Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Roczna odprawa Policji w Starostwie Powiatowym

Myszkowscy policjanci spotkali się z przedstawicielami samorządu lokalnego w Starostwie Powiatowym na odprawie rocznej. Komenda Powiatowa Policji w Myszkowie plasuje się w czołówce jednostek Garnizonu Śląskiego, będąc jedną z najlepszych pod względem wykrywalności i zwalczania przestępczości.

Spotkanie było okazją do podsumowania pracy Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie w minionym roku. Na spotkaniu obecni byli m.in. Starosta Myszkowski Dariusz Lasecki, Wicestarosta Anna Socha-Korendo, Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Jastrzębski, Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Roman Rabsztyn, Komendant Komendy Policji w Myszkowie mł. insp. Lech Bugaj, Zastępca Komendanta Policji w Myszkowie podinsp. Jacek Kurdybelski, Burmistrz Myszkowa Włodzimierz Żak, Burmistrz Żarek z Przewodniczącym Rady Miasta Myszkowa Jerzym Woszczykiem, Klemens Podlejski z Przewodniczącą Rady Miasta i Gminy Żarki Stanisława Nowak, Burmistrz Koziegłów Jacek Ślęczka, Wójt Poraja Łukasz Stachera, Wójt Niegowy Dorota Hajto-Mazur, Zastępca Prokuratora Rejonowego w Myszkowie Katarzyna Sacharaczuk, oraz naczelnicy wydziałów Komendy Policji.

Możliwość zapoznania się z działalnością policjantów w Powiecie Myszkowskim i wynikami ich pracy okazała się niezmiernie ciekawa.
Komendant Lech Bugaj na wstępnie zaznaczył, że rok 2014 był specyficzny z uwagi na fakt, że cały czas trwały remonty, które nieco komplikowały bieżącą pracę, a mimo to nie wpłynęły na znakomite wyniki myszkowskiej jednostki w porównaniu z innymi jednostkami wchodzącymi w skład śląskiego garnizonu.

Osiągnięcia myszkowskich policjantów w roku 2014 są imponujące. W obu pionach: kryminalnym i prewencji oraz ruchu drogowego jednostka zanotowała rosnące wskaźniki, które mogą oznaczać tylko jedno: w Powiecie Myszkowskim jest coraz bezpieczniej.

Tuż po zakończeniu prelekcji, Starosta Myszkowski Dariusz Lasecki podziękował policjantom za tak efektywną pracę.

- Pragnę pogratulować całej Komendzie Powiatowej Policji tak znakomitych wyników. Wrażenie robi przede wszystkim fakt, że przestępczość maleje, a wykrywalność przestępstw jest coraz wyższa. To zasługa poświęcenia i poważnego traktowania obowiązków służbowych przez myszkowskich policjantów. Cieszę się, że nasza jednostka wypada tak znakomicie na tle całego śląskiego garnizonu i jestem pewien, że obecny rok będzie jeszcze lepszy- powiedział Starosta Dariusz Lasecki.

W istocie, wyniki, jakie przedstawiono podczas prezentacji, okazały się bardzo dobre. Zastępca Komendanta Jacek Kurdybelski zaprezentował efekty pracy pionu kryminalnego. Za najważniejszy należy uznać fakt, że z roku na rok rośnie wykrywalność przestępstw, która w 2014 roku sięgnęła 84,9%. Co ciekawe, efektem pracy Policji jest również relatywny spadek liczby popełnianych przestępstw.
Liczba przestępstw popełnianych w poszczególnych gminach przedstawia się następująco:

Myszków – 47,3%
Żarki – 24,8%
Koziegłowy – 13,9%
Poraj – 9,4%
Niegowa – 4,6%


Jak widać, najwięcej czynów przestępczych jest popełnianych w Myszkowie, co wynika tego, że gmina ta liczy najwięcej mieszkańców.
Przedstawiono wyniki przestępczości rozbójniczej, bójek i pobić, uszkodzeń ciała z uszczerbkiem na zdrowiu, kradzieży z włamaniem oraz kradzieży pojazdu, uszkodzeń mienia, przestępczości w rodzinie oraz narkotykowej. Pod względem wykrywalności wszystkich tych rodzajów przestępstw jednostka Myszkowska jest w czołówce wszystkich Komend wchodzących w skład garnizonu śląskiego.
Podobnie rzecz ma się w pionie prewencji i ruchu drogowego. Prawie wszystkie mierniki, służące ocenie pracy policji, wypadają powyżej tzw. progu satysfakcji.

Komendant Lech Bugaj zaznaczył, że myszkowska policja przykłada ogromną wagę do przemocy domowej. Aż 50% interwencji zakończyło się izolowaniem sprawcy.

W sferze ruchu drogowego zanotowano znacznie mniej zdarzeń drogowych niż w latach poprzednich. Dla przykładu: w 2013 r. było ich 707, a w 2014 r. 597. Policjanci przeprowadzili aż 64 369 badań na stan trzeźwości (w 2013 r. było to 41 691).

- Jeżeli policjant jest aktywny, to następuje spadek dynamiki przestępczości. Z taką kadrą i wsparciem nie mam obaw, co do następnych lat- powiedział Komendant Lech Bugaj, który podziękował również samorządom Powiatu Myszkowskiego za współpracę i wsparcie.


Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji Roman Rabsztyn był pod dużym wrażeniem osiągnięć myszkowskich policjantów. Podkreślił m.in. bardzo dobre wybory kadrowe, m.in. Zastępcy Jacka Kurdybelskiego, osoby pochodzącej z Myszkowa.

- Efekty potwierdzają, że to właściwy człowiek na właściwym miejscu- stwierdził insp. Roman Rabsztyn, który podziękował policjantom za rok ciężkiej pracy: - To nie jest łatwe, kiedy trwa poważny remont, a trzeba wykonywać pracę. Wyniki Komendy w Myszkowie plasują jednostkę w pierwszej trójce wśród 32 jednostek Garnizonu Wojewódzkiego. Wykrywalność przestępstw osiągnęła wartość imponującą, jedną z najwyższych w całym kraju.


Starosta Myszkowski Dariusz Lasecki, Wicestarosta Anna Socha-Korendo, Wójt Poraja Łukasz Stachera, Burmistrz Żarek Jacek Ślęczka, Z-ca Prokuratora Rejonowego w Myszkowie Katarzyna Sacharczuk, Przewodniczący Rady Miasta Myszkowa Jerzy Woszczyk, Wójt Niegowy Małgorzata Hajto-Mazur

28

STY

2015

8138

razy

czytano

Rzecznik

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

poll2_53395068.JPG

Zdjęcie: poll2_53395068.JPG

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.