Logo: Powiat Myszkowski
Powiat Myszkowski

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Współpraca gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

Uczniowie, nauczyciele i dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych oraz gimnazjów w Powiecie Myszkowskim spotkali się z radnymi, członkami Zarządu Powiatu, aby omówić możliwości współpracy w przygotowaniu oferty edukacyjnej dla młodzieży.

Wielkimi krokami nadchodzi czas wyboru szkoły ponadgimnazjalnej. Dla uczniów gimnazjów jest to bardzo ważna decyzja, niejednokrotnie warunkująca kształt przyszłego życia zawodowego.
Aby wyjść naprzeciw i jednym, i drugim, Wydział Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym zorganizował spotkanie, w którym uczestniczyli dyrektorzy i nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z Powiatu Myszkowskiego.

Szczególnym akcentem spotkania była obecność uczniów z czterech szkół, których organem nadzoru jest Starostwo. Młodzież reprezentująca Zespół Szkół nr 1 i Zespół Szkół nr 2 w Myszkowie, myszkowskie Liceum Ogólnokształcące i Zespół Szkół w Żarkach przygotowała prezentacje specjalności zawodowych. Uczniowie zajęli miejsca pośrodku sali w charakterystycznych uniformach, odzwierciedlających cechy danej profesji.

Wśród uczestników, obok dyrektorów i nauczycieli szkół, byli m.in. Starosta Wojciech Picheta, Wicestarosta Mariusz Trepka, Burmistrz Myszkowa Włodzimierz Żak, Przewodniczący Rady Powiatu Marian Szczerbak, Członek Zarządu Jarosław Kumor, Radny Krzysztof Gajdziak.

Spotkanie rozpoczął Starosta Wojciech Picheta, witając wszystkich obecnych.
- Pragnę podziękować wszystkim Państwu za dotychczasową współpracę, która zawsze odbywa się na rzetelnych i partnerskich zasadach. Jesteśmy tu dziś, aby porozmawiać o tym, że każdego roku ponad 30% uczniów gimnazjów wybiera szkoły ponadgimnazjalne spoza Powiatu Myszkowskiego. Musimy zdiagnozować przyczyny tego stanu rzeczy. A przecież nasza oferta edukacyjna jest bardzo bogata. Kształcimy w naszych szkołach w ponad 30 kierunkach technicznych, w wielu zawodach zasadniczych szkół zawodowych oraz umożliwiamy uczniom samodzielny wybór przedmiotów w zakresie rozszerzonym w liceach ogólnokształcących- mówił Starosta Wojciech Picheta.

Na potwierdzenie słów Starosty warto dodać, że o atrakcyjności szkolnictwa ponadgimnazjalnego na terenie Powiatu Myszkowskiego świadczy różnorodność oferty programowej, wysoka jakość kadry nauczycielskiej i znakomite wyposażenie dydaktyczno-techniczne oraz lokalowe - w wielu przypadkach znacznie przewyższające kontroferty jednostek leżących poza obszarem Powiatu Myszkowskiego. Jest to wynik szczególnej troski tutejszego samorządu powiatowego, który przykłada ogromną wagę do jakości ośrodków edukacyjnych i przeznacza na ich rozwój duże sumy. Dzięki temu młodzież ma możliwość kształcenia się w bardzo dobrych warunkach.

O możliwościach swoich szkół opowiadali dyrektorzy. Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Myszkowie Eugeniusz Bugaj przedstawił bardzo szeroką ofertę edykacyjną swej placówki, w której można kształcić się w kilkudziesięciu profesjach – zarówno na poziomie technikum, jak i zasadniczej szkoły zawodowej. Szkoła współpracuje z przedsiębiorcami, bierze udział w wielu programach, prowadzi szereg programów edykacyjnych i kładzie nacisk na naukę języków obcych, szczególnie angielskiego.

- Kształcimy na potrzeby rynku i przedsiębiorców, dla naszej społeczności lokalnej- podkreślał Dyrektor E. Bugaj, zwracając się przy tym do dyrektorów gimnazjów, aby podkreślali w swoich szkołach wysoką jakość placówek ponadgimnazjalnych w Powiecie Myszkowskim.

W podobnym tonie wypowiadała się Mariola Piątek, Dyrektorka Zespołu Szkół w Żarkach, która wymieniła kilkadziesiąt zawodów dostępnych w szkole, w której dużą popularnością cieszą się profile zw. z gastronomią, hotelarstwem, informatyką i in. Dyrektorka podkreśliła wzrost efektów w zdawalności matury, uczestnictwo uczniów w olimpiadach.

- Współpracujemy z firmami i przedsiębiorstwami z całej Polski, przyjeżdżają do nas sławni ludzie, realizujemy 11 projektów unijnych- dodawała M. Piątek, przypominając, że szkoła ma nowoczesną bazę dydaktyczną, a kształcenie jest ukierunkowane na zawody, po których można znaleźć pracę. Szkoła ma swoich partnerów za granicą.
Jeden z uczniów ZS w Żarkach, Dawid Stodółkiewicz, zaprezentował projekt plakatu oddający charakter spotkania.

Na przystosowanie wymogów kształcenia do rynku zwracała również uwagę Agnieszka Skorek, w imieniu Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Myszkowie. Szkoła ta jest znana z prowadzonego od wielu lat kierunku technika geodety. Wśród wielu rozmaitych zawodów, które placówka proponuje swoim uczniom, można wymienić m.in. technika spedytora, architekta krajobrazu, specjalistę w zakresie technologii żywności. Szkoła od lat udostępnia również liceum dla dorosłych, prowadzi wiele kursów uzupełniających i programów unijnych, a także współpracuje z ośrodkami zagranicznymi.

Liceum Ogólnokształcące w Myszkowie ma nieco inny charakter od pozostałych szkół ponadgimnazjalnych w powiecie. Nie kształci w zawodach, a jego podstawowym celem jest przygotowanie do matury i studiów wyższych. Aleksander Surma, od lat piastujący stanowisko Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Myszkowie z uśmiechem stwierdził, że „Suchar” jest tylko jeden. W pierwszych słowach zwrócił się do dyrektorów gimnazjów:

- Dziękuję za to, że państwo pozwalają nam odwiedzać szkoły z naszą ofertą i za to, że z tak wspaniałą młodzieżą możemy pracować. To jest efektem pracy nauczycieli w szkołach podstawowych i gimnazjach- powiedział A. Surma.

Dyrektor podkreślił, że szkoła prezentuje bardzo wysoki poziom zdawalności matur. Od roku 2005 do egzaminu maturalnego przystąpiło 2000 uczniów i do tej pory zaledwie trzy osoby nie uzyskały egzaminu maturalnego. Szkoła prowadzi szereg programów edukacyjnych, współpracuje z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie, z Akademią J. Długosza w Częstochowie. Uczniowie tworzą wiele kół naukowych, wzbogacając zajęcia, na wysokim poziomie stoi nauka języków obcych. Ponadto tworzone są grupy międzywydziałowe, będące dodatkowym rozszerzeniem podstaw programowych.

Dominik Różewicz, uczeń z LO zabrał głos jako pierwszy po wystąpieniach dyrektorów, twierdząc, że szkoła jest znakomita i gorąco ją wszystkim polecił

Należy podkreślić, że wszystkie szkoły w Powiecie Myszkowskim prezentują bardzo wysoki poziom. Każda z nich ma swoją specyfikę i każda może pochwalić się znaczącymi osiągnięciami w olimpiadach przedmiotowych, konkursach zawodowych itp.

- Cieszymy się, że dyrektorzy zaszczycili nas swoją obecnością, chciałbym jednak podkreślić, że to młodzież ma największy wpływ na rówieśników. To wasz kontakt z nimi może wiele zdziałać, to właśnie wy możecie ich zachęcić, aby przychodzili do naszych szkół- stwierdził Radny Krzysztof Gajdziak.

W opinii Przewodniczącego Rady Powiatu Mariana Szczerbaka trzeba zastanowić się, co można jeszcze udoskonalić i głęboko przeanalizować przyczyny, dla których część młodzieży wybiera ośrodki poza Powiatem.

Wicestarosta Mariusz Trepka przypomniał, że Powiat Myszkowski wspiera uczniów dojeżdżających, dofinansowując koszty biletów. Zasugerował, że jeśli Rada uzna to za stosowne i będą odpowiednie środki, dopłaty do biletów mogą się zwiększyć.

Burmistrz Włodzimierz Żak podkreślił całościowy charakter stosunków społecznych w Powiecie, gdzie rozwój w jednej dziedzinie ma wpływ na poprawę warunków w innej sferze. Dotyczy to również szkolnictwa na wszystkich kolejnych etapach. Zaapelował o stworzenie diagnozy, co takiego jest dla uczniów dobre w szkołach, a czego im brakuje, jakie elementy mogą być dla nich atrakcyjne

To już drugie spotkanie, które zorganizowało Starostwo Powiatowe. Ubiegłoroczne zaowocowało zacieśnieniem współpracy między poszczególnymi szkołami. W tym roku sytuacja jest natomiast o tyle trudniejsza dla szkół ponadgimnazjalnych, że mury gimnazjów opuści znacznie mniej uczniów.


Projekt baneru autorstwa ucznia ZS w Żarkach Dawida Stodółkiewicza, przedstawiający możliwości gimnazjalisty przed podjęciem decyzji o wyborze szkoły ponadgimnazjalnej w Powiecie Myszkowskim


W spotkaniu w Starostwie uczestniczyli dyrektorzy i uczniowie; na pierwszym planie uczniowie z ZS nr 1 w Myszkowie


Starosta Myszkowski Wojciech Picheta przywitał wszystkich obecnych


Wśród uczestników spotkania byli obok Starosty Wojciecha Pichety - Burmistrz Myszkowa Włodzimierz Żak, Przewodniczący Rady Powiatu Marian Szczerbak, Wicestarosta Mariusz Trepka


Młodzież często wybiera techniczne zawody


Uczniowie z ZS nr 2 w Myszkowie


Swoje zawody prezentują uczniowie z ZS w Żarkach


Uczniowie z LO w Myszkowie
Autor:  Rzecznik
15
STY
2014
20517
razy
czytano

2252/4236

Na skróty

Zobacz najpotrzebniejsze linki

Powiat Myszkowski
Ciasteczka cookies

Strona wykorzystuje pliki cookies. To niewielkie pliki zawierające ciąg znaków, które są wysyłane i zapisywane na urządzeniu użytkownika.

Dowiedz się więcej...
  • Pliki umożliwiające prawidłowe działanie Serwisu oraz funkcjonalności, z których Użytkownik chce skorzystać, np. uwierzytelniające pliki cookies czy pliki sesji użytkownika. Do tej grupy zaliczamy także pliki związane z mechanizmem Google reCAPTCHA, który jest niezbędny do bezpiecznego wysłania formularzy kontaktowych. Bez ich zapisania na urządzeniu Użytkownika korzystanie z Serwisu jest niemożliwe.
  • Pliki umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i dostosowanie ich do jego potrzeb, np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej. Pozwalają one Usługodawcy na poprawę funkcjonalności i wydajności strony. Wyłączenie tych ciasteczek spowoduje, że pewne funkcjonalności strony WWW nie będą dostępne.
  • Do tej kategorii należą cookies, które umożliwiają przechowywanie danych, powiązanych ze statystykami (np. czas trwania wizyty). Tworzone i wykorzystywane są przez naszego partnera firmę Google i jego usługę Google Analytics. Umożliwiają one realizację modelu biznesowego poprzez m.in. zbieranie informacji nt. odwiedzających stronę WWW. Ich wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości analizy odwiedzin, kręgów zainteresowań itp. Wyłączenie tych ciasteczek nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.
  • Do tej kategorii należą cookies, które umożliwiają przechowywanie danych, powiązanych z reklamami. Tworzone i wykorzystywane są przez naszego partnera firmę Google i jego usługi Google AdSense i DoubleClick. Umożliwiają one realizację modelu biznesowego poprzez wyświetlanie reklam naszego serwisu WWW. Ich wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości realizacji przez Usługodawcę przychodów mających istotny wpływ na działanie i rozwój Serwisu. Wyłączenie tych ciasteczek nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.
  • Wysyłanie do Google danych użytkownika związanych z reklamami. Opcja ta umożliwia realizację modelu biznesowego poprzez wyświetlanie reklam naszego serwisu WWW. Jej wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości realizacji przez Usługodawcę przychodów mających istotny wpływ na działanie i rozwój Serwisu. Wyłączenie tej opcji nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.

Wyszukiwarka

Komunikat
Twoja przeglądarka internetowa lub system operacyjny, nie wspierają lektora.
Newsletter
Formularz kontaktowy
szk0_44553211.jpg

szk0_44553211.jpg

Logo: Powiat Myszkowski
Powiat Myszkowski