Logo: Powiat Myszkowski
Powiat Myszkowski

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Roczna odprawa Policji w Starostwie Powiatowym

Myszkowscy policjanci spotkali się z przedstawicielami samorządu lokalnego w Starostwie Powiatowym na odprawie rocznej. Komenda Powiatowa Policji w Myszkowie plasuje się w czołówce jednostek Garnizonu Śląskiego, będąc jedną z najlepszych pod względem wykrywalności i zwalczania przestępczości.

Spotkanie było okazją do podsumowania pracy Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie w minionym roku. Na spotkaniu obecni byli m.in. Starosta Myszkowski Dariusz Lasecki, Wicestarosta Anna Socha-Korendo, Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Jastrzębski, Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Roman Rabsztyn, Komendant Komendy Policji w Myszkowie mł. insp. Lech Bugaj, Zastępca Komendanta Policji w Myszkowie podinsp. Jacek Kurdybelski, Burmistrz Myszkowa Włodzimierz Żak, Burmistrz Żarek z Przewodniczącym Rady Miasta Myszkowa Jerzym Woszczykiem, Klemens Podlejski z Przewodniczącą Rady Miasta i Gminy Żarki Stanisława Nowak, Burmistrz Koziegłów Jacek Ślęczka, Wójt Poraja Łukasz Stachera, Wójt Niegowy Dorota Hajto-Mazur, Zastępca Prokuratora Rejonowego w Myszkowie Katarzyna Sacharaczuk, oraz naczelnicy wydziałów Komendy Policji.

Możliwość zapoznania się z działalnością policjantów w Powiecie Myszkowskim i wynikami ich pracy okazała się niezmiernie ciekawa.
Komendant Lech Bugaj na wstępnie zaznaczył, że rok 2014 był specyficzny z uwagi na fakt, że cały czas trwały remonty, które nieco komplikowały bieżącą pracę, a mimo to nie wpłynęły na znakomite wyniki myszkowskiej jednostki w porównaniu z innymi jednostkami wchodzącymi w skład śląskiego garnizonu.

Osiągnięcia myszkowskich policjantów w roku 2014 są imponujące. W obu pionach: kryminalnym i prewencji oraz ruchu drogowego jednostka zanotowała rosnące wskaźniki, które mogą oznaczać tylko jedno: w Powiecie Myszkowskim jest coraz bezpieczniej.

Tuż po zakończeniu prelekcji, Starosta Myszkowski Dariusz Lasecki podziękował policjantom za tak efektywną pracę.

- Pragnę pogratulować całej Komendzie Powiatowej Policji tak znakomitych wyników. Wrażenie robi przede wszystkim fakt, że przestępczość maleje, a wykrywalność przestępstw jest coraz wyższa. To zasługa poświęcenia i poważnego traktowania obowiązków służbowych przez myszkowskich policjantów. Cieszę się, że nasza jednostka wypada tak znakomicie na tle całego śląskiego garnizonu i jestem pewien, że obecny rok będzie jeszcze lepszy- powiedział Starosta Dariusz Lasecki.

W istocie, wyniki, jakie przedstawiono podczas prezentacji, okazały się bardzo dobre. Zastępca Komendanta Jacek Kurdybelski zaprezentował efekty pracy pionu kryminalnego. Za najważniejszy należy uznać fakt, że z roku na rok rośnie wykrywalność przestępstw, która w 2014 roku sięgnęła 84,9%. Co ciekawe, efektem pracy Policji jest również relatywny spadek liczby popełnianych przestępstw.
Liczba przestępstw popełnianych w poszczególnych gminach przedstawia się następująco:

Myszków – 47,3%
Żarki – 24,8%
Koziegłowy – 13,9%
Poraj – 9,4%
Niegowa – 4,6%


Jak widać, najwięcej czynów przestępczych jest popełnianych w Myszkowie, co wynika tego, że gmina ta liczy najwięcej mieszkańców.
Przedstawiono wyniki przestępczości rozbójniczej, bójek i pobić, uszkodzeń ciała z uszczerbkiem na zdrowiu, kradzieży z włamaniem oraz kradzieży pojazdu, uszkodzeń mienia, przestępczości w rodzinie oraz narkotykowej. Pod względem wykrywalności wszystkich tych rodzajów przestępstw jednostka Myszkowska jest w czołówce wszystkich Komend wchodzących w skład garnizonu śląskiego.
Podobnie rzecz ma się w pionie prewencji i ruchu drogowego. Prawie wszystkie mierniki, służące ocenie pracy policji, wypadają powyżej tzw. progu satysfakcji.

Komendant Lech Bugaj zaznaczył, że myszkowska policja przykłada ogromną wagę do przemocy domowej. Aż 50% interwencji zakończyło się izolowaniem sprawcy.

W sferze ruchu drogowego zanotowano znacznie mniej zdarzeń drogowych niż w latach poprzednich. Dla przykładu: w 2013 r. było ich 707, a w 2014 r. 597. Policjanci przeprowadzili aż 64 369 badań na stan trzeźwości (w 2013 r. było to 41 691).

- Jeżeli policjant jest aktywny, to następuje spadek dynamiki przestępczości. Z taką kadrą i wsparciem nie mam obaw, co do następnych lat- powiedział Komendant Lech Bugaj, który podziękował również samorządom Powiatu Myszkowskiego za współpracę i wsparcie.


Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji Roman Rabsztyn był pod dużym wrażeniem osiągnięć myszkowskich policjantów. Podkreślił m.in. bardzo dobre wybory kadrowe, m.in. Zastępcy Jacka Kurdybelskiego, osoby pochodzącej z Myszkowa.

- Efekty potwierdzają, że to właściwy człowiek na właściwym miejscu- stwierdził insp. Roman Rabsztyn, który podziękował policjantom za rok ciężkiej pracy: - To nie jest łatwe, kiedy trwa poważny remont, a trzeba wykonywać pracę. Wyniki Komendy w Myszkowie plasują jednostkę w pierwszej trójce wśród 32 jednostek Garnizonu Wojewódzkiego. Wykrywalność przestępstw osiągnęła wartość imponującą, jedną z najwyższych w całym kraju.


Starosta Myszkowski Dariusz Lasecki, Wicestarosta Anna Socha-Korendo, Wójt Poraja Łukasz Stachera, Burmistrz Żarek Jacek Ślęczka, Z-ca Prokuratora Rejonowego w Myszkowie Katarzyna Sacharczuk, Przewodniczący Rady Miasta Myszkowa Jerzy Woszczyk, Wójt Niegowy Małgorzata Hajto-Mazur
Autor:  Rzecznik
28
STY
2015
8350
razy
czytano

2153/4294

Na skróty

Zobacz najpotrzebniejsze linki

Powiat Myszkowski
Ciasteczka cookies

Strona wykorzystuje pliki cookies. To niewielkie pliki zawierające ciąg znaków, które są wysyłane i zapisywane na urządzeniu użytkownika.

Dowiedz się więcej...
  • Pliki umożliwiające prawidłowe działanie Serwisu oraz funkcjonalności, z których Użytkownik chce skorzystać, np. uwierzytelniające pliki cookies czy pliki sesji użytkownika. Do tej grupy zaliczamy także pliki związane z mechanizmem Google reCAPTCHA, który jest niezbędny do bezpiecznego wysłania formularzy kontaktowych. Bez ich zapisania na urządzeniu Użytkownika korzystanie z Serwisu jest niemożliwe.
  • Pliki umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i dostosowanie ich do jego potrzeb, np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej. Pozwalają one Usługodawcy na poprawę funkcjonalności i wydajności strony. Wyłączenie tych ciasteczek spowoduje, że pewne funkcjonalności strony WWW nie będą dostępne.
  • Do tej kategorii należą cookies, które umożliwiają przechowywanie danych, powiązanych ze statystykami (np. czas trwania wizyty). Tworzone i wykorzystywane są przez naszego partnera firmę Google i jego usługę Google Analytics. Umożliwiają one realizację modelu biznesowego poprzez m.in. zbieranie informacji nt. odwiedzających stronę WWW. Ich wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości analizy odwiedzin, kręgów zainteresowań itp. Wyłączenie tych ciasteczek nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.
  • Do tej kategorii należą cookies, które umożliwiają przechowywanie danych, powiązanych z reklamami. Tworzone i wykorzystywane są przez naszego partnera firmę Google i jego usługi Google AdSense i DoubleClick. Umożliwiają one realizację modelu biznesowego poprzez wyświetlanie reklam naszego serwisu WWW. Ich wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości realizacji przez Usługodawcę przychodów mających istotny wpływ na działanie i rozwój Serwisu. Wyłączenie tych ciasteczek nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.
  • Wysyłanie do Google danych użytkownika związanych z reklamami. Opcja ta umożliwia realizację modelu biznesowego poprzez wyświetlanie reklam naszego serwisu WWW. Jej wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości realizacji przez Usługodawcę przychodów mających istotny wpływ na działanie i rozwój Serwisu. Wyłączenie tej opcji nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.

Wyszukiwarka

Komunikat
Twoja przeglądarka internetowa lub system operacyjny, nie wspierają lektora.
Newsletter
Formularz kontaktowy
poll2_53395068.JPG

poll2_53395068.JPG

Logo: Powiat Myszkowski
Powiat Myszkowski