Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

P o s t a n o w i e n i e

Przewodniczącego Rady Powiatu w Myszkowie

z dnia 11 grudnia 2014 roku

w sprawie : zwołania II sesji V kadencji Rady Powiatu w Myszkowie

Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 595 z późn. zm..)

p o s t a n a w i a m

zwołać na dzień 19 grudnia 2014 roku o godz. 10 30 II sesję Rady Powiatu w Myszkowie, która odbędzie się w sali sesyjnej budynku Starostwa Powiatowego w Myszkowie, przy ul. Pułaskiego 6, z następującym porządkiem obrad :

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Powiatu z dnia 28 listopada 2014 roku.
3. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w Myszkowie w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Myszkowie.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego stałych Komisji Rady Powiatu w Myszkowie.
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz Przewodniczących stałych Komisji Rady Powiatu w Myszkowie.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmniejszenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na 2014 rok w związku z realizacją projektów unijnych.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na 2014 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2014 ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Myszkowskiego na rok 2014-2028.
13. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myszkowskiego na lata 2014 – 2028.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przeniesienia planu wydatków między działami w budżecie Powiatu Myszkowskiego w 2014 roku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Myszkowskiego.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Myszkowskiego.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji członka Zarządu Powiatu.
18. Wybór członka zarządu powiatu.
a) powołanie komisji skrutacyjnej
a) wniosek Starosty Myszkowskiego i prezentacja kandydata na członka zarządu Powiatu.
b) przyjęcie regulaminu wyboru na członka zarządu Powiatu – podjęcie uchwały,
c) przeprowadzenie tajnego głosowania
d)podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru członka zarządu Powiatu Myszkowskiego
19. Wnioski i oświadczenia radnych.
20. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
21. Zamknięcie obrad sesji.

12

GRU

2014

38659

razy

czytano

Rzecznik

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.