Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Zarząd Powiatu Myszkowskiego w ciągu 2012 roku prowadził racjonalną i skuteczną działalność bieżącą i inwestycyjną, co zaowocowało znakomitymi wynikami, jak również pomyślną perspektywą dla Powiatu na przyszłe lata. W minionym roku bardzo dobrze rozwijała się współpraca między Zarządem a Radą Powiatu Myszkowskiego - merytoryczne dyskusje prowadziły do konkluzji, podkreślających wspólną progresywną politykę. W ostatnim roku Powiat Myszkowski pozyskał wielomilionowe dotacje, dzięki którym przeprowadził szereg znaczących inwestycji, jak również utrzymał wysoki standard działalności bieżącej, nie zaniedbywał promocji Powiatu w postaci produkcji materiałów filmowych, uwzględniających najważniejsze dokonania w rozmaitych dziedzinach, wspierania działań kulturalnych i sportowych. Na przyszły – 2013 rok przygotowany został realistyczny projekt budżetu.

Szpital Powiatowy – wizytówka
Otwarcie nowego pawilonu Szpitala Powiatowego w Myszkowie to wielkie wydarzenie w życiu Powiatu. Rozbudowa Szpitala była prowadzona przez wiele lat, a jej finał miał miejsce w czerwcu. Podczas uroczystego otwarcia zaprezentowano mieszkańcom nowe możliwości Myszkowskiej placówki.
Przede wszystkim decyzja o rozbudowie Szpitala to przykład odpowiedzialnej i dalekosiężnej polityki, której fundamentalnym celem jest poprawa jakości życia mieszkańców Powiatu Myszkowskiego. Nowy pawilon to także dalszy wzrost dostępności do usług medycznych, które – zwłaszcza w odniesieniu do specjalistów – w wielu miejscach w kraju nie stoją na wysokim poziomie.
Inwestycja zamknęła się w kwocie ponad 24 mln zł, przy czym głównym udziałowcem jest Starostwo Powiatowe w Myszkowie, które od 2008 r. do 2012 r. przekazało 11 mln 850 tys. zł. Ponadto, na potrzeby rozbudowy udało się pozyskać środki unijne w kwocie 7 mln 200 tys. plus kolejne1,2 mln zł.
W finansowaniu rozbudowy z pomocą pośpieszyły gminy Powiatu Myszkowskiego, które przekazały łącznie 2 mln 150 tys. Najwięcej na Szpital przeznaczyło miasto Myszków – 1 mln 500 tys., następnie Koziegłowy – 400 tys., Żarki -130 tys. Poraj - 80 tys., Niegowa - 40 tys. Pozostałe 2 mln zł pochodzą ze środków własnych SP ZOZ-u.
Nowy pawilon posiada m.in. nowoczesną Izbę Przyjęć z zadaszonym i zamkniętym podjazdem dla karetek oraz łóżkami obserwacyjnymi, na tym samym poziomie znajdują się gabinety przyjęć do wszystkich oddziałów. Ponadto w pawilonie ulokowany został blok porodowo-operacyjny z oddziałem dla noworodków i porodówką wyposażoną w specjalną wannę do porodów w wodzie oraz salę do cięć cesarskich, oddział urazowo-ortopedyczny, blok operacyjny z 3 salami operacyjnymi i profesjonalną salą wybudzeniową. Wnętrza są nowocześnie zaprojektowane, a w środku panuje przyjemna atmosfera.
Fasada starej części Szpitala została również odnowiona – dokonano termomodernizacji (ocieplono ściany, zmodernizowano kotłownię, wymieniono instalację CO), dzięki czemu całość kompleksu wygląda imponująco. Bez wątpienia jest to obecnie najlepiej wyposażony obiekt szpitalny w Powiecie Myszkowskim, jak i w jego sąsiedztwie.
Starosta Myszkowski Wojciech Picheta, który przez kilka lat jako Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej, miał bliski wgląd w przebieg inwestycji, będąc już Starostą, podsumował efekt ciężkiej pracy jako wyjątkowo udany.

Zadłużenie Powiatu już nie rośnie!
Od połowy 2011 roku Powiat Myszkowski systematycznie ogranicza zadłużenie. Jest to szczególnie ważna kwestia z uwagi na szalejący w Europie kryzys i trudną sytuację gospodarczą wielu krajów, co odbija się na warunkach panujących w Polsce. Niejeden samorząd powiatowy w kraju boryka się ze wzrastającym zadłużeniem, natomiast Powiat Myszkowski w ogóle go nie powiększa.
Kiedy w połowie 2011 roku obowiązki Starosty objął Wojciech Picheta, zadłużenie Powiatu Myszkowskiego wynosiło ponad 20 milionów zł. Z końcem roku 2011 było to już tylko 15.773.202 zł. W ciągu kilku miesięcy udało się zbić zadłużenie o kilka milionów.
Rok 2012 jest pod tym względem bardzo udany. Zadłużenie na koniec 2012 roku z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi 15.907.080, co oznacza, że praktycznie przestało ono rosnąć. Jest to bardzo ważna informacja z uwagi na fakt, że w ciągu minionych 12 miesięcy Powiat podjął się realizacji bardzo kosztownych inwestycji, które były finansowane częściowo ze środków własnych. Mimo tak poważnych wydatków, udało się przeprowadzić wszelkie inwestycje bez konieczności zaciągania kolejnych kredytów.

Inwestycje na drogach powiatowych
W minionym roku Powiat Myszkowski przedsięwziął szereg ważnych inwestycji drogowych, z których większość została dofinansowana ze środków zewnętrznych. Sieć komunikacyjna na terenie Powiatu stale się poprawia – zarówno w sensie jej zagęszczenia, jak i jakości. Jest to wynik szczególnej troski o stan dróg powiatowych, czego przykładem są kroki podejmowane przez Zarząd w celu pozyskania jak największych dotacji ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa.

Ilość inwestycji mówi sama za siebie:
- Odbudowa drogi powiatowej Nr 3803 S odcinek Osiek – Koclin – Pińczyce ETAP I
- Odbudowa drogi powiatowej Nr 3809 S odcinek Wysoka Lelowska – Żarki (szkoła)
- Odbudowa drogi powiatowej Nr 1712S odcinek od DW 789 Niegowa – Ogorzelnik
- Odbudowa drogi powiatowej Nr 3803S odcinek Osiek – Koclin – Pińczyce - ETAP II
- Odbudowa drogi powiatowej Nr 2310S odcinek Siedlec Duży - ETAP I , od km 5+300 do km 7+800
- Odbudowa drogi powiatowej Nr 1015 S odc. Mzurów – Dąbrowno od km 0+150 do km 1+850
- Odbudowa drogi powiatowej Nr 1016 S odc. Mzurów – Niegowa – etap III od km 7+500 do km 9+850
- Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1713 S odcinek przez m. Kotowice

Zadania zrealizowane w ramach bieżącego utrzymania dróg powiatowych:
- Wykonanie naprawy chodnika w ciągu drogi powiatowej DP 3807 S i 1017S w miejscowości Sokolniki
- Naprawa nawierzchni drogi powiatowej Nr 1011S odcinek od skrzyżowania z DW 791 do przejazdu kolejowego, na terenie Gminy Poraj
- Naprawa nawierzchni drogi powiatowej Nr 1012S , odcinek od ronda 791 do przejazdu kolejowego – ul. Armii Krajowej w miejscowości Poraj

W roku 2012 wartość wszystkich robót na drogach Powiatu Myszkowskiego wyniosła 6.847.206,78. Trzeba w tym miejscu znacząco podkreślić, że niemal cała ta suma pochodzi ze środków zewnętrznych. Powiat Myszkowski uzyskał aż 6.531.725 zł z budżetu państwa, następnie 60.855 zł ze środków Funduszu Solidarności Unii Europejskiej. Środki własne Powiatu Myszkowskiego stanowią – 254.626,78 zł.
Ponadto środki finansowe na inwestycje drogowe przekazały gminy: Niegowa – 15.000 zł, Żarki – 42.281 zł, Poraj – 35.000 zł.

Planowane inwestycje drogowe – współpraca z gminami
Na przyszły rok 2013 zostały już zaplanowane bardzo ważne inwestycje na drogach powiatowych. Ich szczególną cechą jest fakt, że Powiat Myszkowski nawiązał bliską współpracę z zainteresowanymi gminami, przez które przebiegają remontowane drogi. Jest to kolejny dowód szerokooddechowej polityki, jaką prowadzi Zarząd Powiatu Myszkowskiego. Polityka ta uwzględnia w swej charakterystyce traktowanie Powiatu jako organizmu złożonego ze ściśle powiązanych ze sobą elementów, z których każdy jest tak samo ważny dla całości.
Dzięki temu inwestycje drogowe roku 2012 podniosły standard trakcyjny w gminach, które są obecnie połączone bogatą, wygodną i bezpieczną siecią dróg.
Na rok 2013 zostały zaplanowane kolejne przedsięwzięcia inwestycyjne, na które złożono specjalne wnioski o dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (Schetynówki):
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1714 S ul. Bory w Myszkowie do granicy powiatu - długość odcinka drogi 1350 mb – wartość 1.307.363 zł, w tym 915.154 to udział własny. W inwestycji tej współuczestniczy Miasto Myszków, które podobnie jak Powiat Myszkowski pokryje 50% kosztów. Dofinansowanie z budżetu państwo to 392.209 zł.

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 3210 S Cynków – Wojsławice (ul. Św. Wawrzyńca w Cynkowie) - długość odcinka drogi 1225 mb – wartość 742.418 zł w tym udział własny - 519.693 zł. Także tutaj inwestycja została podzielona – Gmina Koziegłowy i Powiat Myszkowski pokryją po 50% kosztów, zaś z budżetu państwa zostanie przeznaczone 222.725 zł.

Remonty szkół
Powiat Myszkowski dba o swoje szkoły ponadgminazjalne. We wrześniu zakończyła się kompleksowa termomodernizacja Liceum Ogólnokształcącego w Myszkowie i Zespołu Szkół nr 1. Obie placówki wymagały gruntownej modernizacji.
Całe przedsięwzięcie kosztowało 2.752.359 zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego sięgnęło 2.246.085 zł, co stanowi 85% pełnej sumy.
W ramach termomodernizacji w szkołach wykonano:
Zespół Szkół Nr 1 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Myszkowie
1. Docieplenie ścian zewnętrznych budynku wraz z wymianą stolarki
okienno – drzwiowej.
2. Wymiana i montaż instalacji c.o.
3. Wymiana i montaż instalacji wod. –kan.
4. Wykonanie i montaż instalacji c.w.u.
5. Modernizację źródła ciepła – montaż kolektorów słonecznych
6. Wykonanie wentylacji sali gimnastycznej z odzyskiem ciepła z rekuperacją.

Liceum Ogólnokształcące mjr Henryka Sucharskiego w Myszkowie
1. Docieplenie ścian zewnętrznych budynku.
2. Wymiana instalacji c.o.
3. Wymiana i montaż instalacji c.w.u. wraz z modernizacją źródła ciepła - montaż kolektorów słonecznych.
4. Docieplenie stropodachu budynku głównego

Ponadto Starostwo Powiatowe przeznaczyło 16 tys. zł na wymianę okien w Zespole Szkół nr 2.

Pola Będuskie – rewitalizacja - obwodnica
Powiat Myszkowski podpisał umowę na rewitalizację Pól Będuskich. Już rozpoczęły się prace projektowe. Zrewitalizowane tereny zostaną przeznaczone na strefę aktywności gospodarczej. Gruntowne uzbrojenie i Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego.
Na uwagę zasługuje fakt, że przez obszar terenów rewitalizowanych ma przebiegać planowana obwodnica, dzięki czemu wzrośnie atrakcyjność inwestycyjna całego terenu.

Projekty
W 2012 roku Powiat Myszkowskich sukcesem zakończył kierowany do osób pragnących rozpocząć działalność gospodarczą Projekt „Biznes otwarty dla wszystkich”. Dzięki wsparciu Powiatu 52 osoby ukończyły szereg szkoleń i już rozpoczęły własną działalność.
Ponadto Powiat patronuje projektowi „Mam zawód mam pracę”, skierowanemu do młodzieży ponadgimnazjalnej.

Orlik w Żarkach
Kompleks sportowy przy Zespole Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach to prawdziwie imponujący obiekt. Ta duża inwestycja Powiatu Myszkowskiego zakończyła się w marcu 2012 roku. Także w tym przypadku udało się pozyskać finansowanie zewnętrzne. Łączny koszt inwestycji wyniósł 1.379.920 zł, w tym środki z budżetu państwa stanowiły500 000 zł, z budżetu Województwa – 333 000 zł oraz z budżetu Powiatu – 546 920 zł.
Orlik składa się z boiska do piłki nożnej oraz boiska wielofunkcyjnego. Całość została wyposażona w oświetlenie w postaci projektorów zamocowanych na wysokich masztach. Ważnym elementem Orlika jest budynek zaplecza, z którego można korzystać podczas rozgrywek.


Osiągnięcia, o których powiedziano wyżej, stanowią jedynie ułamek pracy i osiągnięć Powiatu, są jednak najlepiej widoczne i jako takie stają się jego wizytówką.
Warto zaznaczyć, że obok szerokiej działalności inwestycyjnej, Powiat stale prowadzi działalność bieżącą, wspiera stowarzyszenia sportowe i kulturalne, pomaga osobom przejawiającym szczególnie ważne inicjatywy obywatelskie, realizuje szereg zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia, edukacji, pomocy społecznej, polityki prorodzinnej, administracji architektoniczno-budowlanej, ochrony środowiska, przeciwdziałania bezrobociu, utrzymania powiatowych obiektów użyteczności publicznej i wiele innych.
Powiat nie traci z oczu najważniejszych problemów naszego terenu, takich jak bezrobocie. Powiatowy Urząd Pracy organizował w 2012 Targi Pracy, na bieżąco aktywnie wspierając osoby pozbawione zatrudnienia, prowadzi również działania zmierzające do zwiększenia zdolności bezrobotnych do samodzielnego poruszania się po rynku pracy. Są to działania z zakresu informacji, poradnictwa zawodowego, kształcenia umiejętności poszukiwania pracy. W roku 2012 otrzymał środki na aktywizację bezrobotnych w kwocie 7.181.991 zł.

Sprawne funkcjonowanie Powiatu jest możliwe dzięki dobrej współpracy Zarządu i Rady Powiatu, a także dzięki dużemu zaangażowaniu pracowników Starostwa i jednostek organizacyjnych.
Zarząd Powiatu w składzie: Przewodniczący Wojciech Picheta oraz członkowie - Jan Kieras, Mariusz Trepka, Michał Trojakowski, Piotr Bańka - składa podziękowanie wszystkim radnym Powiatu Myszkowskiego i pracownikom administracji powiatowej za merytoryczną i owocną współpracę, dzięki czemu w roku 2012 roku udało się tak wiele osiągnąć.

02

STY

2013

56672

razy

czytano

Rzecznik

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.