Logo: Powiat Myszkowski
Powiat Myszkowski

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Zapraszamy na szkolenie

W związku z ogłoszeniem przez Zarząd Województwa konkursu nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-002/15 w ramach Osi Priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Działania 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego Poddziałania 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego RPO WSL 2014-2020, obejmujący następujące typy projektów:
 
1. Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej, w tym doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów.
2. Tworzenie w szkołach warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu (w powiązaniu z zaplanowanymi w projekcie zajęciami).
3. Realizacja kompleksowych programów wspomagających szkołę lub placówkę systemu oświaty w procesie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wsparcie ucznia młodszego.
4. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie zgodnym z zaplanowanym wsparciem na rzecz uczniów.
 
Lokalny Punkt Informacyjny w Częstochowie organizuje cykl szkoleń na temat: 
 „Zasady przygotowania projektów w ramach RPO WSL-Poddziałanie 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego”.

Na szkolenia zapraszamy  przedstawicieli szkół z: Miasta Częstochowy i powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego i myszkowskiego, które prowadzą kształcenie ogólne i zamierzają aplikować o środki EFS w ramach ogłoszonego przez Zarząd Województwa konkursu 11.01.4 (Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego).

Terminy i miejsca szkoleń: 
- 17 czerwca 2015r. – Myszków – sala sesyjna starostwa powiatowego;
Porządek: Rejestracja uczestników: 8.15-8.30
Szkolenie:  8:30 - 15:30
Tematyka szkolenia:
1.         Omówienie dokumentacji konkursowej;
2.         Logika projektowa;
3.         Kwalifikowalność wydatków w projekcje współfinansowanym ze środków EFS;
4.         Zasady aplikowania – tworzenie i składanie wniosku o dofinansowanie, prezentacja  Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI).

Zasady rekrutacji:
Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie odpowiedniego formularza zgłoszeniowego (zgodnie z załączonym wzorem) i przesłanie go na następujący adres mailowy: lpiczestochowa@arr.czestochowa.pl;
 
Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie potwierdzenia o zakwalifikowaniu drogą e-mail.

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc o zakwalifikowaniu na szkolenie decydować będzie kolejność zgłoszeń. Prosimy również o zgłaszanie maksymalnie 2 osób z jednej instytucji/firmy.
W przypadku zgłoszeń dokonanych przez osoby niepełnosprawne prosimy o podanie zakresu koniecznych udogodnień, które ewentualnie moglibyśmy zapewnić.
Szkolenie jest bezpłatne. Kontakt: lpiczestochowa@arr.czestochowa.pl; lub tel. 34/3605687
 
Autor:  Rzecznik
16
CZE
2015
31964
razy
czytano

2060/4294

Na skróty

Zobacz najpotrzebniejsze linki

Powiat Myszkowski
Ciasteczka cookies

Strona wykorzystuje pliki cookies. To niewielkie pliki zawierające ciąg znaków, które są wysyłane i zapisywane na urządzeniu użytkownika.

Dowiedz się więcej...
  • Pliki umożliwiające prawidłowe działanie Serwisu oraz funkcjonalności, z których Użytkownik chce skorzystać, np. uwierzytelniające pliki cookies czy pliki sesji użytkownika. Do tej grupy zaliczamy także pliki związane z mechanizmem Google reCAPTCHA, który jest niezbędny do bezpiecznego wysłania formularzy kontaktowych. Bez ich zapisania na urządzeniu Użytkownika korzystanie z Serwisu jest niemożliwe.
  • Pliki umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i dostosowanie ich do jego potrzeb, np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej. Pozwalają one Usługodawcy na poprawę funkcjonalności i wydajności strony. Wyłączenie tych ciasteczek spowoduje, że pewne funkcjonalności strony WWW nie będą dostępne.
  • Do tej kategorii należą cookies, które umożliwiają przechowywanie danych, powiązanych ze statystykami (np. czas trwania wizyty). Tworzone i wykorzystywane są przez naszego partnera firmę Google i jego usługę Google Analytics. Umożliwiają one realizację modelu biznesowego poprzez m.in. zbieranie informacji nt. odwiedzających stronę WWW. Ich wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości analizy odwiedzin, kręgów zainteresowań itp. Wyłączenie tych ciasteczek nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.
  • Do tej kategorii należą cookies, które umożliwiają przechowywanie danych, powiązanych z reklamami. Tworzone i wykorzystywane są przez naszego partnera firmę Google i jego usługi Google AdSense i DoubleClick. Umożliwiają one realizację modelu biznesowego poprzez wyświetlanie reklam naszego serwisu WWW. Ich wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości realizacji przez Usługodawcę przychodów mających istotny wpływ na działanie i rozwój Serwisu. Wyłączenie tych ciasteczek nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.
  • Wysyłanie do Google danych użytkownika związanych z reklamami. Opcja ta umożliwia realizację modelu biznesowego poprzez wyświetlanie reklam naszego serwisu WWW. Jej wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości realizacji przez Usługodawcę przychodów mających istotny wpływ na działanie i rozwój Serwisu. Wyłączenie tej opcji nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.

Wyszukiwarka

Komunikat
Twoja przeglądarka internetowa lub system operacyjny, nie wspierają lektora.
Newsletter
Formularz kontaktowy
Logo: Powiat Myszkowski
Powiat Myszkowski