Logo: Powiat Myszkowski
Powiat Myszkowski

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Nowy herb i szandar Powiatu Myszkowskiego

Do tej pory Powiat Myszkowski miał swoje logo, tymczasem Rada Powiatu podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia oficjalnych symboli Powiatu, czyli herbu, sztandaru, flagi, flagi stolikowej, baneru, łańcucha i pieczęci.

Prace nad herbem zakończyły się akceptacją nowych symboli przez Komisję Heraldyczną – organ opiniodawczo-doradczy ministra ds. administracji publicznej.

Dziś mamy przyjemność zaprezentować nowe symbole. Ich znaczenie może nie zawsze być całkowicie jasne, więc niżej podajemy uzasadnienie poszczególnych symboli autorstwa znanego heraldyka i leksykologa Alfreda Znamierowskiego wraz ze szczegółowym opisem poszczególnych znaków. Ponieważ zasady rządzące heraldyką w znaczniej mierze opierają się o dzieje danego obszaru, zamieszczamy krótki rys historyczny Powiatu.

Historia Powiatu
Powiat myszkowski leży w północno-wschodniej części województwa śląskiego na Wyżynie Śląskiej, na skraju Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Na terenie powiatu znajduje się część Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd z największymi i najdłuższymi jaskiniami jurajskimi oraz zamkiem w Bobolicach i ruinami zamku w Mirowie.
W okresie staropolskim (do 1793 r.) część terenów należących obecnie do powiatu myszkowskiego (z Myszkowem i Żarkami), należała do Małopolski i znajdowała się w województwie krakowskim. Druga część tych terenów (z miastami Koziegłowy i Mrzygłód) była kasztelanią pod władzą książąt piastowskich – opolsko-raciborskich (1177-1281), bytomsko-kozielskich (1281-1337) i cieszyńskich (1337-1341), a później księstwem siewierskim, którym władali książęta cieszyńscy a od 1443 r. do 1790 r. biskupi krakowscy. W 1790 r. księstwo zlikwidowano i włączono do Rzeczypospolitej.
Całe terytorium obecnego powiatu znalazło się w 1795 r. w zaborze pruskim. W Księstwie Warszawskim (1807-1815) było w województwie piotrkowskim. W Królestwie Polskim, pod zaborem rosyjskim, było w departamencie krakowskim (1815-1816), w województwie krakowskim (1816-1837), w guberni krakowskiej (1837-1841), w guberni kieleckiej (1841-1845), w guberni radomskiej (1845-1867) i w guberni piotrkowskiej (1867-1914). W odrodzonej Rzeczypospolitej było w województwie kieleckim, a od 1946 r. w województwie katowickim.

Powiat myszkowski został utworzony 1 stycznia 1956 r. w województwie stalinogrodzkim (20 grudnia 1956 przywrócono pierwotną nazwę – województwo katowickie). W skład powiatu weszły trzy miasta (Myszków, Koziegłowy i Żarki), jedno osiedle (Poraj) i 22 gromady. W dniu 1 stycznia 1973 r., po zniesieniu gromad i osiedli, w powiecie były trzy miasta i 8 gmin.

Całe terytorium powiatu znalazło się 1 czerwca 1975 r. na terenie województwa częstochowskiego. W latach 1981-1992 dokonano kilku zmian administracyjnych, tworząc z ośmiu gmin cztery, a później tworząc z miast Koziegłowy i Żarki oraz sąsiadujących z nimi dwóch gmin wiejskich, dwie gminy miejsko-wiejskie.

W 1999 r., na mocy reformy administracji, utworzono obecny powiat w województwie śląskim. W jego skład wchodzi gmina miejska Myszków, dwie gminy miejsko-wiejskie – Koziegłowy i Żarki i dwie gminy wiejskie – Niegowa i Poraj.

Najstarszym miastem na terenie powiatu są znane od 1382 r. Żarki. Z 1326 r. pochodzi najstarszy zapis o Koziegłowach, które prawa miejskie uzyskały w 1472 r., a Mrzygłód był wymieniany jako miasto w połowie XV wieku. Z tego samego czasu pochodzą wzmianki o wsiach Będusz, Myszków i Niegowa. W 1925 r. utworzono gminę Myszków, a w 1950 r. Myszków otrzymał prawa miejskie. Miasto składało się wtedy z pięciu istniejących wcześniej wsi, a do roku 1983 przyłączyło dalszych 17 wsi.


Herb Powiatu Myszkowskiego

Elementy godła herbowego i sztandaru
Zgodnie z ustawą znaki jednostki samorządowej „ustanawiane są w zgodzie z zasadami heraldyki, weksylologii i miejscową tradycją historyczną”.

Miejscowa tradycja historyczna powiatu myszkowskiego sięga XII w., kiedy wschodnia część znalazła się pod rządami Piastów krakowskich a zachodnia pod władzą Piastów opolsko-raciborskich. Dlatego w herbie umieszczono orła krakowskiego, symbolizującego wiekową przynależność wschodniej części powiatu myszkowskiego do Małopolski (województwa krakowskiego) i orła opolskiego (tożsamy z orłem cieszyńskim), symbolizującego panowanie książąt piastowskich nad zachodnią częścią obecnego powiatu w latach 1177-1443. Zgodnie z zasadami heraldyki oba orły w herbie są uszczerbione, czyli przedstawione są jedynie ich głowy.

Drugim elementem godła herbowego jest zamek, upamiętniający panowanie króla Kazimierza III.Wielkiego, który na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej stworzył system obronny, zabezpieczający Małopolskę i jej szlaki handlowe. Część pozostałości tego systemu jest na wschodzie powiatu w Parku Krajobrazowym Orlich Gniazd. Jako symbol tych zamków w herbie umieszczono wieżę bramną.

Weksylia, w barwach herbu i z godłem herbowym w zaszczytnym miejscu, skomponowano tak, by miały kształt wyjątkowy, co znacznie zwiększy ich rozpoznawalność nie tylko w województwie śląskim, ale także w całym kraju.


Sztandar Powiatu Myszkowskiego

Na sztandarze umieszczono w centralnym miejscu błękitnego płata herb powiatu myszkowskiego. Głowicą sztandaru jest trójwymiarowa wieża bramna (taka jak w herbie), wykonana z metalu o barwie srebrzystej. Jeśli będzie taka wola władz powiatu, można ją wykonać również z metalu o barwie złocistej.

Ze względów praktycznych, w polu pieczęci umieszczone zostało samo godło herbu powiatu. Dzięki temu jest ono dużo większe niż gdyby na pieczęci był herb.


Łańcuch Starosty Myszkowskiego

Projekt łańcucha Starosty Powiatu Myszkowskiego przewiduje wykonanie go ze stopu metali o barwie złocistej. Na medalionie w kształcie fantazyjnej tarczy jest umieszczona plakietka z barwnym wyobrażeniem herbu powiatu. Poza zwyczajnymi ogniwami, po obu stronach są ogniwa z Orłem Białym w czerwonym polu i orłem opolskim (cieszyńskim) w błękitnym polu, wykonane metodą emalii komórkowej. Orzeł ten ma stylizację z czasów panowania króla Kazimierza Wielkiego, czyli z czasów budowy zamków obronnych na szlaku Orlich Gniazd.

Uzasadnienie to jest bardzo szczegółowe i jasno tłumaczy zasady, na podstawie których utworzone zostało godło herbowe i pozostałe symbole.
Nowy herb jest od tej pory oficjalnym symbolem Powiatu Myszkowskiego.
Autor:  Rzecznik
03
GRU
2013
4662
razy
czytano

2325/4294

Na skróty

Zobacz najpotrzebniejsze linki

Powiat Myszkowski
Ciasteczka cookies

Strona wykorzystuje pliki cookies. To niewielkie pliki zawierające ciąg znaków, które są wysyłane i zapisywane na urządzeniu użytkownika.

Dowiedz się więcej...
  • Pliki umożliwiające prawidłowe działanie Serwisu oraz funkcjonalności, z których Użytkownik chce skorzystać, np. uwierzytelniające pliki cookies czy pliki sesji użytkownika. Do tej grupy zaliczamy także pliki związane z mechanizmem Google reCAPTCHA, który jest niezbędny do bezpiecznego wysłania formularzy kontaktowych. Bez ich zapisania na urządzeniu Użytkownika korzystanie z Serwisu jest niemożliwe.
  • Pliki umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i dostosowanie ich do jego potrzeb, np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej. Pozwalają one Usługodawcy na poprawę funkcjonalności i wydajności strony. Wyłączenie tych ciasteczek spowoduje, że pewne funkcjonalności strony WWW nie będą dostępne.
  • Do tej kategorii należą cookies, które umożliwiają przechowywanie danych, powiązanych ze statystykami (np. czas trwania wizyty). Tworzone i wykorzystywane są przez naszego partnera firmę Google i jego usługę Google Analytics. Umożliwiają one realizację modelu biznesowego poprzez m.in. zbieranie informacji nt. odwiedzających stronę WWW. Ich wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości analizy odwiedzin, kręgów zainteresowań itp. Wyłączenie tych ciasteczek nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.
  • Do tej kategorii należą cookies, które umożliwiają przechowywanie danych, powiązanych z reklamami. Tworzone i wykorzystywane są przez naszego partnera firmę Google i jego usługi Google AdSense i DoubleClick. Umożliwiają one realizację modelu biznesowego poprzez wyświetlanie reklam naszego serwisu WWW. Ich wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości realizacji przez Usługodawcę przychodów mających istotny wpływ na działanie i rozwój Serwisu. Wyłączenie tych ciasteczek nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.
  • Wysyłanie do Google danych użytkownika związanych z reklamami. Opcja ta umożliwia realizację modelu biznesowego poprzez wyświetlanie reklam naszego serwisu WWW. Jej wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości realizacji przez Usługodawcę przychodów mających istotny wpływ na działanie i rozwój Serwisu. Wyłączenie tej opcji nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.

Wyszukiwarka

Komunikat
Twoja przeglądarka internetowa lub system operacyjny, nie wspierają lektora.
Newsletter
Formularz kontaktowy
herbn_29992488.JPG

herbn_29992488.JPG

Logo: Powiat Myszkowski
Powiat Myszkowski