Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

P o s t a n o w i e n i e

Przewodniczącego Rady Powiatu w Myszkowie

z dnia 21 maja 2013 roku

w sprawie : zwołania XXXIX sesji Rady Powiatu w Myszkowie

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1592 z późn. zm.)

p o s t a n a w i a m

zwołać na dzień 28 maja 2013 roku o godz. 12 00 XXXIX sesję Rady Powiatu w Myszkowie, która odbędzie się w sali sesyjnej w budynku Starostwa Powiatowego w Myszkowie, przy ul. Pułaskiego 6, z następującym porządkiem obrad :

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji z dnia 26 kwietnia 2013 roku.
3. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w Myszkowie w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Grzegorza F.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Grażyny S.
8. Stan bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
9. Sprawozdanie Dyrektora Zespołu Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Myszkowie z działalności „Zespołu” w roku 2012 oraz przedstawienie potrzeb w zakresie realizacji zadań oświatowych w roku 2013.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli nawiązania współpracy między Powiatem Myszkowskim, Województwo Śląskie, Polska a Miastem Drohobycz, Obwód Lwowski, Ukraina.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Myszkowskiego do projektu pn. „Profesjonalna edukacja – inwestycją w naszą przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2013.
13. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Powiatu Myszkowskiego oraz zwiększenia w związku z realizacją projektów unijnych.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myszkowskiego na lata 2013 – 2016.
15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
16. Wnioski i oświadczenia radnych.
17. Zamknięcie obrad sesji.

22

MAJ

2013

76102

razy

czytano

Rzecznik

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.