Logo: Powiat Myszkowski
Powiat Myszkowski

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Pola będuskie – strefa aktywności gospodarczej

Powiat Myszkowski zakończył jedną z najważniejszych i najbardziej spektakularnych inwestycji w swej historii, która w nowym świetle stawia atrakcyjność powiatu ze względu na możliwości inwestycyjne. Tzw. pola będuskie w Myszkowie, do tej pory niezagospodarowane, zostały poddane gruntowny zmianom. Od dziś są to bardzo interesujące tereny dla inwestorów, tworzące spójną strefę aktywności gospodarczej. To właśnie tu powstaną nowe przedsiębiorstwa i zakłady. Pojawili się już inwestorzy, zamierzający prowadzić działalność w tym miejscu.

Produkcja i usługi
Kompleksowe przygotowanie tak wielkiego terenu dla działalności gospodarczej wymagało wielu lat pracy, ale zakończyło się olbrzymim sukcesem. Projekt „Rewitalizacja terenów popegeerowskich z przeznaczeniem na strefę aktywności gospodarczej na terenie powiatu myszkowskiego” miał na celu kompleksowe przygotowanie całego obszaru dla działań z zakresu usług oraz działalności produkcyjno-usługowej. Całość była współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu RPO Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Wniosek na projekt został złożony w 2010 roku, kiedy Starostami byli Łukasz Stachera i Leon Okraska. Umowę z Urzędem Marszałkowskim, po koniecznych zmianach w projekcie dotyczących przebiegu obwodnicy, podpisał Starosta Wojciech Picheta we wrześniu roku 2011. Rok później zawarto umowę z wykonawcą. Wtedy zaczęła się realizacja inwestycji. Rzeczowe zakończenie projektu nastąpiło 30.07.2014 r., a rozliczenie finansowe - 30.08.2014 r.

Dzięki tej inwestycji na polach będuskich powstanie szereg zakładów i przedsiębiorstw, w których mieszkańcy Powiatu Myszkowskiego będą mogli znaleźć pracę. Działalność produkcyjna, tak ważna w niedawnej historii miasta, znów stanie się czynnikiem przyciągającym okoliczną ludność, a sieć dobrych usług poprawi jakość życia.

Dobra lokalizacja
Obszar inwestycji jest bardzo dobrze położony z uwagi na udogodnienia komunikacyjne. Dla inwestora rozpatrującego lokalizację przyszłej inwestycji dobra sieć dróg, umożliwiająca mu łatwy i bezpieczny dojazd, jest czynnikiem o ogromnej wadze. Pod tym względem „pola będuskie” prezentują się niezwykle atrakcyjnie. Leżą na obrzeżach miasta, gwarantując komfortową komunikację z pobliską międzynarodową trasą E 75, a także krajową DK 78 łączącą województwo świętokrzyskie z województwem śląskim i dolnośląskim. W niedalekiej przyszłości właśnie tędy przebiegać będzie obwodnica Myszkowa. 30 km od terenów inwestycyjnych zlokalizowane jest międzynarodowe lotnisko w Pyrzowicach. Ponadto, przez Powiat Myszkowski biegnie ważna linia kolejowa.

Tereny inwestycyjne obejmują obszar położony w obrębie dzielnicy Mijaczów i Pustkowia Mijaczowskiego, zamkniętego ul. Jesionowa, ul. Pułaskiego, terenami przy Urzędzie Skarbowym, rowem melioracyjnym, terenami ogródków działkowych i terenem Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej.

Uroczyste otwarcie

Zakończenie prac nastąpiło już wcześniej, natomiast oficjalne oddanie inwestycji miało miejsce w miniony piątek, tuż po sesji Rady Powiatu. Na zaproszenie Starosty i Zarządu, teren inwestycji zwiedzili radni powiatowi, przedstawiciele samorządów gminnych, kierownicy jednostek organizacyjnych, przedstawiciele wykonawcy robót.

Uroczystość otworzył Starosta Myszkowski Wojciech Picheta, witając obecnych gości. Znaleźli się wśród nich m.in. członkowie Zarządu – Wicestarosta Mariusz Trepka, Jarosław Kumor, Piotr Bańka, Michał Trojakowski, były Starosta Leon Okraska, Przewodniczący Rady Powiatu Marian Szczerbak, Burmistrz Myszkowa Włodzimierz Żak, Burmistrz Koziegłów Jacek Ślęczka, Burmistrz Żarek Klemens Podlejski, Wójt Poraja Łukasz Stachera, Wójt Niegowy Krzysztof Motyl, przedstawiciel wykonawcy - Tomasz Roch.

Uczestnicy uroczystości zebrali się pośrodku zrewitalizowanego obszaru, na skrzyżowaniu dróg wewnętrznych, biegnących między poszczególnymi działkami.

- Jednym z najważniejszych naszych celów pozostaje rozwój gospodarczy i zwiększenie nakładów inwestycyjnych. Powiat Myszkowski staje się miejscem, w którym gospodarka będzie najbardziej reprezentatywną częścią jego wizerunku. Dziś pokazujemy i promujemy to, co udało się osiągnąć, aby osiągnąć znacznie więcej. Dziś pokazujemy nasz potencjał, aby w pełni wykorzystać energię tutejszej społeczności i przychylność samorządów. Projekt rewitalizacji pól będuskich okazał się wielkim sukcesem, ale droga do jego finalizacji nie była łatwa, musieliśmy pokonać szereg przeszkód, a z którymi poradziliśmy sobie znakomicie. Jestem pewien, że wspólnym wysiłkiem stworzyliśmy podwaliny przyszłych inwestycji w Myszkowie, ważnych dla całego naszego Powiatu. Dowiedliśmy, jak bardzo nasz samorząd jest oddany idei przedsiębiorczości i jak dobrze ją pojmuje. To właśnie wzajemne zrozumienie i współpraca między środowiskiem biznesu i samorządu stanowi pierwszy stopień na drodze rozwoju, jest swego rodzaju wskaźnikiem atrakcyjności inwestycyjnej i gwarantem stabilności – powiedział Starosta Myszkowski Wojciech Picheta.

W podobnym tonie wypowiedział się w imieniu wszystkich samorządowców Burmistrz Myszkowa Włodzimierz Żak, który złożył gratulacje Staroście Wojciechowi Pichecie za znakomitą realizację projektu.

- Życzę państwu konsekwencji w dalszym działaniu. Żeby pola będuskie zapełniły się fabrykami, musimy dbać o propagowanie i reklamowanie osiągnięć - mówił Burmistrz Włodzimierz Żak, dodając, że trzeba zmienić podejście w rozmowach z przedsiębiorcami, którzy oczekują pewnego rodzaju zachęty, ulg podatkowych i otwartości po stronie samorządu.

Zrewitalizowane tereny od tej pory są przygotowane do dużych inwestycji. Obszar jest rozległy i zachęcający pod wieloma względami. Uzbrojenie obejmuje wszelkie niezbędne media.

Wykonanie projektu i koszty

W ramach prac wykonano:

- drogi wewnętrzne wraz z jednostronnym chodnikiem i odwodnieniem do nieutwardzonych rowów przydrożnych oraz zieleni w pasach rozgraniczających – długość dróg - 2123 m; długość chodników - 1320,50 m
- droga dojazdowa – 503 m
- sieć wodociągowa – 2252 m
- kanalizacja sanitarna – 2273 m
- oświetlenia dróg wraz z zasilaniem elektrycznym – 2344 m linii zasilającej i 47 słupów oświetleniowych
- zieleń w obrębie pasa dróg

Inwestycja zapewni funkcjonowanie terenów przemysłowych i usługowych poprzez zapewnienie dojazdu oraz infrastrukturę techniczną-uzbrojenia terenu.
Szerokość drogi została dobrana do wymagań ruchu kołowego ciężkiego
z uwzględnieniem pojazdów typu „TIR”.
Istniejąca sieć drogowa

- wartość całkowita projektu - 6 561 408.48 PLN
- wkład własny Powiatu Myszkowskiego - 2 637 453.46 PLN
- dofinansowanie dla projektu - 3 923 955.02 PLN co stanowi 81,85% poziomu dofinansowania.
Główny wykonawca projektu: Konsorcjum firm Poldróg Warszawa i Poldróg Dolny Śląsk

Podziękowania
W związku z zakończeniem inwestycji Starosta Myszkowski pragnie złożyć podziękowania osobom i instytucjom, dzięki którym realizacja mogła mieć miejsce: reprezentującym Urząd Marszałkowski – Panu Mariuszowi Kleszczewskiemu, Pani Małgorzacie Staś i Panu Jerzemu Soleckiemu, byłym Starostom Myszkowskim - Panu Wójtowi Gminy Poraj Łukaszowi Stacherze i Panu Leonowi Okrasce, Radzie Powiatu Myszkowskiego, wykonawcom i podwykonawcom: Konsorcjum firm Poldróg Warszawa i Poldróg Dolny Śląska wraz z podwykonawcami – firmami EKO-BUD, EL-Montex, Kafawox, Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Myszków, Dekra Industrial, Biuro Usług Geodezyjnych i Projektowych Lidia Woszczyk, Firma Ductus oraz Labor Aquila, pracownikom Starostwa Powiatowego – Wydziałowi Inwestycji i Zamówień Publicznych.


Starosta Myszkowski Wojciech Picheta wita przybyłych na uroczyste oddanie zrewitalizowanych „pól będuskich”; z tyłu członkowie Zarządu: Mariusz Trepka, Piotr Bańka, Jarosław Kumor, Michał Trojakowski


Uroczyste przecięcie wstęgi: od lewej - Krzysztof Czyż z firmy Krisbut, były Starosta Leon Okraska, Tomasz Roch – firma Poldróg, Przewodniczący Rady Powiatu Marian Szczerbak, Naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych Mariola Majchrzak, były Starosta Łukasz Stachera, Starosta Myszkowski Wojciech Picheta, Wicestarosta Mariusz Trepka, Burmistrz Myszkowa Włodzimierz Żak, Andrzej Pluta – firma Pol-Rem


Zebrani goście podczas otwarcia uroczystości, wśród nich radni samorządu gminnego i powiatowego, dyrektorzy i kierownicy jednostek, przedstawiciele wykonawców, pracownicy starostwa powiatowego


: Drogi wewnętrzne biegnące przez zrewitalizowane pola będuskie z oświetleniem

Autor:  Rzecznik
03
WRZ
2014
43894
razy
czytano

2248/4321

Na skróty

Zobacz najpotrzebniejsze linki

Powiat Myszkowski
Ciasteczka cookies

Strona wykorzystuje pliki cookies. To niewielkie pliki zawierające ciąg znaków, które są wysyłane i zapisywane na urządzeniu użytkownika.

Dowiedz się więcej...
  • Pliki umożliwiające prawidłowe działanie Serwisu oraz funkcjonalności, z których Użytkownik chce skorzystać, np. uwierzytelniające pliki cookies czy pliki sesji użytkownika. Do tej grupy zaliczamy także pliki związane z mechanizmem Google reCAPTCHA, który jest niezbędny do bezpiecznego wysłania formularzy kontaktowych. Bez ich zapisania na urządzeniu Użytkownika korzystanie z Serwisu jest niemożliwe.
  • Pliki umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i dostosowanie ich do jego potrzeb, np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej. Pozwalają one Usługodawcy na poprawę funkcjonalności i wydajności strony. Wyłączenie tych ciasteczek spowoduje, że pewne funkcjonalności strony WWW nie będą dostępne.
  • Do tej kategorii należą cookies, które umożliwiają przechowywanie danych, powiązanych ze statystykami (np. czas trwania wizyty). Tworzone i wykorzystywane są przez naszego partnera firmę Google i jego usługę Google Analytics. Umożliwiają one realizację modelu biznesowego poprzez m.in. zbieranie informacji nt. odwiedzających stronę WWW. Ich wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości analizy odwiedzin, kręgów zainteresowań itp. Wyłączenie tych ciasteczek nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.
  • Do tej kategorii należą cookies, które umożliwiają przechowywanie danych, powiązanych z reklamami. Tworzone i wykorzystywane są przez naszego partnera firmę Google i jego usługi Google AdSense i DoubleClick. Umożliwiają one realizację modelu biznesowego poprzez wyświetlanie reklam naszego serwisu WWW. Ich wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości realizacji przez Usługodawcę przychodów mających istotny wpływ na działanie i rozwój Serwisu. Wyłączenie tych ciasteczek nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.
  • Wysyłanie do Google danych użytkownika związanych z reklamami. Opcja ta umożliwia realizację modelu biznesowego poprzez wyświetlanie reklam naszego serwisu WWW. Jej wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości realizacji przez Usługodawcę przychodów mających istotny wpływ na działanie i rozwój Serwisu. Wyłączenie tej opcji nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.

Wyszukiwarka

Komunikat
Twoja przeglądarka internetowa lub system operacyjny, nie wspierają lektora.
Newsletter
Formularz kontaktowy
polaa1_245264582.JPG

polaa1_245264582.JPG

Logo: Powiat Myszkowski
Powiat Myszkowski