Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

P o s t a n o w i e n i e

Przewodniczącego Rady Powiatu w Myszkowie
z dnia 19 marca 2015 roku
w sprawie : zwołania V sesji Rady Powiatu w Myszkowie

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1592 z późn. zm.)

p o s t a n a w i a m

zwołać

na dzień 27 marca 2015 roku o godz. 10.30 V sesję Rady Powiatu w Myszkowie, która odbędzie się w sali sesyjnej w budynku Starostwa Powiatowego w Myszkowie, przy ul. Pułaskiego 6, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie protokołów z III sesji z dnia 29 stycznia 2015 roku oraz IV sesji z dnia 27 lutego 2015 roku.
3. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w Myszkowie w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez Pana Z. K. na Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie.
7. Stan bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
8. Sytuacja sanitarno – epidemiologiczna na terenie powiatu myszkowskiego za rok 2014.
9. Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych za 2014 rok na drogach powiatowych.
10. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w 2015 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/71/2011 zmienionej Uchwałą Nr XV/98/2011 określającej „zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Myszkowskiego na finansowanie kosztów zadań i inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania”.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Myszkowie z Zespołu Szkół Nr 1 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Myszkowie.
13. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Myszkowie z siedzibą w Myszkowie przy ulicy E. Kwiatkowskiego 18.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Myszkowie z Zespołu Szkół Nr 2 im. Hugona Kołłątaja w Myszkowie.
15. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Myszkowie z siedzibą w Myszkowie przy ulicy K. Pułaskiego 70.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia Szkoły Policealnej w Żarkach Z Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach.
17. Podjecie uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej w Żarkach z siedzibą w Żarkach przy ulicy Myszkowskiej 50.
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Poraj.
19. Podjęcie stanowiska w sprawie braku alokacji środków unijnych na dofinansowanie powiatowych inwestycji drogowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/49/2015 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Myszkowskiego położonej w Myszkowie.
21. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2015 z tytułu subwencji ogólnej.
22. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia i zmian w budżecie Powiatu Myszkowskiego na 2015 rok.
23. Podjęcie uchwały w sprawie przeniesienia planu wydatków między działami w budżecie Powiatu Myszkowskiego w 2015 roku.
24. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myszkowskiego na lata 2015-2028.
25. Wnioski i oświadczenia radnych.
26. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
27. Zamknięcie obrad sesji.

25

MAR

2015

35025

razy

czytano

Rzecznik

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.