Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Podsumowanie projektu "Biznes otwarty dla wszystkich"

Uczestnicy projektu „Biznes otwarty dla wszystkich” spotkali się ze Starostą Myszkowskim Wojciechem Pichetą na konferencji podsumowującej jego przebieg. Dzięki decyzjom Zarządu i Rady Powiatu kilkadziesiąt osób otrzymało dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Od tamtej pory minął rok. Uczestnicy poradzili sobie znakomicie.

Przebieg projektu to wielki sukces nie tylko Starostwa Powiatowego, ale przede wszystkim osób, które skorzystały z pomocy i już od roku samodzielnie radzą sobie na rynku. Dzięki wsparciu uczestnicy projektu rozszerzyli obecność małej przedsiębiorczości w Powiecie Myszkowskim i przyczynili się do zmniejszenia bezrobocia.

Przypomnijmy, że Starostwo Powiatowe realizuje projekt „Biznes otwarty dla wszystkich” w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości oraz samozatrudnienia, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.

Spotkanie na sali sesyjnej otworzył Starosta Wojciech Picheta, który pogratulował wszystkim uczestnikom dotychczasowych osiągnięć, wyrażając przekonanie, że rozpoczęta dzięki wsparciu Starostwa Myszkowskiego działalność gospodarcza będzie się prężnie rozwijała.

Celem projektu jest przede wszystkim promocja oraz wspieranie inicjatyw zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy oraz budowy postaw kreatywnych, służących rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Ma to szczególne znaczenie dla osób bezrobotnych, które gotowe są rozpocząć działalność gospodarczą na własny rachunek.

Dalszą część spotkania poprowadził Michał Knapik, koordynator projektu. W części merytorycznej omawiano cele, działania i przebieg realizacji projektu oraz osiągnięte rezultaty. Osoby, które otrzymały dofinansowanie na otwarcie i rozwój działalności były zadowolone z przebiegu projektu i możliwości, jakie pozyskali dzięki działaniom Starostwa.

A oto szczegóły projektu „Biznes otwarty dla wszystkich”:

W celu osiągnięcia zakładanych rezultatów 55 Uczestników Projektu objęto następującymi formami wsparcia:

 szkolenia umożliwiające nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej - skierowane do 55 uczestników (30 kobiet, 25 mężczyzn),
 doradztwo z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej: - dla wszystkich uczestników projektu
 wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości - dla 52 (28 kobiet, 24 mężczyzn) najwyżej ocenionych biznes planów w postaci jednorazowych dotacji w wysokości do 40 tys. zł, na rozwój inwestycyjny założonej firmy
 wsparcie pomostowe połączone z doradztwem w efektywnym wykorzystaniu dotacji
- 52 osoby (28 kobiet, 24 mężczyzn) w okresie do 6 miesiąca prowadzenia działalności gospodarczej otrzymały comiesięcznie dotację na pokrycie bieżących wydatków związanych z prowadzeniem własnej firmy, w wysokości do 1000,00 zł, jako podstawowe wsparcie pomostowe
- 16 osób (13 kobiet, 3 mężczyzn), w okresie od 7 do 12 miesiąca prowadzenia ww. działalności, comiesięczne otrzymało tzw. przedłużone wsparcie pomostowe w wysokości do 500,00 zł.

Wszystkim Uczestnikom Projektu Starosta Powiatu Myszkowskiego Wojciech Picheta oraz pracownicy biura projektu życzą sukcesów w dalszym prowadzeniu działalności gospodarczej.


Uczestnicy projektu "Biznes otwarty dla wszystkich" na wspólnym zdjęciu ze Starostą Myszkowskim Wojciechem Pichetą i Michałem Knapikiem, Koordynatorem projektu

22

LIS

2013

8453

razy

czytano

Rzecznik

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

projekt_biz_388135814.JPG

Zdjęcie: projekt_biz_388135814.JPG

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.