Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Starosta Myszkowski informuje, że Powiat Myszkowski prowadzi rekrutację elektroniczną do szkół ponadgimnazjalnych młodzieżowych na rok szkolny 2013/2014.

Pełna oferta edukacyjna oraz zasady rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych młodzieżowych dostępne są na stronie internetowej www.slaskie.edu.com.pl oraz w sekretariatach szkół.

Szkoły gimnazjalne w Powiecie Myszkowskim wprowadzają dane osobowe kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych.
Kandydat do młodzieżowych szkół ponadgimnazjalnych na podbudowie gimnazjum może ubiegać się o przyjęcie do nie więcej niż trzech szkół.
Kandydaci do szkół ponadgimnazjalnych młodzieżowych wprowadzają podanie przez Internet oraz składają dokumenty jedynie w szkole pierwszego wyboru.

Szczegółowe informacje dotyczące kierunków kształcenia w szkołach dla dorosłych można uzyskać w sekretariatach szkół ponadgimnazjalnych.

Kierunki kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2013/2014

1. W Liceum Ogólnokształcącym im. mjr. H. Sucharskiego
w Myszkowie ul. 11 Listopada 9 tel.
(34) 3132238 kształcenie odbywać się będzie w klasach pierwszych z następującymi przedmiotami w zakresie rozszerzonym:

 biologia-chemia-fizyka
 biologia-chemia
 język polski-biologia
 matematyka-fizyka-informatyka
 matematyka-fizyka-język obcy
 matematyka-geografia-język obcy
 matematyka-historia-język obcy
 język polski-historia-język obcy
 język polski-wiedza o społeczeństwie-język obcy

Dodatkowe informacje związane z rekrutacją do LO w Myszkowie znajdują się na stronie: www.lomyszkow.com

2. Zespół Szkół Nr 1 im. E. Kwiatkowskiego w Myszkowie
ul. Kwiatkowskiego 18
tel. (34) 3132840 kształcić będzie:

- w Technikum Nr 1 w zawodach:
— technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
— technik elektryk
— technik mechatronik
— technik usług fryzjerskich
— technik budownictwa
— technik ekonomista
— technik logistyk- klasa mundurowa-wojskowa
— technik ochrony środowiska
— technik pojazdów samochodowych - klasa mundurowa-wojskowa

- w Zasadniczej Szkole Zawodowej – zawody do wyboru przez ucznia np.: piekarz, cukiernik, sprzedawca, kucharz, mechanik pojazdów samochodowych, fryzjer, stolarz, krawiec, tapicer, obuwnik, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, wędliniarz, blacharz samochodowy, elektromechanik, elektryk, murarz-tynkarz, itd.

- w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych, kształcenie w systemie zaocznym.

Dodatkowe informacje związane z rekrutacją do ZS Nr 1 w Myszkowie znajdują się na stronie: www.zs1kwiatkowski.com

3. Zespół Szkół Nr 2 im. H.Kołłątaja w Myszkowie ul. Pułaskiego 70 tel. (34) 3138181 kształcić będzie:

- w Technikum Nr 2 w zawodach:
— technik spedytor
— technik architektury krajobrazu
— technik geodeta
— technik technologii żywności o specjalności: operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego

- w Szkole Policealnej dla Dorosłych, kształcenie w systemie zaocznym w zawodach:
— technik administracji
— florysta
— technik geodeta
— technik rachunkowości

- w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych, kształcenie w systemie zaocznym.

Dodatkowe informacje związane z rekrutacją do ZS Nr 2 w Myszkowie znajdują się na stronie:www.zs2bedusz.pl

4. Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach ul. Myszkowska 50
tel. (34) 3148024 kształcić będzie:

- w Liceum Ogólnokształcącym, w którym kształcenie odbywać się będzie w klasach pierwszych z następującymi przedmiotami w zakresie rozszerzonym:
— biologia-chemia-matematyka
— język polski-historia-wiedza o społeczeństwie
— matematyka-informatyka-fizyka
— geografia- wiedza o społeczeństwie-biologia
w Technikum w zawodach:
— technik informatyk
— technik żywienia i usług gastronomicznych
— technik hotelarstwa
— technik handlowiec
— technik organizacji reklamy

- w Szkole Policealnej dla Dorosłych, kształcenie w systemie zaocznym w zawodach:
— technik usług kosmetycznych
— technik informatyk

Dodatkowe informacje związane z rekrutacją do ZS w Żarkach znajdują się na stronie: www.zs-zarki.edu.pl

27

MAJ

2013

17484

razy

czytano

Rzecznik

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.