Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do


P o s t a n o w i e n i e
Przewodniczącego Rady Powiatu w Myszkowie
z dnia 19 lutego 2015 roku
w sprawie : zwołania IV sesji Rady Powiatu w Myszkowie


Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1592 z późn. zm.)

p o s t a n a w i a m

zwołać na dzień 27 luty 2015 roku o godz. 10.30 IV sesję Rady Powiatu w Myszkowie, która odbędzie się w sali sesyjnej w budynku Starostwa Powiatowego w Myszkowie, przy ul. Pułaskiego 6, z następującym porządkiem obrad :

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie protokołów z III sesji z dnia 29 stycznia 2015 roku oraz protokołów z LVIII sesji z dnia 31 października 2014 i LIX nadzwyczajnej sesji z dnia 7 listopada 2014 roku.
3. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w Myszkowie w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w Powiecie Myszkowskim za okres 2014 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat ( sala lekcyjna w Zespole Szkół Nr 1 )
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody ma zawarcie kolejnej umowy najmu po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat ( 1m.kw. – ustawienie automatu w Zespole Szkół nr 1)
9. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na 2015 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przeniesienia planu wydatków między działami w budżecie Powiatu Myszkowskiego w 2015 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myszkowskiego na lata 2015-2028.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Myszkowskiego położonej w Myszkowie.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Myszkowskiego do współpracy w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Północnego Województwa Śląskiego i zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Myszkowskim a pozostałymi powiatami i gminami wchodzącymi w skład Subregionu Północnego Województwa Śląskiego.
14. Wnioski i oświadczenia radnych.
15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
16. Zamknięcie obrad sesji.

19

LUT

2015

60844

razy

czytano

Rzecznik

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.