Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

P o s t a n o w i e n i e

Przewodniczącego Rady Powiatu w Myszkowie

z dnia 22 kwietnia 2015 roku

w sprawie : zwołania VI sesji Rady Powiatu w Myszkowie

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1592 z późn. zm.)

p o s t a n a w i a m

zwołać na dzień 30 kwietnia 2015 roku o godz. 10.30 VI sesję Rady Powiatu w Myszkowie, która odbędzie się w sali sesyjnej w budynku Starostwa Powiatowego w Myszkowie, przy ul. Pułaskiego 6, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu z V sesji z dnia 27 marca 2015 roku.
3. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w Myszkowie w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Sprawozdanie Dyrektora Zespołu Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Myszkowie z działalności „Zespołu” w roku 2014 oraz przedstawienie potrzeb w zakresie realizacji zadań oświatowych w roku 2015.
7. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za 2014 r.
8. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Myszkowie za rok 2014.
9. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej.
10. Informacja Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Myszkowie na temat sytuacji na rynku pracy wraz z wykorzystaniem środków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu.
11. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Zespołu Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Myszkowie.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy w trybie bezprzetargowym części nieruchomości pod zamontowanie odbiorników telewizyjnych na salach chorych z dotychczasowym najemcą przez SP ZOZ w Myszkowie.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy lokalu z dotychczasowym najemcą przez SP ZOZ w Myszkowie.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmniejszenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na 2015 rok w związku z realizacja projektów unijnych.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w planie wydatków majątkowych budżetu Powiatu Myszkowskiego w roku 2015.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myszkowskiego na lata 2015-2028.
17. Wnioski i oświadczenia radnych.
18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
19. Zamknięcie obrad sesji.


22

KWI

2015

23286

razy

czytano

Rzecznik

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.