Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Przeciwdziałanie skutkom suszy - harmonogrami program prac

OBWIESZCZENIE DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU HARMONOGRAMU I PROGRAMU PRAC ZWIĄZANYCH Z PRZYGOTOWANIEM PLANU PRZECIWDZIAŁANIA SKUTKOM SUSZY W REGIONIE WODNYM ŚRODKOWEJ WISŁY.

Na podstawie art. 88s ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. z 2012r., poz. 145 z późniejszymi zmianami) oraz art. 39 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 1235), zawiadamia się o sporządzeniu projektu harmonogramu i programu prac związanych z przygotowaniem planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie Środkowej Wisły.

Przebieg granicy hydrograficznej regionu wodnego Środkowej Wisły określony został na podstawie danych zawartych na Mapie Podziału Hydrograficznego Polski (zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów
z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy i regionów wodnych – Dz. U. z 2006r., nr 126, poz. 878) i zobrazowany na załączniku graficznym do niniejszego obwieszczenia.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje o możliwości wglądu do dokumentacji sprawy w terminie od dnia 30 maja 2014r. do dnia 30 listopada 2014r. w siedzibie RZGW w Warszawie, ul. Zarzecze 13B, pok. 249, a także na stronie internetowej: http://www.warszaw.rzgw.gov.pl w zakładce Konsultacje społeczne/Susza

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje o możliwości składania przez wszystkich zainteresowanych uwag i wniosków w formie pisemnej w terminie od 30 maja 2014r. do dnia 30 listopada 2014r. na adres: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Zarzecze 13B, 03 – 194 Warszawa, osobiście w siedzibie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie lub na adres e-mail: susza@warszawa.rzgw.gov.pl. Formularz składania wniosków stanowi załącznik do niniejszego obwieszczenia.

Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie.

W myśl art. 41 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi lub wnioski złożone po dniu 30 listopada 2014r. nie będą rozpatrywane.

13

CZE

2014

88532

razy

czytano

Rzecznik

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.