Logo: Powiat Myszkowski
Powiat Myszkowski

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Konkurs ofert w zakresie kultury i sportu

Zarząd Powiatu w Myszkowie

informuje o możliwości składania ofert przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych Powiatu Myszkowskiego w 2013 roku w zakresie:

I. kultury i sztuki, p/n:
„Promowanie inicjatyw kulturalnych jako czynnika budowy tożsamości lokalnej i regionalnej poprzez realizację przedsięwzięć kulturalnych”:

Promowanie kultury i sztuki poprzez organizowanie imprez kulturalno-rekreacyjnych dla mieszkańców z Powiatu Myszkowskiego.

II. upowszechniania kultury fizycznej i sportu, p/n:
„Promocja zdrowego trybu życia i osiągnięć w dziedzinie wychowania fizycznego i sportu”:

1) Powiatowy Turniej Piłki Nożnej na boiskach trawiastych „Orlik” dla młodzieży trzecich klas szkół gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych,

2) Powiatowe Zawody Lekkoatletyczne dla młodzieży trzecich klas szkół gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych

3) Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej dla młodzieży trzecich klas szkół gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych

4) Powiatowy Turniej Halowej Piłki Nożnej dla młodzieży trzecich klas szkół gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych

5) Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego dla młodzieży trzecich klas szkół gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych


Wysokość środków publicznych przeznaczonych w 2013 rok na zadania z zakresu kultury i sztuki wynosi łącznie 10.000 zł ( słownie: dziesięć tysięcy zł.). W latach ubiegłych nie ogłaszano otwartego konkursu ofert w tym zakresie.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych w 2013 rok na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wynosi łącznie 6.000 zł ( słownie: sześć tysięcy zł.
Na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu przeznaczono:
- w 2006 r. – kwotę 6.000 zł
- w 2007 r. – kwotę 5.000 zł
- w 2008 r. – kwotę 6.000 zł
- w 2009 r. – kwotę 6.000 zł
- w 2010 r. – kwotę 6.000 zł
- w 2011 r. – kwotę 6.000 zł,
- w 2012r. - kwotę 6.000 zł.

Podmioty uprawnione do składania wniosków

Organizacje pozarządowe, fundacje lub inne podmioty wymienione w art. 3 ust.2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010r, Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).
Podmioty składające i ubiegające się o dotację na realizację zadania powinny spełniać następujące warunki:
- posiadać osobowość prawną lub upoważnienie jednostki nadrzędnej mającej osobowość prawną do złożenia oferty i podpisania umowy, dysponowania środkami finansowymi i możliwością ich rozliczania,
- złożyć w terminie poprawnie i w czytelny sposób wypełnioną ofertę zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantujący efektywne, terminowe i oszczędne wykonywanie zadania,
- wykazać posiadanie niezbędnej wiedzy, kwalifikacji, kadry i odpowiedniego zaplecza lokalowego do realizacji zadania.

Termin i sposób składania ofert

Kompletne oferty, zgodne ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.12.2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25 ) wraz z załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 22 marca 2013r. do godziny 15.00 w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Myszkowie, ul. Pułaskiego 6, 42- 300 Myszków lub nadesłać drogą pocztową na w/w adres (o terminie wpływu decyduje data stempla pocztowego). Na kopercie należy umieścić dopisek o treści: „Organizacje pozarządowe – Konkurs ofert 2013r na wykonywanie zadań publicznych Powiatu Myszkowskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej”
bądź
„Organizacje pozarządowe – Konkurs ofert 2013r na wykonywanie zadań publicznych Powiatu Myszkowskiego w zakresie kultury i sztuki”

Druki ofert można pobrać w Wydziale Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych ( V piętro, pokój nr 501 ) oraz w wersji elektronicznej na stronie:
http://www.powiatmyszkowski.bip.net.pl/, zakładka: „Otwarte Konkursy Ofert”.
Autor:  Rzecznik
27
LUT
2013
69056
razy
czytano

2455/4292

Na skróty

Zobacz najpotrzebniejsze linki

Powiat Myszkowski
Ciasteczka cookies

Strona wykorzystuje pliki cookies. To niewielkie pliki zawierające ciąg znaków, które są wysyłane i zapisywane na urządzeniu użytkownika.

Dowiedz się więcej...
  • Pliki umożliwiające prawidłowe działanie Serwisu oraz funkcjonalności, z których Użytkownik chce skorzystać, np. uwierzytelniające pliki cookies czy pliki sesji użytkownika. Do tej grupy zaliczamy także pliki związane z mechanizmem Google reCAPTCHA, który jest niezbędny do bezpiecznego wysłania formularzy kontaktowych. Bez ich zapisania na urządzeniu Użytkownika korzystanie z Serwisu jest niemożliwe.
  • Pliki umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i dostosowanie ich do jego potrzeb, np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej. Pozwalają one Usługodawcy na poprawę funkcjonalności i wydajności strony. Wyłączenie tych ciasteczek spowoduje, że pewne funkcjonalności strony WWW nie będą dostępne.
  • Do tej kategorii należą cookies, które umożliwiają przechowywanie danych, powiązanych ze statystykami (np. czas trwania wizyty). Tworzone i wykorzystywane są przez naszego partnera firmę Google i jego usługę Google Analytics. Umożliwiają one realizację modelu biznesowego poprzez m.in. zbieranie informacji nt. odwiedzających stronę WWW. Ich wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości analizy odwiedzin, kręgów zainteresowań itp. Wyłączenie tych ciasteczek nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.
  • Do tej kategorii należą cookies, które umożliwiają przechowywanie danych, powiązanych z reklamami. Tworzone i wykorzystywane są przez naszego partnera firmę Google i jego usługi Google AdSense i DoubleClick. Umożliwiają one realizację modelu biznesowego poprzez wyświetlanie reklam naszego serwisu WWW. Ich wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości realizacji przez Usługodawcę przychodów mających istotny wpływ na działanie i rozwój Serwisu. Wyłączenie tych ciasteczek nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.
  • Wysyłanie do Google danych użytkownika związanych z reklamami. Opcja ta umożliwia realizację modelu biznesowego poprzez wyświetlanie reklam naszego serwisu WWW. Jej wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości realizacji przez Usługodawcę przychodów mających istotny wpływ na działanie i rozwój Serwisu. Wyłączenie tej opcji nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.

Wyszukiwarka

Komunikat
Twoja przeglądarka internetowa lub system operacyjny, nie wspierają lektora.
Newsletter
Formularz kontaktowy
Logo: Powiat Myszkowski
Powiat Myszkowski