Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

P o s t a n o w i e n i e
 
Przewodniczącego Rady Powiatu w Myszkowie
 
z dnia 20 sierpnia 2015 roku
 
w sprawie : zwołania XI sesji Rady Powiatu w Myszkowie
 
Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U z 2013 roku, poz. 595 z późn. zm.)
 
p o s t a n a w i a m
 
zwołać na dzień 28 sierpnia 2015 roku o godz. 10.30 ,  XI sesję Rady  Powiatu w Myszkowie, która odbędzie się w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Myszkowie, przy ul. Pułaskiego 6, z następującym porządkiem obrad:
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie protokołów z VIII sesji  z dnia 19 czerwca 2015 roku,  IX nadzwyczajnej sesji z dnia 24 czerwca 2015 roku i X nadzwyczajnej sesji z dnia 29 lipca 2015 roku.
3. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w Myszkowie w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu. 
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Informacja o stanie środowiska na terenie Powiatu Myszkowskiego w 2014 roku.
7. Sprawozdanie na temat przeprowadzonych remontów i napraw dróg powiatowych                      i wojewódzkich administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie.
8. Informacja dot. sytuacji ekonomiczno – finansowej za I półrocze w SP ZOZ w Myszkowie.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Myszkowskiego położonej w Myszkowie ( dot.   tzw. „pól będuskich”).
10. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej                   w Myszkowie ( dot.  nieruchomości przy ul. Folwarcznej  Myszkowie).
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr V/52/2015 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2015.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dzieci w Rodzinnym Domu Dziecka w Myszkowie na miesiąc sierpień 2015 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Powiatu Myszkowskiego oraz trybu  i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/182/2012 Rady Powiatu    w Myszkowie z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie przyjęcia programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat Myszkowski poprzez dofinansowanie kosztów przejazdu do szkoły środkami transportu.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Myszkowskiego.
17. Wnioski i oświadczenia radnych.
18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
19. Zamknięcie obrad sesji.

24

SIE

2015

96055

razy

czytano

Rzecznik

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.