Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

W Zespole Szkół nr 1 w Myszkowie odbyło się spotkanie członków Zarządu Powiatu, radnych i dyrekcji szkoły, którego tematem było przedyskutowanie możliwości wybudowania hali sportowej na terenie placówki bądź zadaszenia dla bieżni i orlika. Spotkanie odbyło się na zaproszenie Starosty Wojciecha Pichety. Obecni radni przychylili się do propozycji uaktualnienia dokumentacji na budowę hali sportowej.

Już przed kilkoma laty powstał projekt hali sportowej na placu szkolnym ZS nr 1. Koszt tego przedsięwzięcia jest wysoki, w związku z czym trzeba uzależnić go od pozyskania środków zewnętrznych.

W spotkaniu uczestniczyli: Starosta Wojciech Picheta, Wicestarosta Mariusz Trepka, Członek Zarządu Jarosław Kumor, Przewodniczący Rady Powiatu Marian Szczerbak, Radni – Rafał Kępski, Beata Kwiatkowska, Jan Kieras, Mariusz Musialik, Michał Małysz z Wydziału Inwestycji Starostwa Powiatowego.

Spotkanie otworzył dyrektor szkoły Eugeniusz Bugaj, przedstawiając plan ewentualnej przyszłej hali.

Wcześniej, podczas sesji Rady Powiatu, padały propozycje, aby aplikować o środki unijne. Jednak na przeszkodzie w pozyskaniu dodatkowego źródła finansowania stoi fakt, że obecnie nie ma programu, z którego można by skorzystać. Ze strony radnych, m.in. Rafała Kępskiego, padały propozycje, żeby aplikować do programu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 3.2.2. Infrastruktura około turystyczna - podmioty publiczne, Priorytet III. Turystyka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.

Kłopot w tym, że jest mało czasu na przeprowadzenie procedury, a ponadto projekt nie odpowiada specyfice tego poddziałania.

- Na projekt budowy hali sportowej nie można uzyskać dofinansowania, ponieważ działanie w ramach programu unijnego, z którego ewentualnie można skorzystać, jest przeznaczone na poprawę turystyki, natomiast budowa hali to projekt na cele edukacyjne- mówił Starosta Wojciech Picheta.

Innymi słowy hala nie wpisuje się w projekt, ponieważ nie służy pozyskiwaniu turystów. Możliwość pozyskania środków jest krańcowo mała.
Co więcej, przystępując do projektu, trzeba byłoby po pewnym czasie spełnić określone wskaźniki i udowodnić, że inwestycja przyczyniła się do podniesienia poziomu turystyki w mieście i powiecie. Tymczasem, jako hala sportowa na terenie szkoły, służyłaby głównie mieszkańcom. Aby aplikować o środki, trzeba byłoby dodatkowo uaktualnić projekt, studium wykonalności, uzyskać pozwolenie na budowę, co wiąże się z upływem czasu ze względu na procedury zamówień publicznych.

Pewną alternatywą byłaby wybudowanie zadaszenia orlika i bieżni na terenie szkoły, jednak podczas spotkania radni uznali, że priorytet stanowi hala.
Uczestnicy spotkania uzgodnili, że dobrym rozwiązaniem byłoby przeznaczenie środków na uaktualnienie dokumentacji hali sportowej i aplikowanie w chwili, gdy będzie realna możliwość pozyskania środków.

Na najbliższych komisjach Rady szczegóły przedstawi dyrektor E. Bugaj. W oparciu o ustalenia Rada Powiatu może zdecydować o przeznaczeniu środków na uaktualnienie dokumentacji hali. Dzięki temu projekt będzie gotowy w przypadku, kiedy pojawi się szansa na pozyskanie środków.


Podczas spotkania w ZS nr 1 uzgodniono stanowisko obecnych radnych

08

STY

2014

29943

razy

czytano

Rzecznik

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

spotkk_951218422.JPG

Zdjęcie: spotkk_951218422.JPG

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.