Logo: Powiat Myszkowski
Powiat Myszkowski

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Sesja Rady Powiatu

P o s t a n o w i e n i e
 
Przewodniczącego Rady Powiatu w Myszkowie
 
z dnia 20 sierpnia 2015 roku
 
w sprawie : zwołania XI sesji Rady Powiatu w Myszkowie
 
Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U z 2013 roku, poz. 595 z późn. zm.)
 
p o s t a n a w i a m
 
zwołać na dzień 28 sierpnia 2015 roku o godz. 10.30 ,  XI sesję Rady  Powiatu w Myszkowie, która odbędzie się w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Myszkowie, przy ul. Pułaskiego 6, z następującym porządkiem obrad:
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie protokołów z VIII sesji  z dnia 19 czerwca 2015 roku,  IX nadzwyczajnej sesji z dnia 24 czerwca 2015 roku i X nadzwyczajnej sesji z dnia 29 lipca 2015 roku.
3. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w Myszkowie w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu. 
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Informacja o stanie środowiska na terenie Powiatu Myszkowskiego w 2014 roku.
7. Sprawozdanie na temat przeprowadzonych remontów i napraw dróg powiatowych                      i wojewódzkich administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie.
8. Informacja dot. sytuacji ekonomiczno – finansowej za I półrocze w SP ZOZ w Myszkowie.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Myszkowskiego położonej w Myszkowie ( dot.   tzw. „pól będuskich”).
10. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej                   w Myszkowie ( dot.  nieruchomości przy ul. Folwarcznej  Myszkowie).
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr V/52/2015 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2015.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dzieci w Rodzinnym Domu Dziecka w Myszkowie na miesiąc sierpień 2015 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Powiatu Myszkowskiego oraz trybu  i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/182/2012 Rady Powiatu    w Myszkowie z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie przyjęcia programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat Myszkowski poprzez dofinansowanie kosztów przejazdu do szkoły środkami transportu.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Myszkowskiego.
17. Wnioski i oświadczenia radnych.
18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
19. Zamknięcie obrad sesji.
Autor:  Rzecznik
24
SIE
2015
96312
razy
czytano

1989/4266

Na skróty

Zobacz najpotrzebniejsze linki

Powiat Myszkowski
Ciasteczka cookies

Strona wykorzystuje pliki cookies. To niewielkie pliki zawierające ciąg znaków, które są wysyłane i zapisywane na urządzeniu użytkownika.

Dowiedz się więcej...
  • Pliki umożliwiające prawidłowe działanie Serwisu oraz funkcjonalności, z których Użytkownik chce skorzystać, np. uwierzytelniające pliki cookies czy pliki sesji użytkownika. Do tej grupy zaliczamy także pliki związane z mechanizmem Google reCAPTCHA, który jest niezbędny do bezpiecznego wysłania formularzy kontaktowych. Bez ich zapisania na urządzeniu Użytkownika korzystanie z Serwisu jest niemożliwe.
  • Pliki umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i dostosowanie ich do jego potrzeb, np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej. Pozwalają one Usługodawcy na poprawę funkcjonalności i wydajności strony. Wyłączenie tych ciasteczek spowoduje, że pewne funkcjonalności strony WWW nie będą dostępne.
  • Do tej kategorii należą cookies, które umożliwiają przechowywanie danych, powiązanych ze statystykami (np. czas trwania wizyty). Tworzone i wykorzystywane są przez naszego partnera firmę Google i jego usługę Google Analytics. Umożliwiają one realizację modelu biznesowego poprzez m.in. zbieranie informacji nt. odwiedzających stronę WWW. Ich wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości analizy odwiedzin, kręgów zainteresowań itp. Wyłączenie tych ciasteczek nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.
  • Do tej kategorii należą cookies, które umożliwiają przechowywanie danych, powiązanych z reklamami. Tworzone i wykorzystywane są przez naszego partnera firmę Google i jego usługi Google AdSense i DoubleClick. Umożliwiają one realizację modelu biznesowego poprzez wyświetlanie reklam naszego serwisu WWW. Ich wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości realizacji przez Usługodawcę przychodów mających istotny wpływ na działanie i rozwój Serwisu. Wyłączenie tych ciasteczek nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.
  • Wysyłanie do Google danych użytkownika związanych z reklamami. Opcja ta umożliwia realizację modelu biznesowego poprzez wyświetlanie reklam naszego serwisu WWW. Jej wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości realizacji przez Usługodawcę przychodów mających istotny wpływ na działanie i rozwój Serwisu. Wyłączenie tej opcji nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.

Wyszukiwarka

Komunikat
Twoja przeglądarka internetowa lub system operacyjny, nie wspierają lektora.
Newsletter
Formularz kontaktowy
Logo: Powiat Myszkowski
Powiat Myszkowski