Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Spotkanie z wójtami i burmistrzami w Starostwie Powiatowym

Z inicjatywy Starosty Myszkowskiego Dariusza Laseckiego odbyło się spotkanie z wójtami i burmistrzami gmin wchodzących w skład Powiatu Myszkowskiego.

Merytoryczna współpraca na linii powiat-gminy odgrywa ogromną rolę w kontekście wspólnej polityki samorządowej. Pierwsze spotkanie przedstawicieli władz bardzo dobrze wróży na przyszłość. Dawno nie było spotkania samorządów, które przebiegłoby w tak spokojnej i pełnej wzajemnego zrozumienia atmosferze. Miało ono charakter otwierający. Uczestnicy wstępnie uzgodnili zasady współpracy i wzajemnej wymiany doświadczeń.

W spotkaniu wzięli udział reprezentanci Powiatu – obok Starosty Myszkowskiego Dariusza Laseckiego – Wicestarosta Anna Socha-Korendo, Przewodniczący Rady Andrzej Jastrzębski i Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Mariusz Musialik. Poszczególne gminy reprezentowali: Wójt Niegowy Dorota Hajto-Mazur, Burmistrz Myszkowa Włodzimierz Żak, Burmistrz Koziegłów Jacek Ślęczka, Burmistrz Żarek Klemens Podlejski, Wójt Poraja Łukasz Stachera.

Spotkanie otworzył Starosta Myszkowski Dariusz Lasecki, który powitał zebranych i zadeklarował otwartość na ścisłą współpracę z każdą gminą.

- Jestem pewien, że poprzez wspólną pracę osiągniemy wspólny sukces. Będę czynił wszystko, aby działania, podejmowane przez nas przebiegały sprawie. Im szybciej podejmiemy decyzję, tym szybciej przeprowadzimy inwestycję. Każda z gmin ma swoją specyfikę, którą Powiat musi dobrze znać i rozumieć, dzięki czemu będzie możliwa odpowiednia alokacja środków. Funkcja ponadgminna powiatu ma tutaj największe znaczenie- powiedział Starosta Dariusz Lasecki, zaznaczając, że zadaniem Powiatu jest zarówno wspieranie wszystkich gmin w oparciu o jasne kryteria i zasady dofinansowywania, dotyczące np. współfinansowania inwestycji, jak również wypełnianie roli koordynatora wspólnych projektów.
Starosta zaznaczył, że liczy się także porozumienie na szczeblu międzypowiatowym, informując, że miały już miejsce rozmowy z Powiatem Zawierciańskim w kontekście przyszłych wspólnych inwestycji.

- Rozmawialiśmy m.in. o zrealizowaniu inwestycji drogowej Ogorzelnik-Hucisko, a także odcinka drogi Bory w stronę Góry Włodowskiej- mówił Starosta, podkreślając otwartość i zaangażowanie po stronie Powiatu Zawierciańskiego. Wiele wskazuje więc na to, że drogi, które od lat przedstawiają opłakany stan, wreszcie zostaną zmodernizowane. Ale – jak podkreślił Starosta – aby do tego doszło, trzeba wspólnych działań między oboma Powiatami i graniczącymi gminami.

Deklaracja otwartości i gotowości do realizacji wspólnych przedsięwzięć ze strony Starosty spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem pozostałych gości. Wszyscy wyrazili przekonanie, że o wiele więcej może zyskać cały Powiat Myszkowski, jeśli w najważniejszych sprawach samorządy będą występować wspólnie.

Burmistrz Klemens Podlejski podkreślił wagę pozyskiwania środków w ramach Subregionu Północnego, do którego zalicza się Powiat Myszkowski. Zaproponował również, aby robocze spotkania Starostów, Wójtów i Burmistrzów odbywały się cyklicznie.

W podobnym tonie wypowiadali się Wójt Dorota Hajto-Mazur i Burmistrz Jacek Ślęczka.

- Wiele zadań gmin i powiatu zazębia się – szkolnictwo, służba zdrowia, drogi – są to dziedziny, które można omawiać na wspólnej platformie spotkań. Wchodzimy w kolejny okres programowania i powinniśmy pracować nad tym, aby te środki jak najlepiej spożytkować- powiedział Burmistrz J. Ślęczka.

Burmistrz Włodzimierz Żak zaproponował, aby robocze spotkania odbywały się co dwa miesiące, natomiast w konkretnych przypadkach, jeśli zaistnieje taka konieczność – częściej. Burmistrz zwrócił uwagę na różnice między gminami - np. ilość dróg powiatowych i gminnych. Również w jego opinii dobrym pomysłem byłoby występowanie w ramach wspólnej oferty inwestycyjnej gmin i powiatu.

Wójt Łukasz Stachera wyznaczył kilka priorytetowych problemów i zadań, przed którymi obecnie stoją gminy i cały Powiat Myszkowski. Pierwsze z nich to skuteczne pozyskanie środków z Subregionu Północnego. Jest to sprawa, której nie można lekceważyć. Zdaniem Wójta, jest ogromna szansa na to, aby porozumieć się i pozyskać dzięki współpracy znaczne dofinansowanie. Kolejny obszar, na jaki Wójt zwrócił uwagę, to strefa ekonomiczna. Jak stwierdził, obecnie jest znakomity moment na pozyskanie inwestorów, dlatego energiczne działania w tym temacie są niezbędne. Ponadto podkreślił wagę wspólnych inwestycji Powiatu i poszczególnych gmin.

Na koniec Starosta Dariusz Lasecki zwrócił się z prośbą do reprezentantów gmin o podjęcie wspólnych działań w celu pozyskania poważnych inwestorów, zainteresowanych podjęciem działalności w strefie zrewitalizowanych pól będuskich.

Inicjatywa Starosty okazała się bardzo potrzebna. Przedstawiciele gmin zgodzili się, że Powiat Myszkowski należy do nas wszystkich, i że my wszyscy go tworzymy. Nie można dopuścić do tego, aby między Starostwem a gminami pojawiały się rozdźwięki utrudniające bądź zupełnie uniemożliwiające przeprowadzenie inwestycji. To zapewne pierwsza w historii Powiatu Myszkowskiego sytuacja, kiedy władze reprezentujące rozmaite szczeble samorządu w tak dużym stopniu są gotowe przemawiać wspólnym głosem.


Uczestnicy spotkania na zdjęciu ze Starostą Myszkowskim Dariuszem Laseckim (w środku z kwiatami od samorządowców) od lewej: Burmistrz Koziegłów Jacek Ślęczka, Burmistrz Żarek Klemens Podlejski, Burmistrz Myszkowa Włodzimierz Żak, Wójt Niegowy Dorota Hajto-Mazur, Wójt Poraja Łukasz Stachera, Wicestarosta Anna Socha-Korendo, Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Jastrzębski, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Mariusz Musialik


Starosta Dariusz Lasecki i Wicestarosta Anna Socha-Korendo złożyli gratulacje nowej Wójt Niegowy Dorocie Hajto-Mazur


Spotkanie przebiegało w spokojnej i pełnej wzajemnego zrozumienia atmosferze, która sprzyjała uzgodnieniu wielu elementów merytorycznie istotnych dla międzysamorządowej współpracy

12

GRU

2014

11129

razy

czytano

Rzecznik

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

spotkaniebu11_787491649.JPG

Zdjęcie: spotkaniebu11_787491649.JPG

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.