Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

P o s t a n o w i e n i e

Przewodniczącego Rady Powiatu w Myszkowie

z dnia 21 lutego 2013 roku

w sprawie : zwołania XXXVI sesji Rady Powiatu w Myszkowie

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1592 z późn. zm.)

p o s t a n a w i a m

zwołać na dzień 28 lutego 2013 roku o godz. 11 00 XXXVI sesję Rady Powiatu w Myszkowie, która odbędzie się w sali sesyjnej w budynku Starostwa Powiatowego w Myszkowie, przy ul. Pułaskiego 6, z następującym porządkiem obrad :


1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji z dnia 25 stycznia 2013 roku.
3. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w Myszkowie w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
6. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez Pana Włodzimierza Kanię pełnomocnika Pana Grzegorza Zielińskiego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Myszkowskiego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Myszkowskiego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2013 w związku z realizacją projektów unijnych.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myszkowskiego na lata 2013 – 2016.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym Powiatu Myszkowskiego.
13. Rozpatrzenie wniosku o odwołanie Starosty Myszkowskiego wraz z Zarządem.
14. Wnioski i oświadczenia radnych.
15. Zamknięcie obrad sesji.

25

LUT

2013

87711

razy

czytano

Rzecznik

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.