Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

W związku z ogłoszeniem przez Zarząd Województwa konkursu nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-002/15 w ramach Osi Priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Działania 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego Poddziałania 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego RPO WSL 2014-2020, obejmujący następujące typy projektów:
 
1. Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej, w tym doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów.
2. Tworzenie w szkołach warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu (w powiązaniu z zaplanowanymi w projekcie zajęciami).
3. Realizacja kompleksowych programów wspomagających szkołę lub placówkę systemu oświaty w procesie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wsparcie ucznia młodszego.
4. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie zgodnym z zaplanowanym wsparciem na rzecz uczniów.
 
Lokalny Punkt Informacyjny w Częstochowie organizuje cykl szkoleń na temat: 
 „Zasady przygotowania projektów w ramach RPO WSL-Poddziałanie 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego”.

Na szkolenia zapraszamy  przedstawicieli szkół z: Miasta Częstochowy i powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego i myszkowskiego, które prowadzą kształcenie ogólne i zamierzają aplikować o środki EFS w ramach ogłoszonego przez Zarząd Województwa konkursu 11.01.4 (Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego).

Terminy i miejsca szkoleń: 
- 17 czerwca 2015r. – Myszków – sala sesyjna starostwa powiatowego;
Porządek: Rejestracja uczestników: 8.15-8.30
Szkolenie:  8:30 - 15:30
Tematyka szkolenia:
1.         Omówienie dokumentacji konkursowej;
2.         Logika projektowa;
3.         Kwalifikowalność wydatków w projekcje współfinansowanym ze środków EFS;
4.         Zasady aplikowania – tworzenie i składanie wniosku o dofinansowanie, prezentacja  Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI).

Zasady rekrutacji:
Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie odpowiedniego formularza zgłoszeniowego (zgodnie z załączonym wzorem) i przesłanie go na następujący adres mailowy: lpiczestochowa@arr.czestochowa.pl;
 
Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie potwierdzenia o zakwalifikowaniu drogą e-mail.

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc o zakwalifikowaniu na szkolenie decydować będzie kolejność zgłoszeń. Prosimy również o zgłaszanie maksymalnie 2 osób z jednej instytucji/firmy.
W przypadku zgłoszeń dokonanych przez osoby niepełnosprawne prosimy o podanie zakresu koniecznych udogodnień, które ewentualnie moglibyśmy zapewnić.
Szkolenie jest bezpłatne. Kontakt: lpiczestochowa@arr.czestochowa.pl; lub tel. 34/3605687
 

16

CZE

2015

31815

razy

czytano

Rzecznik

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.