Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Inwestycje drogowe w 2013 roku w Powiecie Myszkowskim

Upływający właśnie rok okazał bardzo udany dla Zarządu Powiatu oraz Powiatowego Zarządu Dróg w dziedzinie drogownictwa powiatowego. Na terenie Powiatu Myszkowskiego przeprowadzono szereg ważnych inwestycji, dzięki czemu znacznie poprawił się stan drogowej sieci komunikacyjnej.

Drogi powiatowe odgrywają ogromną rolę. Często łączą poszczególne miejscowości, jak również stanowią główne arterie miast. Ich stan jest więc bardzo ważny dla wszystkich mieszkańców Powiatu Myszkowskiego.
Rok 2013 upłynął pod znakiem intensywnych prac drogowych, wynikających również z wystąpienia zjawisk o charakterze klęsk żywiołowych (powodzie). Wiedząc o konieczności szybkiego reagowania, Zarząd Powiatu pozyskał środki na budowę i remonty dróg.

- Cały czas inwestujemy w drogi. Otwieramy nowe odcinki. Część remontujemy z własnych środków, część przy współudziale gmin, a część z budżetu centralnego. Myślę, że nie mamy się czego wstydzić. Dróg w ostatnim czasie wykonaliśmy bardzo dużo i remontujemy kolejne. Prace, które wykonaliśmy znacznie ułatwią komunikację na przebudowanych odcinkach. Na przykład ważną rolę odgrywa remont mostu w Nowej Kuźnicy, gdyż wiele osób z gminy Poraj i Koziegłowy korzysta z niego dojeżdżając do pracy- mówi Starosta Myszkowski Wojciech Picheta.

Łącznie wartość inwestycji drogowych w 2013 roku wyniosła 7.466.028 zł. W tym środki własne Powiatu stanowią 2.096.452 zł, pomoc finansowa Gminy Koziegłowy – 375.000 zł, oraz pomoc Miasta Myszków – 354.124 zł. Zarząd Powiatu pozyskał dofinansowanie ze środków rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości 4.640.152 zł.

W Gminie Niegowa wykonano trzy ważne inwestycje:

1. Odbudowa drogi powiatowej Nr1016 S odcinek Mzurów – Niegowa – ETAP IV inwestycja finansowana w ramach usuwania skutków powodzi z 2010 r. Promesa w wysokości 4.500.000 zł. z 7 lutego 2013 r. Długość odcinka – 2350 m. Wartość inwestycji to 1.258.121 zł.

2. Zadanie wykonywane w ramach bieżącego utrzymania: pn. „Remont poboczy i rowów w ciągu drogi powiatowej nr 1711S od drogi wojewódzkiej 789 przez m. Bliżyce do granicy z powiatem zawierciańskim - inwestycja finansowana w ramach usuwania skutków powodzi z 2013 r. Promesa 13 z dnia 20 sierpnia 2013 r. w wysokości 400.000,00 zł. Długość odcinka - 5300 m. Wartość inwestycji to 492.590 zł.

3. Budowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1017S w miejscowości Sokolniki - inwestycja finansowana w ramach usuwania skutków powodzi z 2013 r. – Promesa 7 listopada 2013r. w wysokości 240.000,00 zł.

Gmina Koziegłowy również znalazła się na liście inwestycji drogowych realizowanych przez Powiat Myszkowski w 2013 roku. W prac weszły robót weszły następujące przedsięwzięcia:

1. Odbudowa drogi powiatowej Nr 3801 S, odcinek Koziegłówki – Osiek do skrzyżowania z drogą powiatową 3803S - inwestycja finansowana w ramach usuwania skutków powodzi z 2010 r. Promesa 7 lutego 2013r. w wysokości 4.500.000,00 zł na realizację dwóch zadań I i II długość odcinka – 3300 m. Koszt inwestycji to 2.161.040 zł.

2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2310 S – etap II Siedlec Duży - inwestycja finansowana w ramach usuwania skutków powodzi z 2010 r. Promesa z 5 czerwca 2013r. w wysokości 1.200.524,00 zł. Długość odcinka – 2300 m. Wartość inwestycji to 957.976 zł.

3. Przebudowa drogi powiatowej Nr 3210 S ul. Św. Wawrzyńca w m. Cynków - odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 3212 S do końca miejscowości. Długość odcinka 1225 m. Wartość inwestycji – 552.487 zł.

W Myszkowie wielką wagę miała wspólnie przez Powiat i Miasto realizowana przebudowa drogi w ulicy Bory. Kolejną inwestycją Powiatu była przebudowa ul. 1 Maja i budowa chodnika przy ul. Słowackiego.

1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1714 S ul. Bory w Myszkowie - odcinek od skrzyżowania z ul. Stawową do granicy Powiatu Myszkowskiego z Powiatem Zawierciańskim. Długość odcinka - 1350 m. Wartość tej inwestycji wyniosła 710.837 zł.

2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1714 S ul. 1-go Maja w Myszkowie - na odcinku 380 m. Koszt inwestycji wyniósł 197.964 zł.

3. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej w ul. Słowackiego w Myszkowie. Długość odcinka - 1320 m.

Powiat Myszkowski poczynił również inwestycje drogowe w Gminie Żarki. Przebudowano ;b:drogę powiatową Nr 1013S. Odcinek: gr. powiatu – Zaborze;-b:, długość odcinka – 636 m. Koszt inwestycji to 552.152 zł.

Wszystkie te inwestycje obrazują szeroki zakres prac drogowych, jakie Powiat Myszkowski podjął w 2013 roku.
Poniżej zamieszczamy zdjęcia z niektórych inwestycji.

05

GRU

2013

17507

razy

czytano

Rzecznik

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

drr1_921516972.jpg

Zdjęcie: drr1_921516972.jpg

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.