Logo: Powiat Myszkowski
Powiat Myszkowski

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Spotkanie w Koziegłowach poświęcone drogownictwu

Samorządowcy Powiatu Myszkowskiego i Gminy Koziegłowy uzgodnili wstępne warunki współpracy w dziedzinie drogownictwa.

Sfera inwestycji drogowych jest dla działalności samorządowej jedną z priorytetowych dziedzin. Podział dróg na gminne, powiatowe i wojewódzkie niesie za sobą konieczność ścisłego planowania w zakresie wspólnych uzgodnień w kwestii finansowania i prowadzenia konkretnych działań.
To właśnie omówienie spraw związanych ze współpracą w drogownictwie było podstawowym celem spotkania w koziegłowskim urzędzie.

W spotkaniu wzięli udział Wicestarosta Anna Socha-Korendo, Burmistrz Jacek Ślęczka, Z-ca Burmistrza Piotr Kołodziejczyk, Radni Rady Powiatu Myszkowskiego Dorota Kaim-Hagar, Józef Lazar, Mariusz Morawiec, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Mariusz Musialik, Kierownik Sekcji Technicznej PZD Ryszard Chachulski, Kierownik Obwodu Drogowego PZD Marek Ociepka, Radni Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Marian Szmukier, Damian Cesarz, Andrzej Szóstak, Dyrektor Zespołu Usług Komunalnych w Koziegłowach Zbigniew Polak, Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Wioletta Smolarczyk.


Pierwsza część spotkania miała miejsce w sali sesyjnej Urzędu Gminy Koziegłowy; na zdjęciu: Wicestarosta Anna Socha - Korendo, Burmistrz Jacek Ślęczka, Z-ca Burmistrza Piotr Kołodziejczyk, Radni Dorota Kaim-Hagar, Mariusz Morawiec, Józef Lazar, Damian Cesarz, Dyrektor PZD Mariusz Musialik, Kierownik Sekcji Technicznej PZD Ryszard Chachulski

Spotkanie miało nakreślić potrzeby i oczekiwania ze strony Powiatu i Gminy w zakresie wspólnych działań.
Wicestarosta zadeklarowała otwartość po stronie Powiatu Myszkowskiego.

- W projekcie budżetu bierzemy pod uwagę potrzeby Gminy Koziegłowy i uważam, że zasady współpracy w dziedzinie dróg gminnych i powiatowych, jak również wojewódzkich, określimy w sposób jasny i czytelnych dla każdego. Nie powiem dziś, że wszystko będzie zrobione, że zaspokoimy każdą z potrzeb. Jest to uzależnione od decyzji całej Rady Powiatu, a także możliwości naszego budżetu, którego nie można za bardzo rozciągać, bo po prostu w którymś momencie pęknie. Pan Dyrektor PZD jest w każdej chwili gotów doradzić pewne rozwiązania i myślę, że współpraca będzie przebiegać efektywnie- powiedziała Wicestarosta Anna Socha-Korendo.

W podobnym tonie wypowiadał się Burmistrz Jacek Ślęczka, który mocno podkreślał, jak samorządowcom z Koziegłów zależy na dobrej współpracy z Powiatem.

- Jest wiele spraw o charakterze bieżącym w zakresie utrzymania dróg, którymi zarządzamy, ponadto chcielibyśmy jasności, co do zadań remontowych i inwestycyjnych, które planujemy do wzajemnej realizacji- akcentował Burmistrz Jacek Ślęczka, mając na myśli przede wszystkim wspólne finansowanie czy to dróg gminnych, czy powiatowych.

Jest to ważny aspekt z uwagi na fakt, że ogólnie biorąc budżety polskich samorządów są bardzo ograniczone i trzeba liczyć się z każdym groszem. Pewnym rozwiązaniem jest podział finansowania inwestycji między Gminę a Powiat, rozkładając koszty np. po połowie. Wtedy możliwość szybkiego wykonania drogi gminnej lub powiatowej znacznie wzrasta.

Nie zawsze jednak takie rozwiązanie jest możliwe z uwagi na brak środków. Zdarza się, że o ile jeden z samorządów dysponuje potrzebnymi pieniędzmi i wychodzi z propozycją, drugi nie może – mimo iż chce – podjąć inwestycji z uwagi na brak środków. Rozwiązanie dzielenia się wydatkami dotyczy wszystkich rodzajów dróg: obszaru gminnego, powiatowego i wojewódzkiego. Burmistrz Ślęczka zaproponował ułożenie planu zadań, uwzględniającego zarówno konserwację bieżącą, cząstkowe remonty, wszelkie prace konieczne, jak i inwestycje.
Zgodziła się z tym Wicestarosta.

- Popieram te propozycje, przy czym chcę położyć nacisk na ich równość wobec wszystkich gmin. Nie mogą występować odstępstwa, które by je naruszały. Problem jednak polega również na tym, iż obawiamy się, że gminy nie będą w stanie zrealizować wszystkich zadań, które wprowadziły do budżetu na 2015 rok. Jako Powiat Myszkowski chcielibyśmy wiedzieć, które zadania są realne i czy budżet danej gminy to wytrzyma- podkreśliła Wicestarosta Anna Socha-Korendo.

W jej opinii bardzo ważną informacją jest to czy np. współfinansowanie przedsięwzięć drogowych w połowie przez gminę w ogóle wchodzi w rachubę. Wicestarosta zaznaczyła, że nie należy za wszelką ceną dążyć do szybkiej realizacji inwestycji, jeśli zachodzi poważne niebezpieczeństwo niewywiązania się z zobowiązań finansowych. Wtedy warto inwestycję przenieść na następny rok, ale mieć pewność, że zostanie zrealizowana.

- Chcielibyśmy wszyscy, aby prace drogowe i inwestycje miały miejsce w każdej z gmin Powiatu. W Gminie Koziegłowy, która jest bardzo rozległa, mamy dużo dróg powiatowych. Trzeba jednak pamiętać, że niejednokrotnie chodzi o takie drogi, których remont ma sens jedynie w porozumieniu z innymi powiatami. Plan, o którym mówił pan Burmistrz jest dobrym rozwiązaniem, gdyż wiemy, jakie zadania są przed nami. Unikamy pojawiania się znienacka kolejnych nieoczekiwanych problemów- mówiła Wicestarosta.


Oględziny drogi powiatowej w Lgocie Mokrzeszy (widok w kierunku Nowej Kuźnicy); od prawej: Wicestarosta Anna Socha-Korendo, Radni Rady Powiatu Mariusz Morawiec, Józef Lazar, Z-ca Burmistrza Koziegłów Piotr Kołodziejczyk, Radna Rady Powiatu Dorota Kaim-Hagar, Radny Koziegłów Andrzej Szóstak

Uczestnicy spotkania poruszali również temat środków z tzw. funduszy popowodziowych (Gmina Koziegłowy ucierpiała podczas powodzi sprzed kilku lat) i schetynówek. I w tych przypadkach jest możliwy podział finansowania (np. 50-procentowy udział Powiatu lub Gminy w realizacji „schetynówki” można podzielić po 25%).

Współpraca między Gminą Koziegłowy a Powiatem przebiega dobrze. Zaznaczył to Kierownik Sekcji Technicznej w Powiatowym Zarządzie Dróg Ryszard Chachulski, który przedstawił pokrótce plany na najbliższy czas.
Dofinansowanie zewnętrzne w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych mogą w Gminie Koziegłowy otrzymać drogi powiatowe Lgota Górna – Lgota Mokrzesz – Kuźnica Nowa, ulica Siewierska w Pińczycach w kierunku Żelisławic, przebudowa drogi Wojsławice-Cynków.

Dyskusję wywołała zwłaszcza sprawa dwóch pierwszych dróg. Radna Dorota Kaim-Hagar zwróciła uwagę, że droga Lgota Górna – Kuźnica Nowa jest bardzo często użytkowana, natomiast jej stan pozostaje bardzo zły i wymaga remontu.
Radny Józef Lazar zaznaczył, że ul. Siewierska przedstawia się równie źle i potrzebuje szybkiej interwencji.

Kolejny problem, który poruszyła Radna D. Kaim-Hagar to sprawa kanalizacji.

- Jeśli mówimy o finansowaniu w ramach „schetynówek”, musimy znać deklarację burmistrza dotyczącą kanalizacji- mówiła Radna.

To ważny aspekt, gdyż drogę można wyremontować ze środków popowodziowych (bez chodnika) czy też jako „schetynówkę” w całości. W tym przypadku istnienie kanalizacji jest sprawą zasadniczą.

Wyjściem mogłoby być np. poszerzenie zakresu robót wykonanych z popowodziówek poprzez wykorzystanie środków własnych. Zwrócił na to uwagę Kierownik R. Chachulski.

W opinii Burmistrza J. Ślęczki, nie należy spodziewać się w najbliższych latach utworzenia kanalizacji w ciągu tej drogi. Ostateczna decyzja, jakie będzie finansowanie i zakres prac remontowych na drogach w Gminie Koziegłowy z pewnością niedługo zapadnie.

Spotkanie było bardzo ważne i owocne. Zarówno Powiat Myszkowski, jak i Gmina Koziegłowy potrafią się porozumieć i wskazać najważniejsze zadania, które trzeba uznać za priorytetowe.

Na koniec Radny Józef Lazar zwrócił się do Burmistrza Jacka Ślęczki o uzupełnienie oświetlenia drogi w Pińczycach na zakręcie przy wyjeździe w kierunku Starej Huty. Z podobnym wnioskiem zwróciła się Radna Dorota Kaim-Hagar, zwracając uwagę na długi nieoświetlony odcinek w Rzeniszowie.

Tuż po zakończeniu spotkania w urzędzie, część uczestników udała się na oględziny drogi w Lgocie Mokrzeszy.
Autor:  Rzecznik
17
STY
2015
79187
razy
czytano

2158/4292

Na skróty

Zobacz najpotrzebniejsze linki

Powiat Myszkowski
Ciasteczka cookies

Strona wykorzystuje pliki cookies. To niewielkie pliki zawierające ciąg znaków, które są wysyłane i zapisywane na urządzeniu użytkownika.

Dowiedz się więcej...
  • Pliki umożliwiające prawidłowe działanie Serwisu oraz funkcjonalności, z których Użytkownik chce skorzystać, np. uwierzytelniające pliki cookies czy pliki sesji użytkownika. Do tej grupy zaliczamy także pliki związane z mechanizmem Google reCAPTCHA, który jest niezbędny do bezpiecznego wysłania formularzy kontaktowych. Bez ich zapisania na urządzeniu Użytkownika korzystanie z Serwisu jest niemożliwe.
  • Pliki umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i dostosowanie ich do jego potrzeb, np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej. Pozwalają one Usługodawcy na poprawę funkcjonalności i wydajności strony. Wyłączenie tych ciasteczek spowoduje, że pewne funkcjonalności strony WWW nie będą dostępne.
  • Do tej kategorii należą cookies, które umożliwiają przechowywanie danych, powiązanych ze statystykami (np. czas trwania wizyty). Tworzone i wykorzystywane są przez naszego partnera firmę Google i jego usługę Google Analytics. Umożliwiają one realizację modelu biznesowego poprzez m.in. zbieranie informacji nt. odwiedzających stronę WWW. Ich wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości analizy odwiedzin, kręgów zainteresowań itp. Wyłączenie tych ciasteczek nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.
  • Do tej kategorii należą cookies, które umożliwiają przechowywanie danych, powiązanych z reklamami. Tworzone i wykorzystywane są przez naszego partnera firmę Google i jego usługi Google AdSense i DoubleClick. Umożliwiają one realizację modelu biznesowego poprzez wyświetlanie reklam naszego serwisu WWW. Ich wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości realizacji przez Usługodawcę przychodów mających istotny wpływ na działanie i rozwój Serwisu. Wyłączenie tych ciasteczek nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.
  • Wysyłanie do Google danych użytkownika związanych z reklamami. Opcja ta umożliwia realizację modelu biznesowego poprzez wyświetlanie reklam naszego serwisu WWW. Jej wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości realizacji przez Usługodawcę przychodów mających istotny wpływ na działanie i rozwój Serwisu. Wyłączenie tej opcji nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.

Wyszukiwarka

Komunikat
Twoja przeglądarka internetowa lub system operacyjny, nie wspierają lektora.
Newsletter
Formularz kontaktowy
spotk1_51225748.JPG

spotk1_51225748.JPG

Logo: Powiat Myszkowski
Powiat Myszkowski