wspomniał o bardzo ważnej kwestii: otóż, jeżeli samorządy będą zmuszone dokładać coraz więcej do oświaty, odbije się to na jakości inwestycji w pozostałych sferach, np. na drogach.
Radna Jadwiga Skalec zasugerowała, że dobrym rodzajem promocji byłoby zorganizowanie spotkań z uczniów i rodziców z przedstawicielami Powiatowego Urzędu Pracy oraz miejscowego rzemiosła.
Radny Mariusz Trepka podkreślił, że Zarząd w miarę możliwości pomaga każdej szkole ponadgimnazjalnej podejmując stosowne uchwały. Odnosi się to do uchwał o doposażeniu poszczególnych klas.
Wicestarosta Jan Kieras mocno zaznaczył, że poziom jednostek z Powiatu Myszkowskiego jest bardzo wysoki, o czym świadczy znakomita zdawalność matur.

Spotkanie okazało się bardzo merytoryczne. Wypracowano konkretne wnioski, które wykorzystane zostaną w procesie reklamowanie szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Myszkowski.


Przedstawiciele szkół, samorządu i rzemiosła podczas spotkania

24

STY

2013

23733

razy

czytano

Rzecznik

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

spotkanie_dyrektorow_679300602.JPG

Zdjęcie: spotkanie_dyrektorow_679300602.JPG

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.