Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Rada Powiatu Myszkowskiego przyjęła budżet na rok 2014. Uchwała została podjęta podczas wczorajszej sesji. Nowy, racjonalny budżet uzyskał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Za przyjęciem budżetu głosowało 10 radnych, 5 było przeciwnych, 3 wstrzymało się od głosu (głosowało 18 radnych).
Zarząd Powiatu Myszkowskiego przedłożył projekt uchwały budżetowej na 2014 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach. RIO po przeanalizowaniu danych wydała pozytywną opinię, nie wnosząc żadnych uwag.

Budżet został przyjęty wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2014-2028, która również została pozytywnie zaopiniowana przez RIO.
Dochody Powiatu ustalono w kwocie 53.462.930 zł, wydatki zaś na 58.370.750 zł.

Skład orzekający ustalił, że w budżecie dochody i wydatki oraz przychody i rozchody zaplanowano z odpowiednim wyodrębnieniem m.in. zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych. Przedłożony projekt uznano za zrównoważony i kompletny.

20

GRU

2013

46082

razy

czytano

Rzecznik

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.